طرح صیانت

رییس فراکسیون اقلیت از توقف بررسی طرح صیانت تا پایان سال خبر داد تسلیم تا نوروز ۱۴۰۱ یک عضو کمیسیون