افتتاح ازمایشی سایت سخن معلم ،پایگاه تحلیلی خبری سازمان معلمان ایران

admin
0
0
0
سایت سازمان معلمان ایران با حضور علیرضا هاشمی دبیرکل این سازمان امروز رونمایی و بصورت ازمایشی کار خود را اغازکرد. امروز در دومین جلسه شورای مرکزی که با حضور اعضای اصلی و علی البدل و هیات داوری منتخب مجمع عمومی و چند تن از مشا‌وران دبیرکل برگزار شد سایت سازمان معلمان افتتاح شد. دبیرکل سازمان […]