دیدگاه

خاتمي به روحاني گفت استعفا دهد

سخن معلم 0
0

علي صوفي: خاتمي به روحاني گفت استعفا دهد رييس دولت اصلاحات در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فراكسيون اميد درباره تاثيرپذيري خودش در انتخابات‌ پيش‌روي مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري مطالبي را گفته بود كه سبب بروز تحليل‌هاي گوناگوني در فضاي سياسي كشور شد. در انتخابات سال ۹۲ هم پا به پا براي پيروزي […]

گفتگوها

معصوميتي كه در خطر است از دست برود

سخن معلم 0
0

بررسي روانشناختي پديده كودكان كار و خيابان در گفت‌وگو با كاوه قادري، روانشناس باليني معصوميتي كه در خطر است از دست برود ماريه پاك‌نهاد پديده كودكان كار و خيابان يكي از بارزترين فرآيندهاي سوءرفتار و نبود پايگاه سالم اجتماعي و عدم تامين نيازهاي اوليه كودكان است كه اثر مخربي بر سلامت آنها دارد. براي درك […]


گزارش

احياي جاويدان خرد

نوروز، نقشه راهي اندر كشاكش نوجويي احياي جاويدان خرد محمدجعفر امير محلاتي نوروز كهنسال، كجا غير شما بود؟ اسطوره جمشيد و جم و جام، شماييد! عشق، از نفس گرم شما، تازه كند جان افسانه بهرام و گل‌اندام، شماييد! (پيرايه يغمايي) مقدم مبارك و فرارسيدن سال نو و تقويم جديد در همه فرهنگ‌ها بهانه نوانديشي و […]