Home سازمان جلسات شورای مرکزی

جلسات شورای مرکزی

جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان معلمان ایران پیرامون نشست تشکل ها با سعید جلیلی

سخن معلم
0
جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان معلمان ایران پیرامون نشست تشکل ها با سعید جلیلی    شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در پی رسانه ای شدن نشست تشکل ها با سعید جلیلی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی که در رسانه ای کردن خبر این دیدار خود را دولت در سایه معرفی کرده است […]

گزارش تصویری از نشست فصلی اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

دومین نشست یک روزه فصلی شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان در نشست یک روزه فصلی خود به بحث و تبادل نظر پرداختند   اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در دومین نشست یک روزه فصلی خود پس از کنگره 20 اردیبهشت گذشته پیرامون عملکرد سازمان به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش سخن معلم در این نشست که دیروز […]

گزارش تصویری از نشست فصلی اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران