Home سازمان اساسنامه – مرامنامه

اساسنامه – مرامنامه

برگزاری دومین مجمع سالانه سازمان معلمان ایران

سخن معلم
برگزاري مجمع سالانه سازمان معلمان ايران در تاريخ 4 تير ماه سال جاري در تالار باشگاه فرهنگيان برگزار گرديد. در راستاي تلاش براي بازسازي سازمان معلمان ايران که برگزاري اولين مجمع در سال 1394 يکي از دستاوردهاي آن بود سازمان در تيرماه سال جاري دومين مجمع سالانه را برگزار نمود. اين مجمع در تالار باشگاه […]

مرامنامه سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
مرامنامه ی سازمان معلمان ایران با تقویت و گسترش اصلاحات در ایران در میانه ی دهه ی هفتاد خورشیدی، این باور شکل گرفت که برای تحقق جامعه مدنی با پیروی از اصول قانون اساسی کشور می توان با تاسیس نهادهای مدنی و با افزایش نقش و تاثیر معلمان در پیشرفت و توسعه کشور اقدام نمود. […]

اساسنامه سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
فصل اول: کلیات ماده 1- سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود. ماده 2- محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان، کشور ایران است. ماده 3- مرکز اصلی سازمان در شهر تهران می باشد و در صورت لزوم و پس […]