Home دیدگاه ‌درباره كتاب شكل‌هاي بي‌معني
‌درباره كتاب شكل‌هاي بي‌معني
2

‌درباره كتاب شكل‌هاي بي‌معني

0
2

هندسه ناگزير

علي وراميني

«شكل‌هاي بي‌معني» عنواني كتابي است از «تورج صابري‌وند» كه هيچ ربط و نسبتي با كتاب‌هاي معمولي كه تا به حال ديده‌ايد ندارد. صفحات اصلي كتاب هيچ نوشته‌اي ندارند، جز يك جمله؛ «نه براي آنان كه جهان را با مرزها ساختند» كه آن هم تقديم كتاب است. كتاب صابري‌وند شكل‌هايي سياه در صفحه‌هاي سفيدي است كه در نگاه اول اشكال هيچ صور از پيش آشنايي را به ذهن متبادر نمي‌كند. احتمالا با ورق زدن چند صفحه از كتاب متوجه مي‌شويد كه ايده و حرف اصلي كتاب همان نام و تقديمش است و الباقي كتاب نقشه‌هاي سياسي كشورهاي دنياست كه بالذات و فارغ از بستر ژئوپولتيكش معنايي خاص ندارد. در حقيقت صابري‌وند يك بيانيه تصويري در قالب كتاب و با آن فرمي كه با آن آشنايي دارد صادر كرده است. صابري‌وند خواسته يا ناخواسته وارد نزاعي شده است كه تقريبا تمامي حوزه‌هاي علوم انساني در اين نزاع شركت كرده‌اند، از حقوق گرفته تا جغرافيا، از فلسفه گرفته تا علوم سياسي. مناقشه برانگيزترين قسمتِ كتاب در همان ابتدا يعني در نام جاي گرفته است؛ [بي‌معني]. مي‌توان از همين ابتدا ملانقطي بود و گير داد كه اساسا ارجاع معنادار بودن و بي‌معني بودن يك شكل يا هرچيز ديگري كجاست؟ كدام شكل معني‎دار است؟ با چه مولفه‌هايي مي‎توان معناداري و بي‌معنا بودن را به يك شكل نسبت داد؟ و …

بخواهيم دل‌به‌دل اين رويكرد بدهيم تا ابد نمي‌توان از كنكاش در معناي خود معني پيش‌تر رفت، اما اگر از اين بگذريم و بر سر معناي معني توافق كنيم، به يكي از بزرگ‌ترين نزاع‌هاي فلسفي- سياسي مي‌رسيم؛ آيا اين اشكال واقعا معنادار است؟ يعني وقتي از محدوده‌اي به نام پاكستان صحبت مي‌كنيم كه شكلي خاص دارد در مورد يك موجود-‌ موجوديتي انضمامي صحبت مي‌كنيم كه با شكل كناري خود كاملا متفاوت است؟ مثلا وقتي از كشمير پاكستان با آن نقشه خاص خودش صحبت مي‌كنيم از چيزي صحبت مي‎كنيم كه با آن سوي خط، يعني كشمير هند متفاوت است؟

بسياري مصرانه اعتقاد دارند كه اين شكل‌ها و اسم‌هاي‌شان از معنادارترين اسم‌هاي تاريخِ بشر است. جنگ‌ها، كشتارها و هزاران حوادث ريز و درشت ديگر اين شكل‌ها را به صورت امروزي در آورده است. اگر به خلق معنا اعتقاد داشته باشيم، يكي از مهم‌ترين معنايي كه بشر خلق كرده است مفهوم وطن است و اگر به كشف معنا اعتقاد داشته باشيم، از مهم‌ترين معناهايي است كه كشف شده است. احتمالا افرادي صابري‌وند را نقد مي‌كنند كه كل اين معنا را به شكل‌هاي هندسي تقليل داده‌ است، در صورتي كه اين شكل‌ها بازنمايي تاريخ، هويت و فرهنگ مردماني در گذشته، حال و احتمالا آينده است و تنها سمبلي از همه اين تاريخ در قالب يك شكل كه در طول تاريخ تغيير كرده است و امروز به اين صورت در آمده است. اين دعوا امروزي نيست و احتمالا حالا‌حالاها هم تمام نخواهد شد. معروف‌ترين نزاعي كه اخيرا در اين رابطه وجود داشته است نزاع ملكيان-‌ طباطبايي بر سر مفهوم ايران است. سيد جواد طباطبايي معتقد است كه ايران، «همين‌جايي است كه ايستاده‌ايم» و از ديگر سو ملكيان دلايل متقني مي‌آورد كه از يك مفهوم به نام ايران كه كاملا واضح و مرزبندي شده باشد نمي‌توان صحبت كرد و با آوردن ايراداتي راه را بر تعاريفي كه مرزهاي ايران به عنوان يك پديده قابل لمس و ارجاع (يا هر كشور ديگر) را مشخص مي‌كند مي‌بندد. رويكرد طباطبايي را وقتي مي‌توان درك كرد كه نظريه ايرانشهري او را دنبال كنيم و رويكرد ملكيان را وقتي مي‌توان فهميد كه رويكرد او نسبت به انسان به عنوان عيني‌ترين و قابل اعتناترين مفهوم را بفهميم. در اين نزاع صابري‌وند با اثرش خواسته يا ناخواسته جانب طيفي را گرفته است كه معتقدند هيچ دليل متقني نمي‌توان براي اصرار بر اين مرزبندي‌ها آورد و فارغ از اين مرزبندي‌هايي كه نه معنايي دارد و نه دليلي بايد به نوع بشر انديشيد. در نگاه اول اين انديشه بسيار ايده‌آل، انساني و اخلاقي است. اما فارغ از چيستي و چرايي اين شكل‌ها و مرزها، نمي‌توان از كاركرد سياسي-‌ اجتماعي و البته اقتصادي آنها غافل شد.

نگاه كنيد به مرز مكزيك و امريكا، يك خط فرضي، يك شكل بي‌معني؛ اما اين‌ور خط بودن يا آن‌ور به‌كل سرنوشت انسان را عوض مي‌كند. ميليون‌ها نفر هرساله زندگي‌شان را كف دست‌شان مي‌گيرند و براي رفتن به آن‌ور خط فرضي جان خود را به خطر مي‌اندازند. آن‌سو هم يك كاسبِ فاشيست با وعده عيني كردن اين خط فرضي به رياست‌جمهوري قوي‌ترين كشور دنيا مي‌رسد و ميلياردها دلار پول مي‌خواهد خرج كند تا اين انتزاع را با يك حجم عظيم از بتن و آهن انضمامي كند و حتي تا پاي تعطيلي دولت هم براي تحقق اين خواسته خود مي‌ايستد.

پس فارغ از مباحث فلسفي و دعواهاي مفهومي؛ اين مرزها، اين شكل‌هاي بي‌معني مهمند، چرا كه هنوز بعد از همه ادا و اطوارهاي قرن بيستم، بحث داغ، بحث برگزيت است و تقويت مرزهايي كه مي‌رفت ديگر نباشد. هنوز دلخراش‌ترين عكس‌ها، عكس جنازه بچه‌هاي كوچك بي‌پناهي است كه از دست پدران‌شان در دريا جا ماندن؛ در حالي كه از شكلي بي‌معني مي‌خواستند به شكل بي‌معني ديگري بروند. در واقع اثر صابري‌وند مي‌تواند ما را پرتاب كند به ديگر دنيايي كه اين شكل‌هاي بي‌معني حتي پيش از به‌دنيا آمدن انسان هستي و سرنوشت او را تعيين نكرده باشند. يا ما را به انديشه بيندازد ‌كه اين اشكال بي‌معني را واقعا مي‌توان بي‌معنا كرد؟

منبع: روزنامه اعتماد 16 تیر 98

Comment(۲)

 1. تاریخ ۲۱۹ساله ایران نوشته شده توسط لژ های فراماسونری انگلیس

  اولین میدان نفتی دنیا در باکو در قرن نهم ساخته شد. مارکوپولو (که اولین سفیر فراماسون برای شناسایه ساختارهای سیاسی ٫ فرهنگی و اقتصادی جهان برای استعمار جوامعه بود( در قرن سیزده به آنجا سفر کرده محصولات آن با صدها کشتی حمل می‌شد.
  واین اغاز و بنیان بوجود امدن اختاپوستی بنام فراماسون شد. که با بدست گرفتن ارکان جوامعه تنوانستند سلطه بر قدرت و ثروت ملی جوامعه را به نفع خویش در اختیار بگیرند
  درایران فراماسون کارخویش رادردوران صفویه اغازکرد
  زیرا سیستم فراماسونری بخوبی اگاه بود که از یک سو سیستم سلطنت/پادشاهی برای حفظ حاکمیت خویش حاضر به هر نوع معامله است که انگیزه لازم را برای غارت ثروت ملی در راستای لژ فراماسونری انگیس مهیا میکند و از طرف دیگر مذهب/فرهنگ اسلام از جنس فرهنگ و مردم ایران زمین نبود پس میتوانست در خدمت لژ مادر انگلیس باشد
  از این رو در ان قرن توسط انگلیس پستی بنام ایت الله ابداع شد تا در کنار سلطنت (شاهزاده =امامزاده) مانند دو لبه تیغ قیچی ٬ استراتژی لژفراماسون انگیس را به انجام رسانند
  در سال۱۵۶۱ میلادی
  آنتونی جنکینسون نماینده شرکت انگلیسی به دربار صفوی سفر کرده و اقداماتی جهت برقراری روابط اقتصادی انجام می‌دهد
  درسال۱۸۰۰میلادی
  سفارت انگلستان درایران، تأسیس شد. انگلستان درشهرهای مشهد،تبریز،رشت،شیرازکرمانشاه،اصفهان،همدان واسترآباد دارای کنسولگری بود. این درحالی است که ایران درآنزمان، فاقد سفارت یا کنسولگری درانگلستان بود
  در اين‌ سال‌ “سر گور اوزلی‌” به‌ عنوان‌ سفير انگلستان‌ به‌ همراه‌ ميرزا ابوالحسن‌خان‌ ایلچی‌ سفير يهودی زاده‌ ايران‌ در انگلستان‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اولين‌ ايرانی‌ وارد لژ فراماسونری انگلیس‌شده‌ بود به‌ ايران‌ آمد تا ضمن‌ انجام‌ مأموريتهای‌سياسی،‌به‌ تأسيس‌ نخستين‌ لژ فراماسونری‌در ايران‌ مبادرت‌ نمايد و او۳۵ سال سفیرامورخارجه ایران بود
  درسال۱۸۱۳میلادی
  عهد نامه گلستان ودرسال۱۸۲۸میلادی عهدنامه ترکمن چای بین دولت ایران ودولت روسیه بسته شد که درمجموع این دوعهد نامه حدود۲۵۰هزارکیلومترمربع ازسرزمین ایران جدا گشت وبه روسیه ملحق شد
  متن عهدنامهٔ گلستان راسِرگوراوزلی،اولین سفیربریتانیا درایران نگارش کرد و توسط فراماسون
  ميرزا ابوالحسن‌خان‌ ایلچی‌ بتایید رسید.
  پس ازقراردادگلستان،(سرگوراوزلی) ،به حضورتزارروسیه رسید وبه پاس خدماتی که‌ انجام داده بود ، برترین نشان امپراتوری روسیه به وی داده شد.
  وی در پاسخ سخنان تشکرآمیز آلکساندر اول از خدماتش دررابطه با بستن قرارداد گلستان گفت: «این خدمت مختصر من بود و این در اثر اطاعت از اوامر دولت پادشاهی انگلستان می‌باشد که به من‌ دستورداده شده بود
  و فراماسون ابوالحسن‌ خان‌ ایلچی‌ هم بعنوان پاداش مقرری ماهیانه ازدولت انگلیس دریافت میکرد

  و در سال ۱۸۵۵ میلادی
  لژ میرزا ملکم خان بدستور انگلیس بنا گذاشته شد که در ان خانواده دربار و وزرا ی ان عضو بودند. و بدنبال ان لژ های اخوت ٫ ادمیت و مهر تاسیس شد
  و در سال ۱۹۰۵ لژ بیداری‌ با کمک‌ معلمين‌ و مديران‌ مدرسه‌ آليانس‌ اسرائيليت‌ كه‌ جهت‌ آموزش‌ اطفال‌ يهودی‌ تأسيس‌ شد
  در سال ۱۸۵۷ میلادی
  عهدنامهٔ پاریس بین دولت‌های ایران و بریتانیا به امضا رسید. بر پایهٔ عهدنامه‌ی‌ مزبوردولت ایران موظف شد که نیروهای خود را از هرات بیرون برده و از هرگونه ادعای حاکمیت نسبت به‌هرات و دیگر مناطق افغانستان صرف‌نظر کند. بدین ترتیب افغانستان هم از خاک ایران جدا گردید
  در سال ۱۸۸۹ میلادی
  براساس فرمان ملکه ویکتوریا، بارون جولیوس رویتر، از اتباع انگلستان، در قبال اعطای وامی به ناصرالدین شاه قاجار، امتیازنامه‌ای را کسب کرد که به موجب آن، امتیاز انحصاری راه‌ سازی، ساختن راه آهن ایران و استخراج همه معادن (بجز طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی) و ایجاد تأسیسات آبی و قنوات و کانال‌ها و استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌های ایران را برای مدت هفتادسال و استفاده و نظارت بر گمرک ایران را به مدت بیست و پنج سال تصاحب می‌کرد.
  در سال ۱۹۰۱ میلادی
  قراردادی را دولت ایران با ویلیام ناکس دارسی، از اتباع دولت بریتانیا، به امضا رساند که به امتیازنامه دارسی مشهور شد. بر اساس این امتیازنامه، دولت بریتانیا حق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در ایران را به دست آورد. این امتیازنامه نخستین قرارداد نفتی ایران بود
  که امتیاز نفت ایران برای مدت ۶۰ سال از دولت ایران گرفته شد. در مقابل، دولت ایران فقط ۱۶ در صد از سود سالانه این شرکت را به خود اختصاص داد
  مستر جیکاک بعنوان ایت الله انگلیسی و مامور ویلیام ناکس دارسی در جریان کشف نفت در ایران٫ فتوا به نجس بودن ان را صادر کرد و بعد از ان سالها در مسجد سلیمان زندگی میکرد
  و در سال ۱۹۰۵ میلادی
  لژ بیداری‌ با کمک‌ معلمين‌ و مديران‌ مدرسه‌ آليانس‌ اسرائيليت‌ كه‌ جهت‌ آموزش‌ اطفال‌ يهودی‌ تأسيس‌ شد
  در سال ۱۹۰۶ میلادی
  اغاز انقلاب مشروطه برای تاسیس جمهوری ایرانی
  از بزرگانی چون علی اکبر دهخدا ٫ مصدق ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان ٫ قاضی ارداقی علی مسیو، ستارخان، باقرخان٫ یپرم خان٫ سردار اسعد بختیاری ٫ جنبش زنان مشروطه و بزرگان دیگر مام میهن ایران زمین میتوان نام برد
  لژها در سال ۱۹۰۶ میلادی همزمان با انقلاب مشروطه (جمهوری ایرانی) بدستور لژ مادر انگلیس٫ وظیفه بشکست کشاندن انقلاب مشروطه را داشتند
  حضور فعال‌ اعضای‌ لژ بيداری در زدوخوردهای‌ منجر به‌ تعطیلی‌ مجلس (اول) حكايت‌ از آمادگی‌ اعضای‌ لژُ برای‌ درگيری‌ داشت‌. اين‌ دخالت‌ بعدها پس‌ از فتح‌ تهران 1909 میلادی نيز تداوم‌ پيدا كرد و تمامی‌ امور كشور در اختيار لژُ بيداری‌ ايران‌ قرار گرفت‌. حضور گسترده‌ فراماسونها در مناصب‌ سياسی‌، قضایی و مجلس،‌ حكايت‌ از غلبه‌ آنان‌ بر نهضت‌ مشروطيت‌ داشت‌. . نگاهی‌ به‌ اسناد لژُ بيداری‌ ايران،‌ سلطه‌ فراماسونها را بر اركان‌ كشور و شکست‌ نهضت‌ مشروطيت را‌ كاملاً آشكار می‌سازد. به طور کلی تا پايان كار لژ حدود 173 نفر عضو لژ بيداری شدند.
  در سال ۱۹۰۷ میلادی
  قرارداد سن پترزبورگ بین روسیه تزاری و بریتانیا به امضا رسید که برپایهٔ ان ایران به سه بخش‌ تقسیم گردید

  در سال‌های۱۹۱۹–۱۹۱۷میلادی
  فاجعه قحطی در سراسر کشور ایران به وقوع می‌پیوندد. در انزمان سراسر ایران در اشغال نظامیان انگلستان بود و چهل درصد از مردم ایران طی دو سه سال قلع و قمع و نابود شدند

  در سال ۱۹۲۱ میلادی
  کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که توسط رضاخان و هم‌دستی سیدضیاءالدین طباطبایی و با برنامه‌ریزی افسر انگلیسی آیرونساید اجرا شد.۲۳ روز پیش از کودتا رضا شاه با ادموند آیرونساید ملاقات کرد که در این دیدار ژنرال آیرونساید به رضاخان سردارسپه گفته بود اگر شما قدرت را در دست بگیرید ما مخالفتی نداریم و با کمک فراماسون سر اردشیر ریپورتر ‏(ارشیر جی)
  اردشير 11 ساله بود كه توسط فرانسيس ترنر انگليسي “لژ اسلام” كه به فراماسونري بريتانيا وابسته بود، در بمبئي تأسيس شد . و سال ها بعد در اردشير در “لژ اسلام” به عضویت در امد

  در سال ۱۹۲۵ میلادی
  دولت انگلیس در قراردادن نام خلیج فارس درفهرست مناطق تحت تفتیش ،هرگونه عملیات بارگیری بارگذاری و تعویض بار از نظر سلاح و مهمات برای کشتی‌های ممنوع اعلام شد. حال آن‌که انگلیسی‌ها به‌راحتی می‌توانستند با کشتی‌های خود به تجارت اسلحه در پهنهٔ آبی خلیج فارس بپردازند
  لژ پهلوی٫ لژحجتیه٫ لژ اسعد اباد (رییس ان مهدوی کنی) ٫لژ روشنایی در شیراز ٫ لژ بیداری ایرانیان٫ لژ همایون ٫لژ مولوی ٫لژ تهران ٫لژ خیام ٫لژ کوروش ٫لژ مهر ٫لژ ستاره سحر٫ لژ بیداری٫ لژ بزرگ ایران
  و در لژ اسعد اباد و لژ حجتیه محل ایت الله یهودی انوسی بوده که پلانهای لژ مادر انگلیس به پیش میبردنند
  در سال ۱۹۲۷ میلادی
  دولت ایران و انگلیس جدایی بحرین را از خاک ایران برسمیت شناختند
  در سال‌های دهه پنجاه دولت ایران به دلیل بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی ٫ وام‌های بلاعوض به کشورها فرانسه و بریتانیا داد که بخش مهمی از این وامها برای بهبود شبکه لوله کشی آب لندن در اختیار بریتانیا قرار گرفت

  در سال ۱۹۵۳
  کودتای ۲۸ مرداد توسط لژ های فراماسونری ایت الله (کاشانی) و لژ سلطنت پهلوی و با کمک امریکا و بدستورانگلیس انجام شد بر علیه دکتر مصدق
  در سال ۱۹۷۹ میلادی
  انقلاب ایران توسط لژ حجتیه یهودی انوسی به انجام رسید تا با انتقال قدرت از یک لژ به لژ دیگر امکان استمرار استمعار و اجرای پلانهای لژ مادر انگلیس را میسر نماید.
  برای اینکه مام میهن شاهد استمرار بازی لژ ها نباشد باید قدرت و ثروت ملی بدست جنبشهای مدنی قرار گیرد تا دیگر هیچ شاهزاده= امامزاده ای از طریق احزاب/لژهای خویش نتواند بر فرزندان این اب و خاک حکم راند.
  حاکمیت از ان هیچ خدا ٫ شاه ٫ امام و رهبری نیست.
  حاکمیت از ان ملت است برای حفظ ثروت ملی اش. و دولت منتخب ملت ٫ خدمتگذار ملت است.
  هر جنبشی و سندیکایی(زنان٫ اموزش و پرورش ٫ کارگران صنایع ٫ کشاورزی ٫ دانش اموزان و دانشجویان و سندیکاهای ترابری و ….) باید رهبری خود را داشته باشد و در کنار جنبش های دیگر جامعه مدنی بیاستد تا مام میهن به همت فرهنگ سیمرغی ایران زمین (خرد جمعی) نجات دهیم. مام میهن خونهای بزمین ریخته شده فرزندانش را٫ ازانقلاب مشروطه برای پایه گذاری جمهوری ایرانی و حرکت جنبش مدنی سال ۸۸ برای به نتیجه رساندن جمهوری ایرانی هرگز بیجواب نخواهد ماند. جنبشها و سندیکاها ازادی را به مام میهن تقدیم خواهند کرد

  ————————————————————————————-

  هیچ فرهنگ نمیتواند سوار و فرهنگ دیگری گردد تا ان را بدلخواه خویش تغییر دهد.. و اگر چنین شود جز فاجعه چیزی حاصل مردم ان دیار نخواهد شد.
  نام فرهنگ قبایل عرب اسلام است. و بهمین علت پذیرش ان از سوی جهان عرب قابل فهم است. از نامگذاری فصلهای کتاب فرهنگشان ( قران ) میتوان ارزشها و باورهای قبایل عرب را دریافت ( سوره عنکبوت , بقره /گاو ٫ انعام /چهارپا ٫ مائده /غذا٫ رعد٫ سجده و و
  فرهنگ ایران فرهنگ اهورایی و سیمرغی ( ملت خود شاه و رهبر) است. در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد. فرنگ ما فرهنگ سجده و عبد بودن نیست بلکه فرهنگ پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک است.
  ملت ایران فقط با تکیه بر فرهنگ خود و شناخت عمیق از فراماسونری میتواند ازتاریخ مدار بسته و تکرارش رهایی یابد.
  هرگز ٫هرگز٫هرگز٫هرگز فراموش نکنیم که لژ سلطنت و لژ مذهب لازم و ملزوم یکدیگرنند تا فرزندان مام میهن را سلاخی کنند و مام میهن را به اسارت وتباهی بکشانند.
  برای انگلیس این اعجوزه استمعار ومادر فراماسونری دو لژ فراماسونری سلطنت و مذهب مانند دو لبه تیغ قیچی هستند که میتوانند دوشاوش هم درخدمت اهداف لژ فراماسونری باشند.
  انقلاب مشروطه ( جمهوری ایرانی) توسط این دو لژ فرماسونری (سلطنت و مذهب) به شکست نجامید.
  لژ محمد رضا پهلویی و لژحجتیه و اسداباد هم پیمان بودند چون هر دولازم و ملزوم یکدیگربودنند و بدون هم قادراجرای دستورات لژ مادرنبودنند و نیستند.
  دکتر مصدق توسط این دو لژفراماسونری «لژ سلطنت پهلویی ولژ یهود انوسی ایت الله کاشانی» از میان برداشته شد. وهمچنین جدایی بحرین توسط لژ فراماسونری پهلویی صورت گرفت.
  و باز همین دو لژفراماسونری انگلیس اعجوزه «پهلویی ومذهب/یهود انوسی ها» دوشادوش هم برای تکه تکه کردن مام میهن اماده گشته اند تا اخرین پلان فراماسون مادر را به پایان برسانند.
  این بارلژ فرماسون رضا پهلویی میبایست با لژ یهودی انوسی فرقه ایت الله شیرازی «فرقه شیرازیه و امام محمد توحیدی» هم گام شود تا دو لبه تیغ قیچی لژ فراماسونری مادر انگلیس تکمیل گردد.
  فراماسون فرح دیبا بدستور لژ مادرحمایت مالی میکند از لژ فراماسونری گرگها . فراماسون رضا پهلویی حمایت مالی از لژ فراماسونری ریگی میکنه.
  لژ حجتیه هم دستور حمایت از لژ فراماسونری الاهوزیه را بعهده دارد.
  در این میان لژهای فراماسونری فرانسه خونخوار « لژ یهودی انوسی مسعود رجویی و لژ های کموله وغیره » همگام لژ انگیس تلاش میکنند تا سهم خویش را برنند

  این ملت استکه فقط خدا , شاه , امام و رهبر است.
  تمامی خدایان , شاهان , امامان و رهبران غاصبان حق و ثروت ملی اند.
  آینده، راهی نیست که کسی برای ما ساخته است، وما باید آن راه را برویم
  . آینده، راهیست که ما باید خودمان بسازیم و خودمان برویم.
  انگلیس این اعجوزه استعمار ۱۵۰ سال پیش برای اینکه پلانهای اینده خویش را به مقصد برساند با احداث شغلی بنام ایت الله « یهودی انوسی ها » کار خود را شروع کرد.
  و ۱۰۰سال بعد این لژ در کنار لژ سلطنت پهلوی توانستند « دوشاش دوش » انقلاب مشروطه ایران زمین ما «جمهوری ایرانی» بشکست بکشانند وبعدها هم مام میهن شاهد جدایی بحرین که شاهرگ حیاتش بود توسط لژ سلطنت پهلوی به انجام رسید.
  بعد از ملی شدن صعنت نفت توسط دکتر مصدق . لژفراماسونری انگلیس اعجوزه گروه بیلدر بیگ «شاخه لژ مادر» را طراحی نمود واز لژهای دیگر خود خواست تا ان را بنیان نهاد تا دیگر هیچ ملتی نتواند شخصی وطن پرستی مانند دکتر مصدق را در دامن خود بپروراند تا جلوی اهداف انان بیاستد.
  در همانزمان انگلیس اعجوزه ٕ لژ فراماسونری یهودی انوسی ایت الله خود «لژحجتیه» رانیز برای اینده نیز اماده میکرد.
  بدین معنی که بسیاری از یهودی انوسی ها خود را اماده پلانهای بعدی لژ مادر نمودنند. تمامی ایت الله ها جز لژ فراماسونری هستند
  اسامی یهودی انوسی ها : ایت الله مصباح یزدی ٫
  ایت الله جنتی ، ایت الله مکارم شیرازی ، ایت الله شاهرودی، ایت الله خامنه ای و ایت الله همدانی و بقیه ایت الله ها
  اسامی دیگر یهودی انوسی ها: شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ و عضو لژ سلطنت پهلوی و مسعود رجویی مجاهدین خلق , برادران لاریجانی ، عسکر اولادی ، حسین شریعتمداری، قاسم سلیمانی و احمدی نژاد , طاىب ,عراقی , حسن عباسی و احمدی نژاد و غیره
  عناوینی مانند ایت الله وحجت الاسلام در ۱۵۰ سال پیش توسط لژمادرساخته و پرداخته شد .
  حوزه علمیه قم توسط انگلیس بنا شد.

  —————————————————————————————-

  مصدق
  – اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی¬توانیم کاری انجام دهیم
  – قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون
  – بر فرض که ما با هواخواهان رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد. در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟

  محمد مصدق نخستین ایرانی دارندهٔ مدرک دکترای رشته حقوق است[۹][۱۰] مصدق در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اگر چه از حکومت قاجار مأیوس بود[۱۱] با توجه به این که می‌دانست رضا شاه حکومتی برمبنای دیکتاتوری ایجاد می‌کند، با این کار مخالفت کرد و بعد از آن یکی از منتقدین سرسخت رضاشاه بود.[۱۱][۱۲] در زمان حکومت رضاشاه، مصدق زندان رفته و مدتی را در تبعید گذرانید.[۱۳] او سلطنت پهلوی را مخلوق سیاست انگلستان می‌دانست.
  دهخدا در کشاکش انحلال سلطنت و برپایی جمهوری، دهخدا به عنوان اولین کاندیدای مقام ریاست جمهوری در ایران مطرح شد. مردی که می‌توانست اولین رئیس‌جمهور ایران باشد. شخصیتی ملی، سیاسی، ادیب، ستم‌دیده استبداد و از آن مهم‌تر، از کوره ارتجاع ستیزی و دفاع از ترقی و تحول ایران بیرون آمده. سلطنت پهلوی که مستقر شد، بیم از این کاندیداتوری به کینه تبدیل شد. دهخدا را نمی‌شد سر پیری و به جرم طرح او به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران کشت، اما می‌شد به انزواء کشاند؛ و چنین کردند. او در انزوا همان کرد که فردوسی کرده بود. فرهنگ دهخدا را پایه ریخت. دهخدا به همین دلیل تا پایان عمر مغضوب دربار سلطنتی ماند.[
  دهخدا در سال‌های نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، پشتیبان جدی او بود. آشنایی این دو به سال‌های بعد انقلاب مشروطه بازمی‌گشت.[۹] در ماه‌های پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شایعه تشکیل شورای سلطنت و ریاست شورای دهخدا (در صورت پیروزی نهضت و اعلام جمهوری) بر سر زبان‌ها افتاد.[۱۰][۱۱] به همین خاطر نیز مأموران کودتا پس از کودتای ۲۸ مرداد به خانه‌اش ریختند و وی را شدیداً مضروب نمودند
  دستی نیز در کار بود که سرمقاله نخست صوراسرافیل ایوردُن (دوره دوم) را که حاوی حمله‌های بی‌پروایی به موجودیت پادشاهی در ایران بود برای رهبران سیاسی ارسال می‌کرد.[۱۲]
  در چنین وضعیتی بود که در روزهای اول بعد از کودتا، خانه دهخدا توسط مأموران تفتیش شد و وی را شدیداً مضروب نمودند. دهخدا مورد احضار و بازجویی قرار گرفت
  چه اینده ای داشتیم ٫اگر انقلاب مشروطه [جمهوری ایرانی ] به انجام میرسید . جمهوری که حقوقدان و سیاستمدارش مصدق بود ورییس جمهورش دهخدا بود.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *