Home اخبار استانها گقت و گو و راهکاری که اصلاح طلبان باید پیشتاز آن باشند
گقت و گو و راهکاری که اصلاح طلبان باید پیشتاز آن باشند

گقت و گو و راهکاری که اصلاح طلبان باید پیشتاز آن باشند

0
0

ضرورت گفت وگوی ملی

روح ا… کلانتری

کارشناس ارشد علوم سیاسی و مسئول شورای سازمان معلمان استان گلستان

سال 97 در حالی به پایان خود نزدیک می شود که طرح گفت وگوی ملی بیش از هر زمان دیگری در جامعه مطرح است.اعتراضات اخیر در جامعه نشان از بحرانی جدی در شکاف میان جامعه و حکومت بود. اکثر صاحب نظران، سیاستمداران و پژوهشگران به این حقیقت تاکید داشتند که باید صدای مردم را شنید و مطالبات قانونی آنها را پیگیری کرد و به همین دلیل گفت وگوی ملی میان اقشار مختلف مردم با هم و با حکومت و بین گروه های سیاسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به تعبیر استاد هادی خانیکی( گفت وگو معطوف به اقدامی نو برای برون رفت از تنگناها و بحران های کنونی است. گفت وگو در این زمان بیرون آمدن از دایره سوء تفاهم و نابردباری در سیاست و ورود به پهنه تفاهم و همنگری در جامعه است.)
در سال های اخیر ما نتوانستیم با هم گفت وگو کنیم و مشکلاتی که در نگرش ها و عقایدمان وجود داشته و دارد ما را از انجام گفت وگو برای حفظ منافع ملی باز داشته است.گفت وگو سخن گفتن بی هدف نیست.
مهم ترین هدف گفت وگو حل مسئله ای نظری یا رفع مشکلی واقعی است. ما در گفت وگو به دنبال نقد افکار و عقاید دیگران نیستیم، بلکه بدنبال پیداکردن نقاط مشترک و تلاش برای هماهنگی در جهت حل آن مشکل مشترک هستیم.مشارکت در گفت وگو به گفته دیوید بوهم (بازی کردن با هم است) نه(بازی در برایر هم)
بوهم متفکر و فیزیکدان مشهور قرن بیستم که به دنبال خود داری از شهادت علیه اوپنهایمر مورد غضب کمیته مک کارتی در آمریکا قرار گرفت و مجبور به مهاجرت از آن کشور شد، با آزمایش های متعدد در گروه های 20 تا 30 نفره نشان داد که از رهگذر این نوع گفت و گوها، خلاقیت و قوه ابداع بسط پیدا می کند.باید برای حل بحران کنونی در کشور همه ما همت کنیم و از طریق گفت وگو بر موضوعات مهم و اساسی کشور به راهبردی اصولی دست پیدا کنیم. در شرایطی که کشور ما دچار معضلات بزرگ اقتصادی است و کارشناسان در قالب طرح های پژوهشی ابر چالش های اقتصادی را اعلام کرده و از طرفی به خاطر شرایط اجتماعی خاص جامعه ما در حال آسیب اخلاقی و دینی قرار دارد، لازم است که به گفت وگوی ملی روی آوریم.
گفت وگو عامل گسترش امیداست امروز جامعه ما برای گسترش امید به گفت وگو نیازمند است. جامعه ایران به امید و امید آفرینی نیازمند است. انسان باید همواره امیدوار باشد. دین انسان را امیدوار می کند و نا امیدی انسان را فلج می کند. ما به حضور مردم نیازمندیم. ما برای حل مشکلات جامعه به یک بسته جامع که در آن همه مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن مطرح شود نیازمندیم.افزایش گفت وگو در میان جامعه برای اجرای قانون و مبارزه با بی قانونی، مبارزه با فقر،فسادوتبعیض، ارتباط با مردم و توجه به حقوق و مطالبات آنها امید را در میان جامعه گسترش می دهد.ما باید این حقیقت را درک کنیم که زمان زیادی برای ایجاد تحول در جامعه و گسترش امید برای آحاد مردم نداریم.امروز متاسفانه امید اجتماعی در جامعه کم است. تنها راه نجات از این ورطه اصلاحات اساسی و بنیادی در ساختارها به نفع مردم است(الن لید) معتقد است که (امید در جامعه سه وجه دارد. شناختی، عاطفی و آمادگی برای اقدام) اگر کسی در گذشته تجربه بی عدالتی داشته باشد، در آینده بی عدالتی خواهد دید. او معتقد است زمانی که یک فرد می خواهد بین اعتقادات خود و خانواده اش در برابر دیگران تصمیم بگیرد، اغلب بر منافع خودش تاکید دارد.
او این امر را (معمای بنیادین اجتماعی) می نامد. یعنی افراد از یک طرف باید در اجتماع زندگی کنند و از طرف دیگر انگیزه ای قوی در فرد گرائی دارند. لید می گوید اگر انصاف در جامعه زیاد شود انگیزه جمع گرایانه را بر فرد گرایانه ترجیح می دهد و هر چه قدر کم شود انگیزه هم کم می شود.
یکی از راه کارهای افزایش امید در میان جامعه توجه به حقوق شهروندی است. بحران نا امیدی یک بحران جهانی و بین المللی است. به غیر از چند کشور اروپائی، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین سایر کشور ها کما بیش با بحران نا امیدی اجتماعی روبرو هستند. حقوق شهروندی بدون امید اجتماعی تحقق پیدا نمی کند. زمانی که شهروندان در جامعه از حقوق شهروندی برخوردار نباشند قطعا امید هم ندارند. باید با گفت وگو میان حکومت و شاخه های مهم مردم و شنیدن سخنان آنها در جهت امید به زندگی تلاش نماییم.
رونالد ارنسون معتقد است:( امید یک اساس اجتماعی و یک کنش اجتماعی است. امیدوار بودن رابطه مستقیمی با اجتماع انسانی دارد. )امید یک ارزش است.کلارک نیز معتقد است: (مهم نیست که یک وضعیت چقدر بغرنج است، مهم این است که امید در هر شرایطی وجود دارد. )امید سبب کنشگری و فعال بودن انسان ها برای تحقق حقوق شهروندی می شود.

امروز ما به شهروندانی آگاه و فعال که کنشگری فعالانه داشته باشند و ساختارهای تبعیض آمیز را بررسی کرده و برای اصلاح آن تلاش می کنند نیازمندیم.باید به تقویت مشارکت اجتماعی توجه کنیم. برگزاری گفت و گوی جمعی راه حل مناسبی برای رسیدن به حقوق شهروندی است و حکومت لازم است زمینه های این گفت وگو ها را در جامعه با همکاری نهادهای سیاسی و مدنی فراهم نماید.
برای گسترش امید در میان جامعه و رعایت حقوق شهروندی باید خواسته ها و مطالبات مردم را بشنویم. ما باید همه مطالبات مردم را فهرست کرده و با استفاده از کارشناسان، نخبگان و دلسوزان نظام در جهت حل آنها تلاش نماییم. ما باید در باره مهم ترین مسائل کشور با هم گفت وگو کنیم.به تعبیر جهانگیری معاون اول رییس جمهور (گفت وگو، توصیه ای اخلاقی نیست. گفت وگو، راهکاری است تا بتوانیم در موردش به توافق برسیم.) ما باید با گفت وگو مسائل اساسی کشور را حل کنیم. البته هر کس درک متفاوتی از مسائل اصلی کشور دارد. برخی معتقدند که حل بیکاری جوانان نیاز اصلی کشور است و فرد دیگری معتقد باشد که بحران آب مشکل اصلی است و دیگری بگوید که رعایت حقوق زنان مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود.ما این مطالب را می توانیم در جلسات گفت وگوی خود مطرح کرده و با تعمق و تدبر لازم برای آنها تصمیم گیری کنیم. بنابر این گفت گوی ملی امروز برای ما یک ضرورت تاریخی است.
ما برای گفت وگو ملی در میان جامعه به یک عزم ملی نیازمندیم. همه ما باید یکدیگر را تحمل کرده و برای مسائل کشور با هم مدارا کنیم.

برای گسترش فرهنگ گفت گو در میان جامعه و حاکمیت اصلاح طلبان نقش مهمی دارند که باید به خوبی آنرا انجام دهند. آنها باید بدانند که در میان جامعه از پایگاه اجتماعی مناسبی برخوردارند و رسالت آنها از این جهت مهم است. اصلاح طلبان هم باید با حاکمیت وارد مذاکره شوند و هم با مردم. برخی معتقدند که اصلاح طلبان باید فشار بیشتری به حکومت آورده و اقدامات رادیکال تری را انجام دهند. این تفکر غلطی است که ما گمان کنیم که باید در برابر نظام ایستادگی کنیم. این تفکر اصلاح طلبی نسیت. اصلاح طلبی یعنی پذیرش ساختار کلی نظام و تلاش برای اصلاح و باز سازی برخی از عملکردها و شیوه های مدیریتی و اصلاح برخی از ساختارهای که قانون اساسی به ما اختیار داده است.اصلاح طلبان باید با حکومت وارد گفت وگو شده و مطالبات قانونی و منطقی مردم را به گوش آنها برسانند و به آنها هشدار دهند که باید به این مطالبات توجه نمایند. باید به حکومت یادآوری کنند که اعتراض حق مردم است و باید از طرق قانونی مثل برگزاری تجمعات به خواسته های مردم توجه کرد. باید به حکومت یادآور شد که برخوردهای خشونت آمیز نمی تواند کارگشا باشد.
آنها با مردم هم باید وارد گفت گو شده و به آنها تذکر دهند که راه حل مشکلات کشور در برخوردهای خشن و روشهای غیر قانونی نسیت. اصلاح طلبان باید سازماندهی مناسب سیاسی را سامان دهند و از طریق سازمان سیاسی که ایجاد می کنند مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کنند. سازمانی که اکثریت اصلاح طلبان آنرا قبول داشته باشند. اگر بتوانند حزبی فراگیر تشکیل دهند که بسیار خوب است و اگر هم شرایط آن فراهم نیست در قالب همان شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان راه کارهای خود را برای مردم بیان نمایند.
البته باید این حقیقت را هم درک کنیم که اصلاح طلبی حرکتی تدریجی، مسالمت آمیز و قانونی است و نباید انتظار انقلابی گری را از اصلاح طلبی داشت. امروز باید این واقعیت را درک کنیم که گفتمان اصلاح طلبی همواره مورد پذیرش جامعه بوده و گفتمانی مسلط بوده، اما هیچگاه گفتمان فراگیر نبوده است. ما در اوج دوران اصلاحات در دوره اول و دوم ریاست جمهوری خاتمی حدود 70 درصد مردم را در اختیار داشتیم، یعنی در اوج دوره اصلاحات 30 درصد مردم با ما نبودند. بنابر این ممکن است همه پیشنهادهای ما مورد اقبال مردم قرار نگیرد.ما اصلاح طلبان باید دستاوردهای خود را برای مردم و نظام تشریح نموده تا میزان علاقه مندی مان به نظام و مردم بر همگان روشن شده و زمینه گفت وگوی میان جامعه و نظام فراهم شود.
ما باید دستاوردهای اصلاح طلبان را در عملکرد شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی برای مردم بازگو نماییم و به آنها اعلان کنیم که امروز در بسیاری از شورا های شهر از جمله شورای شهر تهران مدیرانی حضور دارند که با شفافیت کامل مسائل را برای آحاد جامعه بیان می کنند.باید به مردم بگوییم که ما امروز نمایندگان شجاعی در مجلس شورای اسلامی داریم که بدون هراس از رد صلاحیت شدن در دوره بعد از حقوق مردم دفاع می کنند.

باید برای مردم توضیح دهیم که یکی از دستاوردهای اصلاح طلبان انتخاب رییس جمهوری است که با قاطعیت و شجاعت از حقوق مردم دفاع کرده و جلوی تفکر افراطی را که کشور را تا مرز بحران و فروپاشی برده بود گرفته است.امروز راه کار اصلی و اساسی برای حل مشکلات کشور تفکر اصلاح طلبی است و ما باید با مسئولان نظام وارد گفت وگو شده تا به آنها اعلان نماییم که باید برای حفظ نظام و ارزشهای اسلامی آن با مردم مدارا کرده و به حقوق و مطالبات آنها توجه نماییم.ما باید با همه گروه ها از جمله اصولگرایان معتدل وارد گفت وگو شده و ایده ها و نظرات خود را در مورد اداره بهتر کشور و حل ابر چالش های اقتصادی و ضرورت همبستگی ملی با آنها در میان بگذاریم. برای ایجاد امید و نشاط و داشتن یک زندگی آبرومندانه و رفاه نسبی باید با هم گفت وگو کنیم. تحقق نیافتن برخی از برنامه ها نباید ما را نا امید کند.امروز در شرایط فعلی مهم ترین رسالت اصلاح طلبان تلاش برای گسترش نهادهای مدنی،ارتباط بیشتر با مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه، تلاش برای اصلاح ساختار درونی خودو در آخر نیز برنامه ریزی برای انجام گفت وگو میان حکومت و اقشار مختلف مردم و تفاهم با جریان ها و گروه های معتدل در راستای حل مشکلات اساسی مردم است.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *