Home انتخاب سردبیر کتاب و نسل آنلاین؛ فرهنگ کتاب خوانی درکما!
کتاب و نسل آنلاین؛ فرهنگ کتاب خوانی درکما!

کتاب و نسل آنلاین؛ فرهنگ کتاب خوانی درکما!

0
0

علی رضا هاشمی سنجانی

دبیرکل سابق سازمان معلمان ایران

درنقطه شروع خواندن هرکتابی،حالم برای مدت کوتاهی بد می شود. جایگزین های کتاب جوانند،جذابند،و مرتب فضا را بر کتاب تنگ می کنند. اشکم جاری می شود وقتی “مرگ کتاب” ذهنم را اشغال می کند. البته اندک زمانی بعد،بخود آمده ومی گویم : نسل ماهم باید”تغییر” رابپذیرد،همانطور که تبدیل منقولات به مکتوبات، آنها را ماندگارتر وموثرتر کرد شاید حضور در فضای مجازی و دنیای تصویر،هم گامی به جلو باشد. سرعت توسعه و جهانی شدن،فرصت تامل و تدبر را از ما گرفته و مقاومت ها در برابر آن نیز اکثرا ناموفق بوده وهستند. یکی ازتعابیر مشهور،انسان را حیوان ابزارساز می داند. این ابزارسازی دو وجه دارد،سخت و نرم! تمدن و فرهنگ حاصل فرایند شدن های انسان در طول تاریخ است. علی القاعده نرم افزار پس از سخت افزار معنی می یابد و برای استفاده،بهتر از آن است. اختراع سخت افزارهای جدید می تواند نرم افزارهایی متناسب با خود بسازد. سخت افزارهای یکسان،نرم افزارهای یکسان می آفریند و فرهنگ جهانی امروز حاصل این روند است.
بحران کتاب وکتاب خوانی بحرانی جهانی است ونسل جدید ابزارهای فرهنگی متناسب با تحولات سخت افزاری این دوران را بکار می گیرد ومی فهمد! برای فهم ریشه های این تغییرات فرهنگی،پیشنهاد من،باز یک کتاب است! کتاب “تمدن و فرهنگ” اثر باارزشی از “مرتضی مردیها “. یک ماهی است توسط نشر ثالث روانه بازار شده و مانند سایر نوشته های مردیها، دارای نگاهی نو و بدیع به تحولات جامعه ایرانی با تکیه به آخرین یافته های علوم انسانی است. خواندن این کتاب را به همگان توصیه می کنم ویقین دارم برای تمام کسانی که در حیطه علوم انسانی مشغول فعالیتهای نظری وعملی هستند آورده های فراوانی در زمینه ارتباط تمدن وفرهنگ(برساخته های سخت و نرم ونحوه ارتباطش)خواهد داشت.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *