Home یادداشت پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام مصوب سال ۱۹۸۹
پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام مصوب سال ۱۹۸۹
0

پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام مصوب سال ۱۹۸۹

0
0

رفیق مصطفایی

مسئول کمیته حقوقی سازمان معلمان ایران

یکی از میثاق های ارزشمندی که در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی ایران نیز رسیده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. در این میثاق (ماده ۶) و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۳) «حق حیات» به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گرفته است؛ با این حال «مجازات اعدام» به عنوان مجازاتی که سالب حیات است، در هیچ یک از این دو سند حقوق بشری به جهت مغایرت با حق حیات افراد، منع نشده است. اما محدودیت ها و شروطی سخت در بند ۲ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است که اعمال مجازات اعدام را صرفا برای «مهم ترین و جدی ترین جرایم» مجاز و مشروع شمرده است. پس سیستم های قضایی نمی توانند در هر حالتی نسبت به صدور احکام مجازات اعدام اقدام کنند.
لغو کلی مجازات اعدام در قوانین جزایی کشورها با تصویب «پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام» در مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطع نامه … مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کلید خورد و گام مهمی برای مخالفت مجازات اعدام برداشته شد.
آن چه مسلم است اگر چه هنوز بخشی از کشورها مانند آمریکا و ایران نسبت به پیوستن به این پروتکل اقدام نکرده اند اما با توجه به قاعده آمره بودن میثاق، و متعهد بودن به اجرای میثاق در نظام حقوقی و سیاسی خود، صرفا” در موارد خاص اختیار و صلاحیت سلب حیات و اعدام را دارند.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *