Home اخبار نهاد اجماع‌ساز، در آستانه تولد
نهاد اجماع‌ساز، در آستانه تولد
0

نهاد اجماع‌ساز، در آستانه تولد

0
0

رييس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و يك عضو كميته انتخاب از آخرين تصميمات انتخاباتي جريان اصلاحات به «اعتماد» گفتند

بالاخره انگار نوبت آن است كه دود سفيد از دودكش كلبه اصلاح‌طلبان خارج شود. اصلاح‌طلباني كه طي هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته، سخت سرگرم بحث و بررسي در ارتباط با نهاد اجماع‌ساز در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري بودند و حالا چنان‌كه دو عضو ارشد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به «اعتماد» خبر داده‌اند، پايان هفته‌اي كه حالا به روز پاياني‌اش نزديك مي‌شويم، پاياني است بر چند هفته و چند ماه تلاش اصلاح‌طلبان در اين شوراي هماهنگي براي رونمايي از نهادي تازه كه هدفش «اجماع‌سازي» ميان طيف‌ها، احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب است، در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و ايجاد توافق درمورد كانديداهاي اين جريان سياسي با هدف دستيابي به اتحاد و اجماع كامل و معرفي كانديداي واحد در اين انتخابات سرنوشت‌ساز؛ نهادي كه بنابر سندي كه چندي پيش منتشر و البته در ادامه معلوم شد كه هنوز قطعي و نهايي نشده و صرفا مي‌توان به آن، به عنوان الگوي اوليه نهاد اجماع‌ساز جريان اصلاحات حساب كرد، مي‌خواهد با كنار هم نشاندن دبيران كل يا نمايندگان حدود 30 حزب و تشكل سياسي اصلاح‌طلب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و 5 تا 15 نفر از چهره‌هاي شاخص و بزرگان جريان اصلاحات زير يك سقف، گعده‌اي باشد براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در انتخابات پيش‌رو. 

انتخابات و غفلت از بازسازي گفتماني
هدف اوليه تشكيل اين نهاد بالادستي در جريان اصلاحات اما صرفا اجماع‌سازي انتخاباتي نبود و مهم‌تر از آن، نگاه اصلاح‌طلبان به آن نيز صرفا نگاهي كوتاه‌مدت و مقطعي نبود. آنها حتي پيش از بحث و بررسي ايده تشكيل يك نهاد بالادستي براي تعيين‌تكليف مسائل مربوط به انتخابات 1400، پيرو مصايبي كه درپي بي‌پاسخ ماندن بخشي از مطالبات جامعه و پايگاه راي جريان اصلاحات از دولت اعتدالي مورد حمايت اين جريان سياسي بر سر آنان خراب شد، به اين باور و اجماع به ‌نسبت عمومي رسيدند كه آنچه براي اصلاح‌طلبان، از نان شب واجب‌تر است، «تعريف اصلاح‌طلبي» است و بازسازي گفتماني. پس به ‌سراغ چهره‌هاي شاخص، تحليلگران و استراتژيست‌هاي اصلاح‌طلب رفته و از آنان مدد خواستند تا سندي در تعريف مفهوم اصلاح‌طلبي مدنظر اين طيف از فعالان سياسي به دست دهند. آن هدف متعالي اما هنوز محقق نشده و ميانه راه، اولويت و فوريت بحث انتخابات رياست‌جمهوري باعث شد هدف ديگري كه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به ‌طور موازي دنبال مي‌كرد، صدر دستور كار آنان قرار گيرد و حال، چنان‌كه گفتيم پس از چند ماه تلاش و تكاپو، دست‌كم مي‌توان از اين گفت كه به‌زودي دود سفيد از دودكش اصلاحات بيرون خواهد آمد. خبري كه ابتدا فرج كميجاني، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در اختيار «اعتماد» قرار داد و در ادامه جواد امام، مديرعامل بنياد باران كه به عنوان دبيركل حزب مجمع ايثارگران ازجمله اعضاي حقوقي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به شمار مي‌رود نيز آن را تاييد و تكميل كرد. آنها البته ميانه همين هفته گفته بودند كه قرار است روزهاي پاياني هفته از فهرست نهايي آن 5 تا 15 شخص و عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز رونمايي كنند كه البته آن‌ طور كه جواد امام روز گذشته به «اعتماد» خبر داد، اين مهم به ابتداي هفته آينده موكول شده اما به هر حال چيزي تا تعيين‌تكليف نهايي نمانده است. اين كميته البته قرار بود در اين مدت ديداري نيز با سيدمحمد خاتمي داشته باشد و فهرست نهايي خود را به تاييد رييس دولت اصلاحات نيز برساند كه البته اين ديدار به‌ دليل شرايط خاص كرونايي و محدوديت‌هاي ناشي از شيوع كوويد‌19، دست‌كم تا روز سه‌شنبه همين هفته محقق نشد.
 خرد جمعي و كانديداي جامع‌الشرايط 
همزمان فرج كميجاني با تاكيد بر اينكه پس از تشكيل نهاد اجماع‌ساز، اين نهاد مسوول تصميم‌گيري درباره كانديداي نهايي جريان اصلاحات در انتخابات 1400 خواهد بود، گفت كه تصميم نهاد اجماع‌ساز، خروجي خرد‌جمعي جريان اصلاحات است و همه به آن پايبند خواهيم بود. دبيركل مجمع فرهنگيان همچنين تاكيد كرده كه اصلاح‌طلبان دنبال «كانديدايي جامع‌الشرايط» هستند كه قادر به عبور كشور از شرايط دشوار كنوني باشد. كانديدايي كه البته به ‌جز اين توانايي بالا، بايد حتما «اصلاح‌طلب» باشد.
همزمان جواد امام، دبيركل مجمع ايثارگران نيز ضمن تاييد آنچه كميجاني در ارتباط با چند و چون تشكيل، نحوه فعاليت، تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اين نهاد اجماع‌ساز به «اعتماد» گفته است، توضيح داد كه پس از بحث و بررسي اوليه و تعيين حدود سازوكار و نهاد موردنظر اصلاح‌طلبان در جلسات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، كميته‌اي در دل شوراي هماهنگي تشكيل شده تا پس از تشكيل جلسه با چهره‌هاي شاخص و بزرگان اصلاح‌طلب، زمينه دعوت از حدود 5 تا 15 نفر از اصلاح‌طلبان غيرحزبي اما متنفذ را كه داراي پايگاه اجتماعي و سياسي قابل‌توجهي هستند، فراهم كنند و درنهايت اين نهاد اجماع‌ساز با حضور دبيران كل و نمايندگان حقوقي بيش از 30 حزب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و اين چند چهره شاخص در قامت اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز، كار خود را با تمركز بر بررسي مسائل مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 آغاز كند و با اتكا به خرد جمعي، گزينه واحد خود را به عنوان كانديداي نهايي جريان اصلاحات در انتخابات رياست‌جمهوري به مردم معرفي كند.
رييس نهاد اجماع‌ساز كيست؟
حالا آن‌طور كه جواد امام در گفت‌وگوي روز گذشته خود به خبرنگار ما گفته، فهرست نهايي روز شنبه هفته آينده اعلام مي‌شود و تا آن زمان، نمي‌توان درباره هويت اين حدود 5 تا 15 عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز جريان اصلاحات اظهارنظر كرد. با اين همه اما تحركات چندي پيش آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوييني‌ها باعث شد كه بعضي از او به عنوان رييس آينده اين نهاد اجماع‌ساز نام ببرند. نكته‌اي كه شايد به‌ لحاظ حقوقي، نيازمند آن باشد كه او ابتدا به عنوان يكي از اين 5 تا 15 عضو حقيقي نهاد موردنظر اصلاح‌طلبان برگزيده شود. به‌ويژه آنكه تحركات اخير موسوي‌خوييني‌ها باعث شد كه برخي ناظران، از اين تحركات به عنوان شاهدي بر بازگشت او به عرصه سياست ياد كنند و برخي با تاكيد بر اينكه موسوي‌خوييني‌ها هرگز غايبِ صحنه سياست ايراني نبوده كه حالا قصد بازگشت داشته باشد، تاكيد كردند كه او مي‌خواهد از اين پس، بيش از اين چند سال اخير در عرصه سياست فعال باشد. جواد امام اما ضمن تاييد نقش و جايگاه موسوي‌خوييني‌ها در مناسبات سياسي كشور و البته نقش او در جمع اصلاح‌طلبان، درحالي كه باتوجه به توافقات صورت گرفته ميان اعضاي كميته انتخاب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز، حاضر به نام بردن از هيچ‌يك از 5 تا 15 عضو حقوقي اين نهاد نشد، اما در واكنش به پرسش «اعتماد» درباره احتمال رياست موسوي‌خوييني‌ها بر اين نهاد كه چنان‌چه اشاره شد، لازمه‌اش، عضويت او در اين نهاد است، تلويحا از غيبت آيت‌الله دست‌كم در اين فهرست اوليه كميته انتخاب خبر داده است. امام مشخصا گفته است: «آقاي موسوي‌خوييني‌ها از ارزشمندترين نيروها‌ و داشته‌هاي جريان اصلاحات است و همان‌طور كه در گذشته جايگاهي والا در جريان اصلاح‌طلبي داشتند، در حال حاضر و قطعا در آينده نيز در همين جايگاه محترم خواهند ماند اما قرار نيست كه در نهاد اجماع‌ساز حضور پيدا كنند، چراكه همگي اتفاق‌نظر داريم كه ايشان جايگاهي وراي اين دارند و البته كه اگر بپذيرند، باعث خرسندي است.»

منبع: روزنامه اعتماد 2 بهمن 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *