Home یادداشت مبانی نظری نهادهای صنفی – مدنی
مبانی نظری نهادهای صنفی – مدنی
0

مبانی نظری نهادهای صنفی – مدنی

0
0

مبانی نظری نهادهای صنفی- مدنی
نهادهای مدنی، تشکل های مردم نهاد هستند که گروهی از مردم را برای دستیابی به هدفی مشخص در یکی از حوزه های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی سازماندهی می کنند.از ویژگی های این نهادها فعالیت داوطلبانه اعضا در آن می باشد که سعی می کنند از طریق سازماندهی،ارائه آموزش و بالا بردن آگاهی در بین اعضا ” خود فهمی شغلی” بوجود آورند. یعنی افراد بر این معنا آگاهی پیدا کنند که در جامعه و صنف خود چه حقوقی دارند و راههای وصول به آنها کدام است. تشکل یابی موجب می شود تا افکار و نیروها در تشکل متمرکز و قدرت بزرگتری ایجاد نمایند، زیرا بین اتحاد و قدرت هر صنف رابطه مستقیم وجود دارد. کارکرد دیگرشان این است که فرهنگ کار گروهی را تقویت و تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی را میسر می سازند.
در ضرورت وجود تشکل ها و نهادهای مدنی در جوامع امروزی باید گفت،درفقدان آنها، خواسته ها و مطالبات افراد به صورت متغیر و پراکنده مطرح ،و امکان حصول توافق بر سر خواسته ها بسیارکمترمی شود،دیگر اینکه مسیر انتقال خواسته ها به حکومت حالت مشخصی ندارد.
یکی ازاهداف تشکل این موضوع است که با تنظیم،جمع بندی و هماهنگ نمودن تقاضاهای پراکنده و متنوع،آنها را به چند موضوع کلی تبدیل، سپس با اولویت بندی آنها را به مراکز تصمیم گیری منتقل و دولت را وادار به پاسخگویی می کنند. به سخن دیگر
هر نهاد مدنی اعم از انجمن،اتحادیه و حزب وظیفه خود می داند که مطالبات بخشی از مردم را به گوش دولت رسانده،سپس برای دستیابی به حداکثر خواسته ها مذاکره و چانه زنی نماید.بنابراین ضرورت دارد با کار کارشناسی،خود را به دانش ، اصول و فنون مذاکره مجهز کرده و در صورت لزوم از حربه پشتوانه مردمی خود کمال استفاده را ببرند.
از جلوه های مهم تشکل این است که دولت ها به نوعی ناگزیرند به خواسته های منطقی و واقعی آنها پاسخ مثبت دهند. چون در غیر این صورت با افکار عمومی درگیر شده و از مشروعیت و مقبولیت خود درجامعه می کاهند.
از نقطه نظر تاریخی و فرهنگی نیز ثابت شده، که در جوامع در حال توسعه،وجود نهادهای مدنی امری مسلم و ایجاد و راه اندازی آنها تنها و آخرین راه حل سر درگمی است.
منوچهر خدایی

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *