Home دسته‌بندی نشده ما و مهر های پیش رو
ما و مهر های پیش رو

ما و مهر های پیش رو

0
0

ما و مهرهای پیش رو!

مهر رسیده است و زیبایی گذر از جهل به دانایی بار دیگر رخ می نماید.
با آن که حال آموزش وپرورش واز آن مهمتر اوضاع تعلیم وتربیت خوب نیست و من هم در مجموعه ای قرار دارم که این نهاد را امروزه متغیر مستقل ندانسته وآن را متغیر وابسته میداند یعنی حل مشکلاتش و بهبود حالش را به مسائل کلان تری ارجاع می دهد ولیکن در این چند سطرمهر را بهانه کرده و بر دو نکته داخلی تاکید می نمایم.
1)آموزش و پرورش باید از خود دفاع کند و نقش بی بدیل خود را در جامعه باز یابد، این مهم مستلزم آن است فضای درونش را توصیف ونقد کرده وبا شناخت واقعیات، برنامه ریزی دقیق ونظارت هوشمندانه زمینه رشد وترقی علمی- اخلاقی دانش آموزان را فراهم آورد.
تمر کز موجود، کنترل همه ی مسائل و تحمیل قالب های خاص دیگر پاسخگو نیست، البته رها سازی و عدم نظارت هم ره به بیراهه است.
ما محتاج برنامه ریزی سنجیده ای هستیم که مخاطب وجهان متغیر را دریابد و از فضای فکری- ارزشی آموزش وپرورش هم محافظت نمابد.

2 )یکی از چالش های اصلی امروز آموزش وپرورش “معلمان” هستند. بدون بازیابی نقش معلمان، هیچ اتفاق تاثیر گذاری را در ابن نهاد شاهد نخواهیم بود.
آموزش وپرورش با کیفیت محتاج معلمان توانمند، باانگیزه واخلاق مدار است و البته در این مسیر مسئولیت خود معلمان غیر قابل انکار بوده وتشکیل “سازمان نظام معلمی” می تواند گامی بلند در تحقق این خواسته باشد.
اگر دردو محور زیر ، هرسال یک گام برداریم مارابس است.
–ارتقا وایجاد شرایط مناسب برای کار وزندگی معلمان
— تقویت امید واعتماد در بین معلمان

درانتها تقارن مهر ومحرم را بهانه کنیم تا دانش را با دلیری عجین وعزت را بر ذلت بر گزینیم….

 

علیرضا هاشمی سنجانی
دبیر کل سازمان معلمان
مهر 1396

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *