Home یادداشت قالیباف یا حاجی بابایی ؟
قالیباف یا حاجی بابایی ؟
0

قالیباف یا حاجی بابایی ؟

0
0

آیا مسئله این است؟

هوشنگ گودرزی

دبیرشورای مرکزی سازمان معلمان ایران

«نزدیک بینی » بیماری است که به پیکر آدم وقتی دچار کهولت شود عارض می شود.البته شکست یا انکسار غیر طبیعی در همسو یی انوار و نیروهای فعال جامعه نیز ممکن است جمعی را نیز دچار «نزدیک بینی» کند .
امثال این رخدادها چه در پیکر انسان یا جامعه نشان از روند «مداخله گری ویروس مانند» یا حکایت از «بیماری» دارد.
مداخله گران جامعه را آشوبناک می کند. و اگر از حد بگذرد طبق نظریه آشوب ها خود با عث آغاز دوران تاریخی جدید خواهد شد ولی چون مولدان آشوب از آینده نگری محروم اند لذا مآل اندیش اعمال خود نیستند.

نیروها ی فعال جامعه « متشکل» که حکم سمپات برای حساسیت به موقع دارند لازم است این علائم را سریعا به بدنه جامعه منتقل کنند تا جامعه را از گستره تداخل عمل یا « بیماری نزدیک بینی مفرط» دامنگیر، کشور را به موقع آگاه سازد.

البته افراد باورمند به تشکل مدنی متوجه جریانات موثر در حکمرانی کشور هستند ، برایشان واضح است که در چهار دهه بعد از انقلاب ،جریانی در کشور «رویین تنان »عالم سیاست وملکداری کشورشان هستند. ثابت شده از بین جریانات یا امت های موجود که دارای باور های مترقی کشور هستند ، فقط « جریان رویین تن » مذکور وابسته به جریان موسوم به اصولگرایان در واقع امر« امت همیشه در صحنه» بوده اند.

احتمال انتخاب امثال قالیباف و حاج بابایی بعنوان رئیس مجلس نشان از تداخل عمل و در گیری جمعی کشور ایران به بیماری «لختی» یا بی تفاوتی حداقل ۶۰ الی ۷۰ در صد کشور ایران و یا ۸۰ درصد بی تفاوتی حاصل از «مداخلات استصوابی» نیروهای ما فوق بر بی انگیزه کردن مردم. در انتخابات مردم تهران بوده است .
این باعث تاسف است که تشکلی که متعلق به جریانات متعلق به نیروهای تحول خواه و پیشرو و مترقی کشور و باورمند به حاکمیت اصلاحات بوده  و نسبت به  تمامی « روند ها و ساختار های مداخله گر و بیماری زا » آشنایی دارد اکنون چشم به دهان و عمل محصولات « جریان معیوب و مداخله گر» حاصل از «تصویب »، «پشت به مردم» کرده باشد.

کنشگران مدنی از وظیفه خود که بستر ساز « قدرت انتخاب کردن و انتخاب شدن » مردم که همان غنی کردن نهادهای مدنی و حزبی و متشکل کیفی است نباید غافل باشند .
طرفداری «زید و عمر» یا حاج و باقر که خود محصول روند ها ی انتخاباتی ناقص و اشتباه هستند به صلاح نیست که دراین موضوع ورود و اعلان موضع نمایند. که خود تایید روندهای غلط بر مکانیسم انتخابات کشور می باشد که سازمان معلمان معترض همیشگی بوده است.
صرفا به دلیل این که فلانی« معلم» است و یا فلانی «سرهنگ » هست این نشان از هوشمندی تشکل نیست تا اعلام موضع کند رییس مجلس قبل گفتن ما مجری ریل سیاست کلان کشور و همیشه رهنمود از مافوق می گرفتیم لذا هیچ ریئس محلسی حتی اگر معلم باشد فعال مایشا. نخواهد بود که خط از سازمان معلمان بگیرد که ظاهرا ربطی به جریان رویین تن حضرات ندارد.

کسانی بودند از جنس مردم و آن کردند که همه انگشت به دهان ماندند و خیلی بودن که طفیل جریان «رویین تن» بودند ولی هیچ وقت یک قدم در نقد هسته محکم متن اصلی قدرت و روندهای فساد سیستمی درعمل برنداشتند. چون این جریان ها بشدت محافظه کار یا کنسرواتیو هستند.

پس چشم امید به جماعت متحجر و منجمد چشم دوختن بر سرآب است و با عث کاهش «پرنسیب حزبی» نیروی مصلح وتحولخواه می شود.

وظیفه تشکیلاتی این است که افراد جریان شناس باشند و هر جریانی را با سبقه تاریخی اش مورد کنکاش قرار دهد نه اینکه زید رییس مجلس است یا عمر.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *