Home اخبار عدم امکان نظارت فرهنگیان بر اموال خودشان اتفاقات سال های گذشته را در صندوق ذخیره ایجاد کرد
عدم امکان نظارت فرهنگیان بر اموال خودشان اتفاقات سال های گذشته را در صندوق ذخیره ایجاد کرد
0

عدم امکان نظارت فرهنگیان بر اموال خودشان اتفاقات سال های گذشته را در صندوق ذخیره ایجاد کرد

0
0

باید کاری کنیم تا معلمان در هیئت امنا ورود کنند

مهدی نیکدل در نشست صمیمی با نمایندگان فرهنگیان با اشاره به اینکه باید کاری کنیم تا معلمان در هیئت امنا ورود کنند، اظهار کرد: عدم امکان نظارت فرهنگیان بر اموال خودشان اتفاقات سال های گذشته را در صندوق ایجاد کرد، وقتی نظارت توسط صاحب مال نباشد، بروز اتفاقات و مشکلات محتمل است.

از جیب خود معلم که نباید همه مسایل خدماتی و رفاهی را حل کرد  

به گزارش سخن معلم ارگان رسانه ای سازمان معلمان ایران مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان پس انداز فرهنگیان برای دوران بازنشستگی است، تصریح کرد: ما هم بدمان نمی آید وام و خدمت به معلم بدهیم اما این کار باید به جای خودش باشد و نه به جای دولت. دارایی صندوق از جیب معلمان است. از جیب خود معلم که نباید همه مسایل خدماتی و رفاهی را حل کرد. این صادقانه نیست که رفاه معلم با پس انداز خودش تامین شود.

دولت هیچ سهم الشرکه‌ای در صندوق ندارد

این گزارش حاکی است: نیکدل با اشاره به اینکه هرآنچه دارایی صندوق محسوب می‌شود، برای معلمان در ادوار مختلف از گذشته، حال و آینده است، اظهار کرد: دولت هیچ سهم الشرکه‌ای در صندوق ندارد و سهم الشرکه متعلق به تک تک فرهنگیان عضو است و پس از تخصیص به حساب اعضا می نشیند. دقیقا مانند حق بیمه سهم کارفرما از حقوق اعضاء است. بنابراین، صندوق کاملا خصوصی است چون دولت یک ریال پول در این صندوق ندارد.

 افرادی که قصد خدمت داشتند و پاکدست و شجاع بودند، به صحنه آوردم

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه سال ٩۵ در حالی وارد صندوق شدم که نه نیاز مالی و نه نیاز به اشتغال داشتم و شرایط صندوق هم از نظر محیطی و هم از درون بسیار بحرانی بود، گفت: در این مدت هم افرادی که قصد خدمت داشتند و پاکدست و شجاع بودند، به صحنه آوردم. هیچ کس در این مجموعه چیزی برای خود نخواست. همه ما دینی به گردن خود در قبال معلمان احساس می‌کردیم و دلمان می‌خواست تا کار مفیدی برای این دغدغه خودمان انجام دهیم.

برای سال ١۴٠٠ هم برآورد بودجه ما بالغ بر 5200 میلیارد تومان سود است

وی بیان کرد: از سال 13٩۵ به تدریج از بحران گذر و وارد دوره جدیدی شدیم. در سال ورود، تمام نهادهای نظارتی در این مجموعه حضور داشتند و گزارش‌های نظارتی خود را ارائه می دادند.
نیکدل با اشاره به میزان سوددهی صندوق از سال ٩۵ تا کنون اظهار کرد: در سال ٩۵ این میزان ٢۴٠ میلیارد تومان، در سال ٩۶، ٢٨۴، سال ٩٧، ۶٢٠ میلیارد، سال ٩٨، ١١٠٠ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این میزان سود امسال بر اساس بودجه پیش بینی شده بنا بود ١٧٠٠ میلیارد تومان باشد که به بیش از ٣٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است و برای سال ١۴٠٠ هم برآورد بودجه ما بالغ بر 5200 میلیارد تومان سود است.

ارزش روز دارایی ها صندوق ۵٠ هزار میلیارد تومان است

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه ارزش روز دارایی ها در سال ٩۵، ۶ تا ٧ هزار میلیارد تومان بود، گفت: این مبلغ امروز ۵٠ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که در قبال این رقم، سهم چندانی از معلمان نگرفتیم و سالی ۵٠٠ میلیارد تومان هم بابت بازنشستگان به معلمان پرداختی داشتیم. ما تنها حدود نصف این مبلغ را ورودی داشتیم اما در عین حال با تدابیر انجام گرفته و فعالیت متخصصان بازدهی قابل قبولی در این مورد داشتیم.
وی تاکید کرد: بنا نداریم هیچ چیز را از سهامداران مخفی کنیم.

حذف شرکت های زیان‌ده و بورسی شدن

گزارش سخن معلم حاکی است که در این نشست عباسعلی قدیریان معاون برنامه‌ریزی، توسعه، کسب و کار با اشاره به اینکه پیش از این بخش عمده ای از شرکت‌های صندوق در ستاد منسجم نبود وکارها هم به طور پراکنده و بخشی در ستاد و بخشی در شرکت‌ها انجام می‌شد، گفت: این عدم انسجام مشکلات عدیده ای را برای صندوق ایجاد کرده بود و بعد از ساماندهی شرکت‌ها کار را شروع کردیم و پس از تمرکز تمام شرکت‌ها در چهار هلدینگ تخصصی نهایتا به موضوع بورسی شدن رسیدیم.
وی ادامه داد: شرکت‌های زیان‌ده که رابطه سینرژیک ندارند دسته بندی و برای خروج، ادغام و انحلال آن اقدام کردیم البته برای آنکه یک شرکت را منحل کنیم زمان‌بر است و ما باید کاری می‌کردیم تا هزینه‌ها با حداقل ممکن صورت بگیرد و یکی از کارهایی که انجام دادیم شرکت ها را در قالب هلدینگ ها ساماندهی کردیم.

 شفافیت، ابزار حاکمیتی نظام بازار و محاسبه ارزش روز دارایی ها

قدیریان با اشاره به اینکه در شرکت ها در قالب چهار هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری، انرژی و پتروشیمی، خدمات و صنعت ساختمانی تقسیم بندی شد، اظهار کرد: اگر آینده صندوق و شرایط اجازه دهد حوزه صنایع مرتبط بهم را  هم در برنامه داریم.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه، کسب و کار بیان کرد: بعد از ساماندهی چهار هلدینگ گزارش‌های شرکت‌ها متعدد بود و اینها را باید به تدریج برطرف می کردیم.
وی ادامه داد: برای ساماندهی پرونده‌ها و خروج از شرکت های کم بازده و زیان ده بخش قابل ملاحظه‌ای را پیش رفتیم و چندین شرکت را منحل و متوقف کردیم یا به فروش رساندیم.

قدیریان بیان کرد: بعد از شفافیت کار اولین انگیزه این است نظام بازار ابزار حاکمیتی قوی باشد، دوم اینکه ارزش روز دارایی ها را بدانیم.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه، کسب و کار با اشاره به روند بورسی شدن شرکت‌های تحت پوشش صندوق و ورود سه هلدینگ صندوق که بیش از ٩٠ درصد دارایی های مجموعه را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: برای بورسی شدن مذاکراتی را با فرابورس داشتیم و در نهایت اسناد و مدارک ارائه و پیش پذیرش برگزار شد؛ بر این مبنا تا اواخر هفته آینده جلسه پترو فرهنگ را برگزار کنیم و در هفته بعد تر از آن هلدینگ شرکت ساختمانی معلم و ١٠ روز بعد از آن پذیرش سرمایه‌گذاری فرهنگیان را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد: برای ساماندهی پرونده‌ها و خروج از شرکت های کم بازده و زیان ده بخش قابل ملاحظه‌ای را پیش رفتیم.
قدیریان بیان کرد: بعد از شفافیت کار اولین انگیزه این است که براساس نظام بازار ابزار حاکمیتی قوی باشد،. دوم اینکه ارزش روز دارایی ها را بدانیم، برای این کار 2 راه وجوددارد یکی اینکه هر سال ارزش‌گذاری کنیم که بسیار پر هزیننه و ناکارآمد است و دوم شرکت ها را به بازار بورس ببریم و با میزان مناسب عرضه سهام قیمت و ارزش روز دارایی تابلو سهام مشخص خواهد شد.
وی افزود: بعد از این مرحله ارزش‌گذاری شرکت ها را هم داریم و احصای ارزش دارایی ها که قصد داریم برخی از شرکت ها را نهاد مالی کنیم.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

قدیریان با بیان اینکه پس از بورسی شدن شرکت های اصلی که در بر گیرنده تمام دارایی های صندوق است، نیاز به یک صندوق سرمایه گذاری داریم، اظهار کرد: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اصل بر این است که حتی اگر بخواهند فردا می توانند پول را پس بگیرند اما در این صندوق فعلی ٣٠ سال پول معلمان دست ماست بنابراین بر آن شدیم تا بورس اوراق را متقاعد کنیم تا صندوق خاصی را برای موسسه طراحی کند در غیر این صورت به لحاظ قوانین مالی می‌توانیم ارزش ها را به دست آوریم اما نمی توانیم به کسی پرداختی داشته باشیم.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه، کسب و کار بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی به عمل آمده در نظر داریم تا خرداد سال آینده سه هلدینگ صندوق را وارد بورس کنیم.

تمام شرکت های صندوق کمیته‌های حسابرسی و ریسک دارند

به گزارش سخن معلم در ادامه امیر انباردار معاون امور شرکت ها با اشاره به اینکه نابسامانی زیادی در صندوق وجود داشت و با افرادی غیرمتخصص اداره می شد، گفت: سعی کردیم با ساماندهی رفتارهای بنگاه داری اینجا را با برنامه خاصی به نظم و نسق برسانیم و آنها را در صندوق نهادینه می‌کنیم.

وی افزود: کار را با تدوین بودجه شرکت ها شروع کردیم و بعد از تفاهمی که مدیران شرکت‌ها داشتیم و توانایی‌ها را احصا می کردیم عملکرد هر شرکت را هر سه ماهه رصد کرده و جلسات مستمری گذاشتیم همچنین با افراد دخیل سه ماه یکبار جلسه رسمی داشتیم و اصلاحات لازم را به موقع انجام دادیم.

عملکردی که در روند صعودی سود شرکت‌ها می‌بینیم نتیجه بکارگیری نیروهای متخصص و پاکدست است

انباردار با اشاره به اینکه تمام شرکت های ما الان کمیته حسابرسی و ریسک دارند و عملکرد آنها به طور کامل رصد می شود، گفت: عملکردی که در روند صعودی سود شرکت‌ها می‌بینیم نتیجه بکارگیری نیروهای متخصص و پاکدست انتخاب شده برای مدیریت شرکت‌ها ونظمی است که با کمیته های مختلف نظارتی ایجاد و تقویت شد مانند کمیته حسابرسی شرکت ها که این کمیته ها در خصوص بهبود راندمان ها و فرآیندها کار را کنترل می‌کنند.

معاون امور شرکت‌ها با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مجامع ما به موقع انجام می شود، اظهار کرد: یعنی عملکرد یکساله را توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی که معتمد بورس تائید می‌شود و در جلسات عمومی سالیانه شرکت می‌کنند، بررسی و تصویب می کنیم و سودهای اعلامی سودهای واقعی است این سودها ناشی از عملکرد واقعی و کیفی هستند.

بعضی از افراد با شعارهای دروغین و عامه پسند قصد تحریک اعضای صندوق را دارند

وی با اشاره به اینکه ایجاد هلدینگ با هدف کنترل شرکت‌های زیر مجموعه است، اظهار کرد: دلیل ایجاد صندوق ذخیره فرهنگیان با عنایت به قانون مربوط ایجاد صندوق مکمل بازنشستگی است و به اندازه ظرفیت باید از آن انتظار داشته باشیم.
انباردار تصریح کرد: امسال که افزایش حقوق و متعاقبا به طور داوطلبانه افزایش درصد واریز قشر عظیمی از فرهنگیان را داشته‌ایم، میانگین واریزی اعضا ماهانه ١٠٠ هزار تومان پرداختی فرهنگیان است که در سال یک میلیون و 200 هزار تومان می شود چه بازدهی از این مبلغ انتظار است که هم کمک مستمر معیشتی به تمام فرهنگیان بدهد و هم صندوق مکمل بازنشستگی آنان باشد، از این گزاره متوجه می‌شویم بعضی از افراد با شعارهای دروغین و عامه پسند قصد تحریک اعضای صندوق را دارند و نباید فریب شعارهای دروغین تبلیغاتی را بخوریم.

ارزش افزوده مطالبه به حق فرهنگیان عضو ماست

وی افزود: باید اجازه داده شود صندوق به کارکرد اصلی خودش یعنی صندوق مکمل بازنشستگی عمل کند و خواستار شفافیت عملکرد و رصد مستمر بازدهی باشیم و با نصب مدیران متخصص انتظار بازدهی عالی از امسال را داشته باشیم.
معاون امور شرکت‌ها درباره ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران صندوق بیان کرد: کاری است که در واقع در هیچ شرکتی در ایران انجام نشده است و این مطالبه به حق فرهنگیان عضو ماست. این را ما قبول داریم وبه وزارتخانه منتقل کردیم و برای آن مشاور گرفتیم چراکه کاری بسیاری پیچیده است و در فرایند آن بورسی شدن را داریم تا به طور مستمر ارزش روز دارایی ها معلوم باشد و این فرایندی است که مورد تایید مقررات کشوری است. البته که فرایند پیچیدگی هایی دارد و آن را شروع کردیم.

در این جلسه سه ساعته که سه شنبه گذشته در محل دفتر مرکزی صندوق ذخیره تشکیل شده بود ١٠ نفر از نمایندگان معلمان به بیان مطالبی درباره صندوق از قبیل شفافیت هرچه بیشتر اتاق شیشه‌ای، تاکید هر چه بیشتر بر بورسی شدن شرکت‌های صندوق، تغییر اساسنامه و نظارت بیشتر معلمان بر کار صندوق به عنوان اعضا، تغییر در سازوکار سوددهی و افزایش آن متناسب با نرخ تورم پرداختند و به میزان سود دهی هر چه بیشتر گلایه کردند که بخش هایی از آن در سخن معلم منتشر گردید و به احتمال زیاد در روزهای آینده نیز بخش های دیگری از آن منتشر خواهد شد.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *