Home انتخاب سردبیر ترمیم حقوق  و جبران قدرت خرید پایدار و با ثبات فرهنگیان
ترمیم حقوق  و جبران قدرت خرید پایدار و با ثبات فرهنگیان

ترمیم حقوق  و جبران قدرت خرید پایدار و با ثبات فرهنگیان

0
0

ضرورت توجه به  تامین معیشت معلم

عباس کاظمی

عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته توسعه و تشکیلات سازمان معلمان ایران

وضعیت امروز اقتصادی مان برکسی پوشیده نیست ، حاجت به بیان ندارد که تورم افسار گسیخته چه اثرات نامطلوبی بر زندگی آحاد جامعه ، به ویژه اقشار حقوق بگیر گذاشته است و می گذارد و نان آوران خانواده ها را در چه بهت و نگرانی عمیقی فرو برده است .

چرا دچار چنین وضعیتی شده ایم؟ عاملان پیدایش این وضعیت کدامند؟ تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت ؟ و… از جمله سئوالاتی است که اذهان مردم  را به خود مشغول کرده است .  یکی از عاجل ترین اثرات این وضعیت ، کاهش اعتماد عمومی به ساختار سیاسی است که  ناکار آمدی و ناتوانی و سیاست های نادرست  داخلی و خارجی را  به عنوان   عوامل این وضعیت در اذهان تداعی گر می باشد .  اثرات این وضعیت در همه زمینه ها در  دراز مدت  و در سطوح مختلف جامعه  آشکار می گردند . اما فرجام اثرات سوء آن برسیستم آموزشی کشور ، که  نیروی انسانی  ، برای نسل امروز و فردای کشور را پرورش می دهد ؛ می تواند  فاجعه باشد .

تورم دور از انتظار امروز ، قدرت خرید جامعه معلمان ایران را که از دیر باز  در آمدشان زیر خط فقر بوده  و  از انواع تبعیض ها ، نسبت به دیگر اقشار در رنج بوده اند؛بشدت کاهش داده است و فشار اقتصادی مضاعفی را بر آنان تحمیل نموده است  به گونه ای که در تامین مایحتاج ضروری و اولیه زندگی در مانده اند. در حالیکه انتظار می رود  معلم  با آرامش ذهنی و روانی به کلاس درس وارد شود . آیا دغدغه تامین معاش ، این  امر را ممکن می سازد ؟  اهمیت قضیه آنجاست که حدود پانزده میلیون دانش آموز تحت تعلیم بیش از  یک میلیون معلم قرار دارند .

دانشمندان اسلامی ، از غرایز انسانی تحت عنوان فطرت نام برده اند و بر ثبات و پایداری در تامین نیازهای اولیه مانند غذا و پوشاک و… تاکید ورزیده اند ، در آیه های فطرت (مانند آیه سی ام، سوره روم) در قرآن  به آنها اشاره شده است . در فرهنگ عامه هم  ضرب المثل هایی مانند : « اول نان ، بعد شعر » و یا در اشعار شاعرانی بزرگ مانند مولوی که می گوید:  آدمی اول حریص نان بود * زانک قوت و نان ستون جان بود. بر اهمیت و اولویت تامین معیشت تاکید شده است .

اندیشمندان  علوم اجتماعی مانند مزلو  ( Maslow) نیز در نظریه ای که  به  هرم مزلو معروف است به اولویت تامین نیازهای اولیه تاکید داشته و نیازهای آدمی را در پنج طبقه قرار داده که به ترتیب عبارتند از:1- نیازهای زیستی 2- نیازهای امنیتی 3- نیازهای اجتماعی 4- احترام  5- خودشکوفایی و خودانگیزشی؛ که نیازهای زیستی  در اوج  این سلسله ‌مراتب قرار دارند و تا زمانیکه تامین  نگردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند و نیازهای آدمی برای ادامه حیات محسوب می شوند ؛ یعنی: خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن؛ و تا زمانی که  این نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در همین  سطح خواهد ماند  .

تامین نیازهای اولیه انسانی را قاعده هرم نیازهای انسانی ذکر کرده اند  حال با توجه به اهمیت  تامین نیازهای اولیه وآینده و جمعیت متاثر از آن ، لازم است  مسئوولین امر  و تصمیم سازان و سیاست گزاران توجه  و اهتمام ویژه و کارشناسانه ای بر امر ترمیم حقوق  و جبران قدرت خرید پایدار و با ثبات فرهنگیان و سایر اقشار حقوق بگیر داشته باشند و با اقدامی فوری از زیان های مترتب جلوگیری بعمل آورند .

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *