Home انتخاب سردبیر ضرورت تاسیس سازمان نظام معلمی
ضرورت تاسیس سازمان نظام معلمی

ضرورت تاسیس سازمان نظام معلمی

0
0

عباس کاظمی

قائم مقام سازمان معلمان ایران

نخبگان صنف های تخصصی مانند پزشکی و مهندسی و … در جهت دستیابی به کارکردی تخصصی و پرهیز از انجام اعمال تجربه وخطایی و دفاع از منافع صنفی و گسترش موازینی علمی و یکسان ، سازمان هایی مانند سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی و … را شکل داده اند و با تدوین معیارها و قواعدی اثر بخشی کارهای تخصصی را به نفع صنف خود و جامعه جهت داده اند و سالهاست که جامعه درستی عمل آنان راپذیرفته و قواعد تدوینی آنان مقبولیت عام پیداکرده است .
چامعه معلمان که شاید گسترده ترین جمعیت را نسبت به مشاغل دیگر دارد و اثر بخش ترین نهاد در توسعه همه جانبه کشور می باشد متاسفانه فاقد تشکلی تخصصی خارج از نهادهای دولتی برای تدوین معیار ها است . سالها پیش این موضوع مطرح شده ، اما در جامعه مدنی معلمان اراده استواری برای تحقق آن شکل نگرفته است  و طرح آن مضمحل مانده است .

درصورتی که این نهاد مدنی در پایین و جامعه محور و مستقل از نهادهای حکومتی شکل بگیرد می تواند در تحقق بخشی مطالبات جامعه معلمان در راستای نیازهای جامعه راهگشا باشد . ماموریت سازمان نظام معلمی را ،مشارکت فعال و موثر معلمان در تحقق اهداف و اعتلای آموزش و پرورش ، توانمند سازی معلمان و سنجش نظام مند صلاحیت های تخصصی و حرفه ای و حمایت از حقوق صنفی و ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و نظارت بر تمام امور مربوط به آموزش می دانند .

در تقریبا چهل سال گذشته نه تنها لیست مطالبات و ضعف های آموزش و پرورش تغییر نکرده ، بلکه همواره برآن افزوده شده است .ساختار آموزشی ما از ایرادات اساسی مانند مکانیسم جذب و نگهداری معلمان متخصص و علاقمند ، برنامه درسی متناسب توسعه،سنجش صلاحیت های حرفه ای ، اقتصاد آموزش مناسب ، شیوه های آموزشی متنوع ، نگاه ایدئولوژیک و….. در رنج است . ضعف های اساسی آموزش و پرورش ما با راه حل های سنتی و توسط بخشنامه های نهادهای دولتی برطرف نمی گردند و به سازوکار جدیدی نیاز است.

داشتن تشکیلاتی رسمی و قانونی با ویژگی های تخصصی و مستقل و متکی به قاعده هرم شبکه آموزش هم می تواند با ارائه رهنمود ها بر اساس تجارب به ساختار نهاد آموزشی ، چابک سازی وزارتخانه را تسهیل نماید و هم اینکه پشتوانه ای رسمی و قانونی برای نهاد صنفی ، سیاسی باشد و در مجموع با استخراج قواعد،معیار ها و استانداردها ، راهگشای حل معضلات صنفی و آموزشی جامعه معلمان گردد . سازمان ها و تشکل های معلمی می توانند با اتحاد عمل و پیگیری مستمر وکارشناسانه در تدوین اساسنامه و شکل گیری سازمان نظام معلمی قدم های موثر و اساسی بردارند و زمینه ساز ایجاد تحولی مثبت گردند .

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *