Home انتخاب سردبیر شکست زبان زور و ماجرا جویی
شکست زبان زور و ماجرا جویی

شکست زبان زور و ماجرا جویی

0
0

عباس کاظمی 

قائم مقام سازمان معلمان ایران

بعد از گذشت چهار سال ازحکمرانی ترامپ در آمریکا ،نخبگان و گروه های مرجع جامعه آمریکا مانند گروه های لیبرال و چپ و هواداران محیط زیست و مخالفان تبعیض نژادی و رسانه ها و اندیشمندانی مانند نوام چامسکی و… براساس عملکرد ترامپ ، و با مشارکت گسترده نسبت به دوره های پیشین، افکار عمومی را در راستای حذف ترامپ شکل دادند.

به نظر می رسد هنوز گروه های مرجع در هر جامعه ای می توانند در شکل و جهت دهی افکارعمومی نقش موثر داشته باشند در هر حال زبان زور و ماجرا جو یی و بی اعتنایی به معاهده های بین المللی بسته شد و بایدین زبان دیپلماسی را پیشنهاد داد. این امر قابل کتمان نیست ،که مشکلات عدیده جامعه ناشی از سیاست ورزی های خرد و کلان اشتباه در عرصه خارجی و داخلی است . اینکه ترامپ برجام را پاره کرد و تحریم های سنگینی را تحمیل کرد که بیشتر به زیان اقشار آسیب پذیر جامعه بود و برای توسعه زیر ساخت ها موانع جدی ایجاد کرد اما نظام سیاسی ما در برجام ماند و سیاستی اصولی درپیش گرفت ،خود امتیازی مثبت است .

حال که فرصت گفت و گویی پیدا شده ، نظام سیاسی همانگونه که در ادوار قبل مذاکره را پذیرفت بهتر است در شرایط فعلی از فرصت بایدن به نفع منافع ملی و تعامل با دنیا استفاده کند و از روش های حل منازعات بین المللی بهره ببرد کاهش تنش های بین المللی و حذف تحریم های اقتصادی زیانبار به سود منافع ملی جامعه ایران است
کنشگران سیاسی ، اجتماعی بایستی برمطالباتی چون رفع تحریم ها ، مذاکره و تعامل با دنیا، و تغییر در سیاست های تنش زا تاکید ورزند هنر سیاست ورزی درست آن است که از رخدادهای بیرونی حداکثر استفاده را برای منافع ملی ببریم.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *