Home انتخاب سردبیر سکوت در قبال حکم نجات بهرامی
سکوت در قبال حکم نجات بهرامی
0

سکوت در قبال حکم نجات بهرامی

0
0

محمدتقی سبزواری

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

♦️مارتین نیمولر شاعر آلمانی می گوید: اول سراغ کمونیست‌ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی‌ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

♦️پس از اعتراض معلمان در سال ۹۳ و ادامه آن در سال ۹۴ و پیش از شروع هفته معلم، علیرضا هاشمی دبیرکل وقت سازمان معلمان ایران برای گذراندن دوران حبس به اوین احضار شد. در دولت روحانی، اعتراضات میدانی جزو استراتژی سازمان معلمان ایران نبوده است. هر چند همواره در بیانیه ها و موضع گیری های خود، مطالبات فرهنگیان را به حق دانسته و از آن حمایت کرده است. در قبال احضار و حبس علیرضا هاشمی، فعالان و تشکل های صنفی سکوت اختیار کردند.
پس از مدتی کوتاه، علی اکبر باغانی از پیشکسوتان و دبیرکل اسبق کانون صنفی معلمان تهران که با اعتراضات میدانی در آن شرایط موافق نبود، احضار و به اوین رفت. باغانی سابقه سال ها حبس و تبعید را در پرونده خود دارد. پیش از این، باغانی از حامیان پروپا قرص اعتراضات میدانی بود. پس از هاشمی، باغانی مظلوم واقع شد.
می شد چشم انداز احضارها را ترسیم کرد. اذهان فرهنگیان آماده احضارهای بعدی می شد. بی تفاوتی ها سرانجام کارساز خواهد بود. بهشتی و عبدی هم روانه زندان شدند، بدون آنکه آبی از آب تکان بخورد.

♦️نجات بهرامی برای گذراندن حبس یک ساله خود، احضار شده است. هیچ یادداشت و اعتراضی از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی و یا فعالان این طیف مشاهده نمی شود. هیچکس نمی تواند مدعی عدم حمایت امثال نجات بهرامی و فعالان رسانه ای مستقل از امثال بهشتی و عبدی و حبیبی باشد. این طیف از فعالان صنفی، استادکار هشتک زدن و فعالیت های مجازی هستند ولی در مقابل حکم نجات بهرامی سکوت اختیار کردند. آیا نجات بهرامی جرمی بجز اندیشیدن و فعالیت رسانه ای دارد!؟.
آیا مجددا پروژه سال ۹۴، یعنی احضار هاشمی و باغانی و بهشتی و عبدی در حال کلید خوردن است. بهرامی یک گناه داشت و آن اینکه معتقد بود که دوران جنگ چریکی و سرازیر شدن از کوه ها و اشغال شهرها سپری شده است. نگذارید این شتر در هر خانه ای بخوابد.
احضار نجات بهرامی یعنی آمادگی ذهنی برای پذیرش حکم مجدد حبس ده ساله اسماعیل عبدی و تداوم حبس محمود بهشتی و حضور طویل المدت محمد حبیبی در زندان.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *