Home اخبار سخنرانی دبیرکل و سخنگوی سازمان معلمان در مراسم گرامیداشت روز کارگر و معلم مادران صلح
سخنرانی دبیرکل و سخنگوی سازمان معلمان در مراسم گرامیداشت روز کارگر و معلم مادران صلح
0

سخنرانی دبیرکل و سخنگوی سازمان معلمان در مراسم گرامیداشت روز کارگر و معلم مادران صلح

0
0

 

گزارش برگزاری روز جهان کارگر و معلم

معلمان و کارگران سرمایه انسانی گرانقدر و از ارکان جامعه هستند

تقارن معنادارروز کارگر با و روز معلم به نوعی اشتراک معنا ی کار را در اذهان متبادر می سازد . وجه اشتراک روز کارگر و روز معلم «کار» است . کار بدنی که از کار فکری جدا نیست و کار جسمی و یدی اگر بدون بدون تفکر و خود آگاهی باشد انسان را در حد ابزار فرو می کاهد. معلمان و کارگران سرمایه انسانی گرانقدر و از ارکان جامعه هستند. هردو عمر و جوانی خود را که تنها سرمایه های زندگی انسانی است را صرف بالندگی و رفاه و آسایش و غرور و افتخارات ملی میهنی می کنند. عمری که چون مال قابل تکثیر و انبار و انباشت و واگذاری نیست. معلمان فشرده سالیان عمر و جوانی خود را برای تربیت نسل آینده کارگران و کارفرمایان و تولید کنندگان خلاق سرزمین شان می نهند. هیچ مزدی که لایق این حجم از گذشت و ایثار باشد وجود ندارد.
روز یازده اردیبهشت مادران صلح ایران جهت بزرگداشت روز معلم و روز جهانی کارگر وبیناری برگزار کردند. در این وبینار جناب آقای حسین اکبری نویسنده و پژوهشگر و فعال کارگری در خصوص مطالبات کارگران و نارسایی های قوانین کار در ایران صحبت کردند و گفتند: از عمده ترین مطالبات کارگران برسمیت شناختن حق سلامت کارگران است . در دوره اپیدمی کرونا مطالبه واکسیناسیون رایگان و فوری حق کارگران است زیرا تداوم کرونا اثرات مصیبت باری بر زندگی کارگران گذاشته و نه تنها بسیاری را بیکار کرده است بلکه فرصت پرداختن به مطالبات دیگر را هم از کارگران و مردم ستانده است. ایشان اهم مطالبات کارگران ایران را علاوه بر سلامت و بهداشت کارگران و محیط های کاری ؛ پرداخت به موقع دستمزد ها و حق برخورداری از تامینات اجتماعی و امنیت شغلی و امنیت اجتماعی برشمردند. همچنین ایشان اراده جمعی کارگران برای ساخت سازمان های مستقل کارگری را امری مهم در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران بویژه زنان کارگر دانستند.

تجمعاتی برای برخورداری از حق معیشت و حق سلامت و حق منزلت 

در برنامه بزرگداشت روز معلم که توسط مادران صلح اجرا شد . سرکار خانم نقی ئی دبیرکل شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و عضو جبهه اصلاحات ایران ؛سرکار خانم رضایی از اعضای برجسته کانون بازنشستگان ایران ؛ وجناب آقای داوری سخنگوی محترم سازمان معلمان ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.

خانم نور تاج رضایی سخنان شان را چنین آغاز کردند. روز معلم روز احیا و ترویج علم و دانش و رهایی انسان از جهل و نادانی است . معلمان تلاش می کنند تا راه سعادت و درست زیستن را آموزش دهند . ایشان در ادامه گفتند:شروع فعالیت من و دوستانم از مصوبه نظام هماهنگ 12% حقوق بازنشستگان در سال 1381 آغاز شد. در این سال مجلس لایحه نظام هماهنگ حقوق فرهنگیان را تصویب کرد. اما دولت وقت و سازمان بازنشستگان از اجرای مصوبه جلوگیری می کرد. در همین سال یکی از دبیران از دیوان عدالت اداری براساس این مصوبه حکم پرداخت را در یافت کرد. در سال 1384 بازنشستگان به تابعیت از حکم دیوان عدالت ادارای عرض حالی به دیوان تقدیم نمودند و همگی موفق به دریافت حکم قانونی جهت دریافت حقوق هماهنگ شدند. در پی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری در سال 1385 فرهنگیان بازنشسته همراه دیگر شاغلین برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجمعاتی برگزار کردند. اهم مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در این تجمعات برخورداری از حق معیشت و حق سلامت و حق منزلت بود . این حقوق و خواسته های مسلم بازنشستگان پس از پایان اشتغال است. انسان باز نشسته که حیات و جوانی اش را در راه خدمت به سرزمین اش صرف کرده باید بتواند در دوران بازنشستگی در آرامش و آسایش بدون مشکلات مادی و معیشتی زندگی شرافتمندانه ایی داشته باشد.

حقوق شهروندی در مدارس به صورت واحد درسی تدریس شود

ایشان گفتند باید حقوق شهروندی در مدارس به صورت واحد درسی تدریس شود . تا مردم با برابری اجتماعی از سنین کودکی و نوجوانی اشنا باشند . تا نسل اینده نسلی حق خواه و عدالت جو بارآید. خانم رضایی دیگر فعالیت های کانون بازنشستگان را برگزاری تجمعات اعتراضی جهت دستیابی به بیمه عمر . اختصاص یافتن روزی بنام روز بازنشستگان و همسان سازی حقوق بازنشستگان برشمردند . در پایان شعری از زنده یاد بانو پروین دولت آبادی را تقدیم مادران صلح ایران کردند.

تهدید های موجود بر سر راه آموزش و پرورش توسعه گرا و معلمان و دانش آموزان

خانم نقی ئی دبیرکل سازمان معلمان ایران سخنران دیگر وبینار مادران صلح بودند . ایشان تحت عنوان نگاهی به جایگاه معلمان در جامعه ایران گفتند:ضروری است نگاهی گذرا به موقعیت و جایگاه معلمان در جامعه خود داشته باشیم تا با آگاهی از وضع موجود ، راه رسیدن به وضعیت مطلوب را بیابیم .برای این کار می بایست معلمان و نهادهای ذیربط امر آموزش و پرورش جوانان نقاط ضعف و نقاط قوت و فرصت ها و تهدید های مربوط به امر آموزش را در یابند .تا بتوانند برنامه ریزی آموزشی و کارآمدی بوجود آورند انجمن های صنفی سیاست را همراه با مسایل صنفی و مطالبات فرهنگیان و دانش آموزان را با توجه و تمرکز بر توسعه پایدار پی بگیرند.

ایشان نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش و پرورش و فرهنگیان را کمبود سطح خودآگاهی معلمان ،عدم وجود تشکل های صنفی ، اجتماعی فراگیر و قدرتمند در بین معلمان، تفرقه و عدم باور به کار جمعی سازمان یافته، برشمردند. خانم نقی ئی کثرت معلمان جامعه و تفوق جمعیتی آن ها به دیگر گروه های شغلی ؛سطح بالای دانش و آگاهی های اجتماعی معلمان و گستردگی جغرافیایی و پراکندگی معلمان در سراسر کشور و میزان نفوذ اجتماعی و فرهنگی معلمان در جامعه را از مهم ترین نقاط قوت معلمان دانستند و تاکید کردند که بر همین اساس فرصت هایی که معلمان برای تحقق مطالبات خود و پیشبرد سطح دانش و اگاهی جامعه دارندو منزلت اجتماعی بالا و داشتن نقش موثر در شکل گیری شخصیت دانش آموزان و هویت جمعی جامعه می تواند ابزاری برای تاثیرگذاری بیشتر باشد. ایشان تهدید های موجود بر سر راه آموزش و پرورش توسعه گرا و معلمان و دانش اموزان و برنامه های اموزشی و پرورشی خلاق را ناچیز بودن بودجه وزارت آموزش و پرورش ؛ نبود بودجه های مکفی جهت پژوهش های علمی و فرصت های مطالعاتی و آموزش دایمی ضمن خدمت جهت به روز شدن محتواهای آموزشی برای معلمان و دانش اموزان ؛ ناچیز بودن حقوق دریافتی معلمان در مقایسه با سایر اقشار و گروه های جامعه ؛ عدم حضور و مشارکت موثر فرهنگیان در برنامه ریزی های درسی و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مربوط به دانش آموزان و معلمان؛ عدم تحمل و تمایل حاکمیت به شکل گیری نهادهای مستقل و قدرت مند صنفی در بین معلمان و اتخاذ سیاست تضعیف تشکل ها و اختلاف افکنی بین آن ها بر شمردند.

ضرورت تشکل یابی در انجمن های صنفی و نهاد های غیر دولتی و ایجاد اتحادیه سراسری معلمان

راهکار های ایشان برای برون رفت از موانع و تهدید ها و استفاده بهینه از فرصت های موجود رعایت ضرورت هایی بود که بر اساس تجارب زیسته سالیان طولانی کار و اشتغال فرهنگی بدان ها دست یافته اند. ضرورت تشکل یابی در انجمن های صنفی و نهاد های غیر دولتی و ایجاد اتحادیه سراسری معلمان ؛ ضرورت نهادینه ساختن نگاه و رویکرد تکثر گرا در جامعه فرهنگیان جهت کاستن از ستیز های عقیدتی و تضعیف یکدیگر ؛ متشکل و متحد شدن فرهنگیان در پیگیری مطالباتی همچون امنیت شغلی و منزلت اجتماعی و حمایت از یکدیگر، تلاش برای ارتقا آگاهی های صنفی و اجتماعی و علمی فرهنگیان از طریق تشکل های مدنی فرهنگی، همچنین تشکل های معلمان با توجه به شرایط حاد سیاسی و اجتماعی کشور ضمن تاکید بر ماهیت صنفی و اجتماعی خود در چارچوب قانون با پرهیز از مشی خشونت تعاملات و مطالبات خود را پی می گیرند.

صلح و امنیت و تربیت و مدنیت در گروه تحقق مفهوم واقعی مادری و معلمی و کنشگری مسئولانه و مطالبه گرانه است

از دیگر سخنرانان مراسم روز معلم جناب آقای داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران بودند. آقای داوری که کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس آموزش خانواده هستند در رابطه با بزرگداشت معلمان چنین گفتند:صلح و امنیت و تربیت و مدنیت در گروه تحقق مفهوم واقعی مادری و معلمی و کنشگری مسئولانه و مطالبه گرانه است .آنچه مادری و معلمی و مادران و معلمان را به هم نزدیک می کند و فصل مشترک این دو مفهوم و جایگاه است تربیت است و آنچه عصاره نقش آفرینی مادر و معلم است عشق است عشقی که انگیزه و امید می دهد و مادران و معلمان را انگیزه و امید می بخشد تا فداکارانه برای مفید و موثر بودن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

جهان با صفت مادری و معلمی به صلح و آرامش و آزادی و عدالت خواهد رسید

آقای محمد داوری فعال مدنی و رسانه ای ضمن بیان مطالب فوق در مراسم بزرگداشت روز معلم و کارگر که بصورت مجازی توسط تشکل مادران صلح برگزار می شد افزود: بسیار خرسندم که بعنوان یک معلم در روز معلم توفیق یافتم در جمعی حاضر باشم که تشکل خود را با دو واژه زیبا و حیات بخش یعنی مادر و صلح مزین کردند و بی تردید جهان با صفت مادری و معلمی به صلح و آرامش و آزادی و عدالت خواهد رسید منوط به آنکه مادران و معلمان علاوه بر عشق انگیزه بخش به دانش و مهارت لازم هم مجهز شودند و نقش های خود را فراتر از خانه و مدرسه ایفا کنند.

پیوند کارگر و معلم پیوندی مکمل و همسو

این معلم و مشاور شاغل در مدارس تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: روز کارگر را هم تبریک می گویم و پیوند کارگر و معلم را هم یک پیوند مکمل و همسو می دانم که یکی برای تولید و دیگری برای تربیت و معلم برای توانمند شدن و کارگر برای برخوردار شدن و هر دو برای رشد و شکوفایی اما یکی در استعدادهای انسانی و کشف معادن درون انسان و دیگری برای رشد صنعت و خدمات و کشف و شکوفاهی استعدادهای درون طبیعت و ثمر نشادن صنعت و خدمت در مسیر توسعه همه جانبه و متوازن در تلاشند.

انتخاب های تعیین کننده و کنشگری های تضمین کننده و تعادل بخش

سخنگوی سازمان معلمان ایران در بخش دیگر سخنان خود به فصل های مشترک همه کنشگران چه مادران و چه معلمان و کارگران اشاره کرد و گفت: حق و مسولیت،عدالت و آزادی،صلح و جنگ،امنیت و رفاه و بسیاری از دو گانه های همسو و ناهمسو در زیست اجتماعی وجود دارد که همه کنشگران باید دست به انتخاب های تعیین کننده و یا کنشگری های تضمین کننده و تعادل بخش بزنند و این انتخاب ها کاری سخت است و بستگی به رویکردها، ما را به سمت بدویت یا مدنیت می برد.

گله وار به دلیل بی تدبیری چوپان به دام گرگ ها نیفتیم و یا قربانی دوستی گرگ و چوپان نشویم

داوری در ادامه افزود: در بدویت قانون جنگل حاکم است و شیر سلطان جنگل و شغال فرصت طلب لاشه خور شیر، مجیزه گوی اوست و خشونت توجیه و سلطه گری به حکم غریزه حکم الهی تلقی می شود و خرد و حق چندان مفهومی ندارد چون زیست طبیعی یک زیست حیوانی است و بدویت لازمه و اجتناب ناپذیر است اما در مدنیت طبیعت در تسخیر خرد و تجربه و دانش بشر است و همه حقوق برابر و مسئولیت های مشخص دارند و سلطان عقل است و روش خردجمعی و آزادی و دموکراسی تنها راهکار زیست سیاسی و اجتماعی و نهادها جایگزین توده می شوند تا نیازی به شبان نباشد و گله وار به دلیل بی تدبیری چوپان به دام گرگ ها نیفتیم و یا قربانی دوستی گرگ و چوپان نشویم.

جهل و خرافات و ترس و تسلیم ما را بدوی می کند و آگاهی و دانش و شجاعت و استقلال برایمان مدنیت به ارمغان می آورد

این فعال صنفی و سیاسی درادامه گفت: دو گانه مدنیت و بدویت خودش را در جامعه مدنی و توده ای نشان می دهد و هر قدر مدنی تر شویم از خطرات بدویت بدور خواهیم شد جهل و خرافات و ترس و تسلیم ما را بدوی می کند و آگاهی و دانش و شجاعت و استقلال برایمان مدنیت به ارمغان می آورد که زندگی شرافتمدانه را تضمین می کند.

خودمان را از جنگل بدوی به ساحل مدنی برسانیم

محمد داوری در بخش پایانی سخنان خود در جمع مادارن صلح گفت: پس باید با عضویت در تشکل ها و نهادهای مدنی و احزاب خودمان را از جنگل بدوی به ساحل مدنی برسانیم و مراقب غبارهای توده گرایی باشیم و مافیای را که ادعای شهروندی می کنند شناسایی نمایم و حتی اگر شب است و چشمانان بسته به روزی فکر کنیم که باید تصمیم بگیریم و آرامش شب های زندگیمان را با مشارکت و همفکری و انسجام شهروندی تضمین نمایم و با تعادل حق و مسئولیت و امنیت و آرامش و عدالت و آزادی توسعه همه جانبه و متوازن را با تحقق نظامی دموکراتیک و حمکرانی خوب برقرار نمایم چرا که این دردهای مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

در پایان بیانیه های مادران صلح که در همبستگی با کارگران و معلمان و مطالبات آنان تدوین شده بود قرائت گردید.

در اوج درگیری با کرونا به عشق یکدیگر و با کمک و در کنار کارگران و معلمان یک روز خوب و امید آفرین را گذراندیم .

منبع: کانال تلگرامی مادران صلح/ https://t.me/mothersforpeaceiran

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *