Home گزارش رييس‌جمهور، وزيران، معلمان و عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش در گزارشی با گقت گویی از علیرضا هاشمی و اصغر حصیری
رييس‌جمهور، وزيران، معلمان و عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش در گزارشی با گقت گویی از علیرضا هاشمی و اصغر حصیری
0

رييس‌جمهور، وزيران، معلمان و عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش در گزارشی با گقت گویی از علیرضا هاشمی و اصغر حصیری

0
0

مراحل انتخابات براي انتخاب معلمان عضو شوراي عالي آموزش و پرورش در حال انجام است

رييس‌جمهور، وزيران، معلمان

زهرا چوپانكاره

رييس‌جمهور، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، تحقيقات و فناوري (و در غياب وي معاون آموزشي به عنوان ‌نماينده ثابت)، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (و در غياب وي يكي از معاونان به عنوان نماينده ‌ثابت)، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (و در غياب وي معاون آموزشي به عنوان نماينده ثابت) و… ليست اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش از بالاترين مقام اجرايي كشور تا يك نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت و يكي از مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها را دربر مي‌گيرد. حالا مدتي است وزير آموزش و پرورش تصميم گرفته از اختيارات قانوني‌اش استفاده كند و سه عضو از بدنه معلمان را هم به اين تركيب اضافه كند. در دوراني كه اعتراضات و نارضايتي‌ها در آموزش و پرورش تا مرحله بست نشستن معلمان در دفتر مدرسه و اعتراض‌ها گسترده شد آيا اين حركت از سوي وزارتخانه ترتيب دادن نمايشي است براي ايجاد رضايت در معلمان يا اين انتخاب قرار است تغييري در وضعيت آموزش و پرورش به وجود آورد؟

«بدين ‌وسيله به اطلاع فرهنگيان فرهيخته مي‌رساند وزير محترم آموزش ‌و پرورش قصد دارند با تمسك به بند ۱۴ از ماده ۹ لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي آموزش ‌و پرورش، سه نفر صاحب‌نظراز نمايندگان معلمان يا مديران مدارس، از هر يك از دوره‌هاي تحصيلي را از طريق برگزاري انتخابات آزاد و طي فراخواني به فرهنگيان سراسر كشور واگذار كند.» اين متن فراخواني بود كه اوايل مهر ماه از سوي دبيرخانه ستاد انتخابات آموزش و پرورش منتشر شد و حالا به نظر مي‌رسد كارها در حال انجام است و زمان برگزاري انتخابات به‌زودي اعلام مي‌شود.

عليرضا هاشمي، فعال فرهنگي و عضو سازمان معلمان مي‌گويد يكي از خواسته‌هاي معلمان و خصوصا تشكل‌هاي فرهنگي در دو دهه گذشته هميشه اين بوده است كه مشاركت را به عنوان كليد حل مشكلات آموزش و پرورش مطرح كنند و جا بيندازند. هاشمي به «اعتماد» مي‌گويد: «به باور ما مشكلات و مسائل آموزش و پرورش آن‌قدر عظيم و گسترده است كه حل آن از عهده يك تعداد خاص و محدود در ستاد برنخواهد آمد بلكه بايد مشاركت ذي‌نفعان آموزش و پرورش جدي شمرده شود. ما حتي از مشاركت دانش‌آموزان در امور مدرسه، مشاركت اوليا در مسائل آموزش و پرورش و مشاركت معلمان در سطوح مختلف دفاع مي‌كرديم و مي‌خواستيم كه آموزش و پرورش مسير اين مشاركت را هموار كند. تا امروز اين موضوع مشاركت در آموزش و پرورش شكل نهادينه‌اي نداشته و حتي در برخي زمينه‌ها پسرفت هم داشته‌ايم. به عنوان مثال در دوره اصلاحات و رياست ‌جمهوري آقاي خاتمي ما بحث انتخابي شدن مديران مدارس را داشتيم و اجرايي هم مي‌شد كه متاسفانه همين را هم از دست داديم.»

هاشمي معتقد است كه شايد تصميم سيدمحمد بطحايي براي گنجاندن سه معلم در شوراي عالي آموزش و پرورش ظاهرسازي باشد و وعده دادن به مشاركت واقعي اما نفس اين كار را بايد مثبت تلقي كرد: ‌«به نظر مي‌رسد تيمي كه در وزارتخانه مسووليت دارد، به اين مساله توجه دارند و البته باتوجه به محدوديت‌ها و حساسيت‌هايي كه وجود دارد اين مسير را با سرعت بسيار كم دارند طي مي‌كنند. قبل از اين دو حركت ديگر هم از وزير و تيمش شاهد بوديم. يكي در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان كه در آن مورد هم با كم‌ و كاستي‌هايي بالاخره اين اتفاق افتاد و نمايندگان معلمان انتخاب شدند، يكي ديگر هم ايجاد سايت و معرفي معلمان پرتواني كه مي‌شد آنها را براي مديريت مدارس پيشنهاد داد.»

اين فعال فرهنگي در روزهاي گذشته با آموزش و پرورش در تماس بوده و لااقل تا اينجاي كار معتقد است كه بايد آن را جدي گرفت: ‌«به نظرم اگر به خود اين حركت توجه كنيم قابل پذيرش و مثبت است و مي‌شود فوايد زيادي را برايش مطرح كرد و به نظر نمي‌رسد صوري باشد.» و البته در اين ميان به ميزان نارضايتي‌هاي جامعه فرهنگيان هم اشاره مي‌كند، عمق اين نارضايتي آن‌قدري هست كه شايد معلمان موضوع را چندان هم جدي نگيرند: ‌«مسائل آموزش و پرورش آن‌قدر عميق است و نارضايتي‌ها، گسترده كه شايد از اين نوع حركت‌ها خيلي استقبال نشود. وقتي با معلم‌ها صحبت كنيد اين حركت‌ها را بيشتر ظاهر و نمايشي مي‌دانند اما با توجه به مجموع شرايطي كه امروز وجود دارد به نظرم مي‌رسد كه بايد از اين تصميمات و فعاليت‌ها و روشي كه آموزش و پرورش در پيش گرفته استقبال كرد تا ذره ذره وضعيت بهتر شود.» به گفته او عضويت واقعي معلمان در شوراي عالي آموزش و پرورش اگر محقق شود، مي‌توان به عنوان نخستين حضور از آن ياد كرد: «من به عنوان يك فعال فرهنگي در گفت‌وگو با وزيران سابق ازشان مي‌پرسيدم كه به چه حقي مديران وزارتخانه را به اسم معلم در اين سمت گذاشته‌ايد؟ بسياري از مديران آموزش و پرورش رستگاه اصلي‌شان معلمي است و به اسم معلم در شورا بودند، گاهي حتي كادر اداري به اسم معلم در شورا فعاليت مي‌كردند. حالا كه حركتي دارد مي‌شود كه واقعا معلم‌ها به شورا بروند به نظرم نبايد منفي به قضيه نگاه كنيم چون براي اولين‌بار است كه اين اتفاق رخ مي‌دهد.»

بند 14

سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش براي وارد كردن معلمان به شوراي عالي آموزش و پرورش از بند 14 ماده 9 لايحه قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش كمك گرفته است، در اين بند آمده: «سه نفر صاحب‌نظر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس از هر يك از ‌دوره‌هاي تحصيلي به انتخاب شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش (‌حداقل يك نفر از‌ ميان زنان انتخاب شود.)» از آنجايي كه شورا شامل اعضاي پيوسته و وابسته است آيا معلماني كه براي اين سمت انتخاب شوند حق راي مانند ساير اعضاي پيوسته و اصلي شورا خواهند داشت؟

اصغر حصيري كه قبلا رياست ستاد انتخابات صندوق ذخيره فرهنگيان را برعهده داشت حالا هم مسووليت برگزاري انتخابات براي برگزيدن سه عضو معلم حاضر در شوراي عالي آموزش و پرورش را برعهده دارد و مي‌گويد كه عضويت اين اعضا در شورا واقعي و با حق راي است: ‌«اين اعضا در شورا حق راي خواهند داشت، در تمامي جلسات شركت خواهند كرد و به عنوان عضو رسمي شورا شناخته مي‌شوند. يعني حضورشان تاثيرگذار است.»

هاشمي به «اعتماد» مي‌گويد كه شرط حضور حداقل يك زن در اين ميان اين سه نماينده رعايت خواهد شد و به قول او حتي شايد هر سه نماينده از ميان زنان باشند: «در انتخابات صندوق ذخيره فرهنگيان هم نفر اول خانم بود.»

به گفته رييس ستاد انتخابات آموزش و پرورش ساز و كار اين انتخابات هم قرار است مشابه انتخابات صندوق ذخيره باشد: «همه معلماني كه داراي مدرك فوق‌ليسانس هستند و حداقل 11 سال و حداكثر 31 سال سابقه كار داشته باشند مي‌توانند كانديدا شوند و بعد تمامي فرهنگيان از بازنشسته گرفته تا سرباز معلمان و غيره مي‌توانند راي بدهند. مرحله اول انتخابات به صورت الكترونيك و استاني و مرحله بعد در سطح كشور برگزار مي‌شود.» تعيين خط‌مشي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، بررسي و تصويب برنامه‌هاي درسي و تربيتي كليه موسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات امتحانات مدارس تنها بخشي از اختيارات و وظايف اين شورا هستند. اگر اختيارات شورا و حضور سه معلم در آن را روي كاغذ بنويسيم، معادله جالبي از آب درمي‌آيد. به اين ترتيب فرهنگيان قدرتي كه از آن دور نگه داشته شده بودند را به دست مي‌آورند.

عضويت در شورايي كه رييس‌جمهور رياست آن را برعهده دارد و چند عضو كابينه (يا نمايندگان‌شان) در آن حضور دارند، حتما موقعيتي است يكتا براي معلمان. روي كاغذ همه ‌چيز خوب پيش مي‌رود و البته اينكه معادلات روي كاغذ و انتخاب سه عضو فرهنگي در دنياي واقعي و در اتفاقات روزانه سيستم آموزشي كشور تاثيري خواهد داشت يا نه، قصه ديگري است.

منبع: روزنامه اعتماد 12 آذر 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *