Home دیدگاه روز جهاني معلم مبارك!
روز جهاني معلم مبارك!
0

روز جهاني معلم مبارك!

0
0

غزل لطفي

يونسكو، پنجم اكتبر را روز جهاني معلم اعلام كرده است و هر سال باتوجه به رويدادهاي آن، شعاري نيز براي اين روز اعلام مي‌كند.
شعار امسال روز جهاني معلم؛ «معلمان: پيشرو در بحران، تجسم دوباره آينده» است و در مقاله‌اي هم كه به همين مناسبت منتشر شده است، يادآوري شده كه در ماه‌هاي گذشته باتوجه به گسترش كوويد١٩ در جهان، روش‌هاي آموزشي و اهداف آن دچار تغييراتي شده‌اند تا بتوان از اين چالش عبور كرد. استفاده از آموزش‌هاي از راه دور، حمايت از گروه‌هاي آسيب‌ديده، بازگشايي مدارس و اطمينان از كاهش شكاف آموزشي مهم‌ترين اهدافي هستند كه در اين شرايط به آن پرداخته مي‌شود. همچنين درنظر گرفتن نقش شغلي معلمان از نكات مهم اين پيام است.  باتوجه به شرايط فعلي و شعار امسال روز جهاني معلم مي‌توان به نكاتي در مورد نقش معلمان در برقراري آرامش روحي در جامعه توجه كرد.  بايد درنظر داشت كه حرفه معلمي هم مانند بسياري از مشاغل دچار ركود اقتصادي شده است و اين قشر از جامعه نيز نيازمند رسيدگي هستند و همچنين معلمان غير از آنكه آموزش‌دهنده علوم و فنون درسي هستند به جهت نزديكي عاطفي كه با دانش‌آموزان خود دارند، مي‌توانند در بازسازي رواني جامعه نقش مهمي ايفا كنند و به كودكاني كه در خانواده‌هاي آسيب‌ديده از كرونا هستند، بياموزند كه چطور به بهترين شكل ممكن از چالش ايجاد شده عبور كرده و فردايي موفق و موثر را بسازند. شايد بتوان گفت مهم‌ترين افراد به جهت القاي اميد به آينده در جامعه معلمان هستند. به همين علت اثر توجه ويژه به اين قشر در تمام جامعه منتشر خواهد شد. روز جهاني معلم مبارك.

منبع: روزنامه اعتماد 13 مهر 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *