Home یادداشت درنگی بر غلط مصطلح «گروه فشار»؛ خشونت طلبی خیابانی، دلال یا …؟!
درنگی بر غلط مصطلح «گروه فشار»؛ خشونت طلبی خیابانی، دلال یا …؟!
0

درنگی بر غلط مصطلح «گروه فشار»؛ خشونت طلبی خیابانی، دلال یا …؟!

0
0

مجیدعلیپور

عضو شورای سازمان معلمان گیلان

«عملکرد گروه‌های فشار، عملکردی غیر‌‌اخلاقی و حتی اغلب غیر‌قانونی است! با وجودی که برخی از آن‌ها برای شروع فعالیت خود، از وزارت ارشاد مجوز اخذ کرده‌اند، اما خود را ملزوم به رعایت قوانین، در ادامه‌ی فعالیت‌های خود نمی‌دانند. به گفته‌ی یکی از مسئولان […] به نقل از خبرگزاری ایسنا، این گروه نیازی به مجوز وزارت کشور جهت ادامه‌ی فعالیت ندارد؛ نکته‌ی جالب‌توجه این‌ است که این گروه‌ تا‌کنون هم برای اقدامات غیرقانونی و مخرب خود، مورد بازخواست هیچ نهادی قرار نگرفته است؛ این در حالی است که متأسفانه در بسیاری موارد اقدامات صنفی و قانونی مردم طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، مورد برخورد شدید مسئولان قرار گرفته است و بسیاری از افرادی که مطابق حق قانونی خود، دست به اعتراض و تجمع «بدون استفاده از هیچ‌گونه سلاحی» زده‌اند، به تعبیر افراد همین گروه‌ها، محارب و ضدِ نظام شناخته شده و هنوز در زندان به سر می‌برند و دردناک‌تر این‌ که فردی تنها به جرم جستجوی پسرش، توسط افراد همین گروه‌ها به 91 روز زندان و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»(1)

برداشت عامه مردم از اصطلاح «گروه فشار» متاثر از چنین اظهار نظرها و یادداشت هایی است. سخنرانان و نویسندگانی که گویی الزام چندانی برای مطالعه و تحقیق پیرامون واژگان و اصطلاحاتی که به کار می گیرند ندارند و در نتیجه همواره به بدفهمی در حوزه دانش سیاسی مخاطبان خود دامن می زنند. ترویج اصطلاح گروه فشار در ایران از آنجا که همزمان با برپایی برخی تجمعات اعتراضی خیابانی در دوره موسوم به دوم خرداد و حملات برنامه ریزی شده دستجاتی بود که به رغم تلاش برای پراکندن و سرکوب کردن معترضان، کمترین تمایلی به شناخته شدن به عنوان گروهی هدایت شده نداشتند باعث شد تا فهم ویژه ای از این اصطلاح در جامعه پیدا شود و به کارگیری آن همواره با نوعی ارزش داوری و ذهنیت منفی همراه باشد. به عبارتی صرفا چنان گروههای خشن و هدایت شده ای مصداق گروه فشار شدند درحالی که گروه فشار و عمل در مقام گروه فشار الزاما و صرفا به معنای حضور در خیابان و عربده کشی و … نیست.
برای داشتن تعریفی علمی و درست از «گروه فشار» (ذینفوذ) چیستی و چرایی پدیدآمدن آنها می توان به منابع مربوط مراجعه کرد اما در تعریفی اجمالی؛ گروه های فشار به گروههای صاحب نفوذ و دارای اعتبار در نزد صاحبان قدرت رسمی گفته می شود که می توانند در دایره وسیعی از سیاست گذاری تا اجرا، دخالت کرده و مسیر آن را به نفع خود تغییر دهند.
به کارگیری نادرست از واژگان تخصصی و یا تفسیرهای من عندی از پدیده های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که می تواند پیامدهای بسیار مهم و دامنه داری برای افراد و گروههای توانمند که مایل به نقش آفرینی و تاثیرگذاری در حوزه های مختلف اجتماع هستند داشته باشد. به عنوان مثال کافیست با توجه به تعریف دم دستی و عامیانه از گروه فشار، از فعالیت های فلان شخص و گروه به لابی گری(2) و «دلالی» و … یاد کنیم و یا در مقابل او را «مطالبه گر» و یا نماینده بهمان قشر از جامعه بنامیم. به محض تغییر و یا بازی با واژگان نه تنها دیدگاه و نگرش خاصی را به مخاطب منتقل می شود بلکه می تواند باعث خلق پشتوانه عظیمی از توده ها برای آن فرد یا گروه در راه رسیدن به اهدافش شود و یا در مقابل اسباب تخطئه و بدنام کردنش را فراهم و عملش را ابتر و یا به کلی ناکام بگذارد.

(1) گاهنامه دانشجویی سلام، شماره اول، خردادماه 1395
(2)تشکیل گروه های فشار و لابی گری برای دست یابی به اهداف صنفی، قومی، مذهبی و … از فعالیتها و اقدامات مشروع، قانونی و رایج در نظامهایی است که جامعه مدنی در آن نیرومند و ناظری موثر بر سیاستمداران و مدیران کشور است. با این همه معیار و ترازوی قضاوت درباره کارکرد این افراد و گروهها، حرکت در مسیر تامین منافع ملی و یا عمومی است و آنچه کمک خواهد کرد تا دریابیم این افراد و گروهها تا چه اندازه به شعارهایی که سر می دهند، باور و پایبندی دارند همانا “شفاف” عمل کردن و پاسخگو ماندنشان در طول زمان است.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *