Home یادداشت دختر امنیت می خواهد
دختر امنیت می خواهد
0

دختر امنیت می خواهد

0
0

مرضیه ناصری
عضو سازمان معلمان خراسان شمالی_جاجرم

رومینا،ریحانه عامری، ومادر ۲۲ دوساله ای که دوروز پیش خبر شکنجه شدنش توسط شوهر ۸۰‌ساله اش در رسانه ها خبر ساز شدواحساسات جامعه را جریحه دار ساخت.
وتمام دختران ومادران اینده ای که زیر بارناآگاهی ،تبعیض،بی عدالتی،کورفهمی،کهنه گی عقاید وباورها له شدند امنیت وآگاهی می خواستند.
بیشتر روستاها وشهرها از وجود رو حانی وائمه جمعه بهره مند هستند.از وجود خانه بهداشت وبهورز هم …شاید مدرسه هم داشته باشند واز قضا مدرسه ها هم مشاور
لذا همه این اقشار ،را به مشارکت دعوت می کنیم روحانیون،مشاورین،بهورز ها لطفا دریک حرکت ملی جامعه بانوان ودختران رادریابید… توسعه فکری انان را ارتقاء دهید.
به آنها بیاموزید که روی پای خود بایستند
بیاموزید کودک همسری ظلم مضاعف است
بگویید اگر فرصت اموختن سواد نداشته اند
سواد اجتماعی وحقوقی خود را ارتقاء بدهند
درسرزمین ما دختران وبانوان سنمبل احترام ومهرورزی بوده اند
بیاموزیددختران محق هستند ازادانه ازحق برابری مرد وزن در فعالیت های اجتماعی،ورزشی،اقتصادی،زندگی
ارثی،برخوردار باشند…..
من وجودی خودراباخود درک کنندنه درسایه مذکر

بانوان خودسرپرست درجامعه انسانهایی با اراده های قوی هستند که به خودشان تکیه زده اند پس فرصت شغلی مناسب رابرایشان مهیا کنید ودرصورت ازکار افتادگی راه خیریه را به آنها نشان دهید تا عزت نفسشان نشانه نرود….
✍️سخنی بادختران
مادران آینده
ازاکنون خودرا برای تربیت نسلی متعالی آماده کنید…
پسرانی به جامعه تحویل دهید که با واژه مرد سالاری غریب باشند.به دختر وزن به عنوان جنس دوم نگاه نکنند….آنان را برای کاردرمزرعه به بردگی نگیرندبلکه بیاموزید داوطلبانه ومهرورزانه پا به پای
رفیق راهشان سهمی دراقتصاد داشته باشند.
به پسرانتان‌بیاموزید …دختر روحیه ای لطیف ومهربان دارد….
ترس،خشونت کلامی،خشونت فیزیکی ،
راازدایره لغاتشان پاک کنید
بگویید آنها هم حق زندگی به معنای برخورداری همه حقوق مساوی درجامعه رادارند….
کتک ،تحقیر،زورگویی،اعمالی غیر انسانی و ……….. محکوم است.

وبه جامعه مردانه بیاموزید همانطور که دوست دارند با خودشان رفتار شود موظفندبا جامعه زنان رفتار کنند….

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *