Home دیدگاه حق زنان
حق زنان
0

حق زنان

0
0

علي‌اكبر گرجي‌

شايستگي زنان ايراني، براي داوطلبي در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان رهبري، هنوز پس از 4دهه به رسميت شناخته نشده است. آيا اين رويه را نمي‌توان نقض مستمر و سيستماتيك قانون اساسي دانست؟ ادعاي وفاداري به قانون اساسي فقط يك شعار و لفاظي نيست. مسوولان بايد در عمل نشان دهند كه به همه 177 اصل قانون اساسي پايبندند. نمي‌توان به ميثاق جمهوري اسلامي ابراز وفاداري كرد، اما اصول مربوط به حق‌ها و آزادي‌ها را به‌طور سيستماتيك نقض كرد. شوراي نگهبان هم با نظريه تفسيري سال ۹۱ خود درباره اصل ۱۱۳، رييس‌جمهوري را در اجراي قانون اساسي خلع‌ سلاح كرده و اكنون قانون اساسي هيچ پاسداري ندارد. گرچه نمي‌توان ناديده گرفت كه هر كدام از روساي جمهوري كوشش‌هاي چندي را در اين باره مبذول داشته‌اند.  اكنون، تنها مقامي كه اقتدار لازم را براي نجات قانون اساسي و احياي جمهوريت نظام دارند، رهبري است و ايشان، خود مي‌توانند پيشگام بازسازي جمهوريت نظام باشند. ترديد نكنيم، بدون تغيير رويكردها پيرامون جمهوريت نظام و بدون تحكيم جايگاه مردم در عرصه حكمراني، پيشرفت به معناي واقعي كلمه به دست نخواهد آمد.  در زمينه انتخابات هم نبايد از ياد برد كه انتخابات تجلي‌گاه اراده عمومي و عرصه‌اي براي مشاركت همه مردم در فرآيند اعمال قدرت است. ويژگي اصلي انتخابات به رسميت شناخته شدن حق راي و حق انتخاب شدن براي عموم شهروندان است. نابرابري در انتخاب كردن و انتخاب شدن سلامت و عدالت انتخاباتي را نشانه خواهد رفت. بسياري از انتقادات وارده به نظارت استصوابي در عرصه سياست هم نه به‌ دليل دقت بالاي اين نظارت، بلكه به ‌دليل آسيب‌هايي است كه ممكن است اين نظارت به عدالت انتخاباتي وارد كند. مخدوش شدن عدالت انتخاباتي باعث ناكامي سازوكارهاي انتخاباتي در روزآمد ساختن مشروعيت نظام و البته ناكارآمدي نظام تصميم‌گيري و ناقص شدن فرآيند گردش قدرت مي‌شود.  آنان كه نيات خود را پشت اصطلاح «رجل سياسي» پنهان مي‌كنند و نيمي از شهروندان ايراني را از حق تعيين سرنوشت خود محروم مي‌كنند، اولا، مرتكب نقض قانون اساسي، به ويژه اصول نوزدهم و بيستم آن مي‌شوند، ثانيا جمهوريت نظام جمهوري اسلامي را به سخره مي‌گيرند؛ زيرا در هيچ جاي نظام جمهوري شهروندان را به بهانه‌هاي جنسيتي، قومي، نژادي، مذهبي و.‌.. از حق انتخاب شدن محروم نمي‌كنند.  رهبري نظام در سياست‌هاي كلي انتخابات اراده خود را مبني بر حل مساله بديهي حق انتخاب شدن زنان نشان دادند، اما شگفت‌انگيز است كه چرا هنوز برخي اشخاص و نهادها برابر اين موضوع مقاومت مي‌كنند. اين افراد بايد بدانند كه اين مقاومت‌ها پايان خوشي درپي نخواهد داشت. سهم زنان غيور و با شرافت ايران را در انقلاب و جنگ فراموش نكنيد.

منبع: روزنامه اعتماد 26 آبان 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *