Home انتخاب سردبیر حقوق دانش آموز اصل فراموش شده در مدرسه
حقوق دانش آموز اصل فراموش شده در مدرسه

حقوق دانش آموز اصل فراموش شده در مدرسه

0
0

نگرشی به حقوق دانش آموزان در محیط های آموزشی

علی حسینی

دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی
عضو کمیته مدنی و حقوقی سازمان معلمان ایران

آشنایی با حقوق دانش آموزان از این نظر که آنان در آینده نقش اساسی را در جامعه به عهده خواهند داشت لازم و ضروریست. جامعه ی سالم و عدالت جو در گرو تربیت و آموزش صحیح دانش آموزان خواهد بود. بنابراین در جهت احقاق حقوق باید آموزش هایی الزامی برای افراد و موسساتی که در ارتباط با آنان می باشند مشخص کرد.
در یك محیط آموزشی سازنده معلم با شاگرد همكاری و مشاركت پی گیر داشته و گام به گام با دانش آموز پیشرفت می کند، او با ایجاد حس اعتماد و پذیرش دو جانبه و عاری از سلطه و برتری جویی، انگیزه بیشتری را برای رشد و ارتقای درسی در یادگیرندگان فراهم می آورد. در این شرایط، دانش آموز احساس می کند كه موجودی شایسته و قابل احترام بوده و می تواند خود به كاوش، بررسی و پژوهش بپردازد؛ لذا در مسیر تعالی و پیشرفت قرار می گیرد.
حقوق دانش آموزدر نظام آموزش و پرورش کشور حقوقی است که یک فرد در حال آموزش و یا به سبب آموزش از آن بهره مند می شود.
تمام انسان ها به توجه و محبت نیاز دارند واین مهم در مراکز آموزشی نیزتوسط اولیای مدرسه جهت رشد روانی دانش آموزان ضروری است. اما در بعضی مدارس و توسط برخی افراد نه تنها مورد توجه و محبت قرار نمی گیرد بلکه این حق به اشکال مختلف پایمال و تخریب می شود. از نگاه خشم آلود گرفته تا تنبیه بدنی و روانی درنتیجه دانش آموز در سال تحصیلی حتی یک بار هم مورد ارتباط کلامی و عاطفی و توجه قرار نمی گیرد.
گاها نقص قوانین و آئین نامه های داخلی آموزش و پرورش و مدرسه با بی تدبیری بعضی از مدیران منجر به ترک تحصیل یا اخراج دانش آموز از مدرسه می گردد. برای همین با روشهای نامناسب در تعلیم و تربیت نباید موجب دلزدگی تحصیلی کودک رافراهم نمود.

اکثر جوامع دنیا اظهار می دارند افراد جامعه با آزادی بیان و حق اظهار نظر وانتقاد روبرو هستند. در حالی که گاهی در مدارس خودمان با عکس این قضیه مواجه هستیم و دیده می شود که دانش آموزی انتقاد یا پیشنهادی از عملکرد معلم خود یا مدرسه دارد و اظهارنظر وی به شکل های مختلف سرکوب می شود .
چنین برخوردهای دوگانه در خصوص آزادی بیان و اظهار نظر و… این تصور را در ذهن دانش آموز ایجاد می کند که حقی در این خصوص وجود نخواهد داشت .
لازمه رشد و آموزش دانش آموز وجود افرادی است که توانایی علمی و از آن مهم تر توانایی و مهارت های آشنایی با مسائل روحی و روانی دانش آموز را داشته باشند. بارزترین مشکل نبود چنین اشخاصی، عدم ارتباط صحیح و منطقی بین دانش آموز و مربی وعدم نشاط دانش آموزان است.
در نهایت، اگر این حقوق دانش‌آموز که همان نگرش مثبت معلم به وی است، رعایت گردد. مدرسه‌ای ایده آل خواهیم داشت که اولیای آن، به فرزندانمان اهمیت می‌دهند و این اهمیت، سبب ارتقای دانش‌آموزان و جامعه می‌گردد.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *