Home یادداشت حریم خصوصی یا دیوار غفلت ازمشکلات!
حریم خصوصی یا دیوار غفلت ازمشکلات!
0

حریم خصوصی یا دیوار غفلت ازمشکلات!

0
0

مرضیه ناصری
عضو سازمان معلمان خراسان شمالی

خانم حکیم زاده معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش درپاسخ به این سوال که آیا ابلاغیه ای به مدارس درباره اینکه شغل والدین درآغاز سال تحصیلی ازدانش آموزان پرسیده نشود ارسال شده یا خیر؟
گفته است: شغل پدر مادرها جزو حریم خصوصی است،که باید رعایت شود.
بی شک امر تعلیم و تربیت ازمهم ترین مقوله های آموزش و پرورش است که اگر غفلتا مسیرها به بیراه رود عواقب آن جبران ناپذیر است.آگاهی از این مسیرها برعهده اولیا و مربیان مدارس می باشد.
اما حریم خصوصی
از زمانی که حریم ها خصوصی شده است،جامعه انسانی از هم دور شده اند.آنقدر دور که وقتی در محله ای مادر و پدری روانی دست به کودک آزاری می زنند بعد از یک ماه پرده از این جنایت برداشته می شود.این بدان معناست که هیچ فامیل و یا همسایه ای وارد حریم خصوصی آنها نشده اند!!!!!!!!

حریم خصوصی که جنبه خیر خواهی داشته باشد اگر بسته بماند دیوار می شود.دیواری برای مغفول ماندن از رسیدگی به مشکلات یکدیگر
ترکیب جامعه کوچک کلاس متشکل از همه نوع دانش آموز با هر نوع تربیت و فاصله طبقاتی مالی وفرهنگی است.
آگاهی از این ویژگی ها باعث می شود یک معلم بتواند به راحتی به تفاوت های فردی فراگیرانش بپردازد.و آسیب های احتمالی رادر نطفه خفه کند.
چرا که توجه به تفاوت های فردی فراگیران جزو وظایف اصلی یک معلم است،لذاداشتن اطلاعات جسمی و روحی و محیطی که دانش آموز در آن رشد کرده است ،شاید به جرات بتوان گفت الزام است.
استرس سعید و ترسش از هرصدای بلندی بخاطرداشتن پدر معتادی است که مادرش را کتک می زند پس حریم دیگر خصوصی نیست.
حمید بخاطر بسته مواد مخدری که درجیبش بودگوشه دفتر مواخذه می شود و پدرش نمی تواند برای توضیح به مدرسه بیاید چون زندانی ست.
پس حریم خصوصی معنا ندارد.
وقتی مدیرپاکت های کمک به مدرسه را بین دانش آموزان پخش می کند باید بداندخانواده مریم تحت پوشش کمیته اند.پس حریم خصوصی معنا ندارد
لذابهتر است آگاهی داشتن ازاطلاعات دانش آموزان را
ازدایره حریم خصوصی حذف کنیم.
ونه دانش آموزان و نه اولیا از این مساله نگران و گریزان نباشند.
مدرسه خانه دوم ومعلم مادر و پدر دوم است.
ازطرفی اطلاع داشتن از این موارد باعث نمی شود مربیان مدارس بی پرده و در جمع از دانش آموز سوال وجواب کنند. مدیر معاون پرورشی،مشاور مدرسه می تواننداطلاعات دانش آموزان را گردآوری کرده ومحرمانه دراختیار معلمان و آموزگاران بگذارند تا آنها بتوانند با شناخت کافی با فراگیران برخوردنمایند.
« یک نکته از هزاران واقعیت»
روبه رویم نشسته بود صورتش را با چادر رنگی پوشانده بود و آرام اشک می ریخت.
مادر علی را می گویم همان که هر روز با دل درد به مدرسه می آید.می گفت پدرش گچ کار است است.
مدتی است که بخاطر پادرد نمی تواند سرکاربرود.وضعیت مالی ما خوب نیست.
صبح ها بدون صبحانه به مدرسه می آید و
شیفت ظهرهم علی را از خواب بیدار نمی کنم تا صبحانه نخورد،ما فقط یک وعده ناهار می خوریم.
دل درد علی به خاطر زخم معده اش است .
مربی پرورشی به آرامی دفترش را از کیفش درآورد و اسم علی را درلیست دانش آموزان نیازمند به کمک یادداشت کردوجلوی شغل پدر خط تیره کشید.یعنی بیکار…….

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *