Home تماس با ما

تماس با ما

اطلاعیه

قابل توجه همکاران بزرگوار وعلاقمندان به حوزه آموزش وپرورش

باتوجه به اینکه هدف اصلی تشکل های مدنی ارتباط گیری و توسعه وتعمیق ارتباط وسازماندهی نمودن کنشگران عرصه مورد نظر می باشد در این بخش راه های ارتباط با قسمت های مختلف سازمان معلمان ایران وچگونگی آن به اطلاع عزیزان می رسد.

با سپاس

کمیته اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران

info@iranto.ir

تلگرام ما