Home اخبار بیانیه جدید سازمان معلمان ایران و هشدار در مورد احکام حقوقی فرهنگیان
بیانیه جدید سازمان معلمان ایران و هشدار در مورد احکام حقوقی فرهنگیان

بیانیه جدید سازمان معلمان ایران و هشدار در مورد احکام حقوقی فرهنگیان

0
0

بیانیه سازمان معلمان ایران پیرامون احکام حقوقی جدید فرهنگیان
پس از چهار ماه از سال ۹۷، احکام حقوقی کارمندان آموزش و پرورش صادر شد. مطابق با مصوبه مجلس، دولت موظف است که افزایش حقوق را بصورت پلکانی و از صفر تا بیست درصد اجرایی کند.
وزارت آموزش و پرورش در عمل، دامنه تغییرات افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۲ درصد محدود کرده است ، بطوریکه میانگین دریافتی احکام کارگزینی حدود ۹ درصد افزایش یافته است.

مطابق با آمارهای رسمی و غیر رسمی،میانگین دریافتی کارکنان آموزش و پرورش بسیار پایین تر از خط فقر است.

علاوه بر عدم تمکین مصوبه مجلس، وزارت آموزش و پرورش در بندهایی از حکم کارگزینی تغییراتی صورت داده که توجه فرهنگیان و مسئولان را به آن جلب می کنیم:

الف)- حذف و یا کاهش فوق العاده سختی کار

قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای مدیر و معاون آموزشگاه ها ، سختی کار بر اساس ده درصد مبنای حقوق محاسبه می شد. پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری(سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی)، اجرای دستورالعمل بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر یک درصد سختی کار ۱۲ امتیاز داده شد.
از ابتدای دی ماه ۱۳۸۹ توسط وزیر دولت دهم و بدون هیچ مصوبه ای، ۱۲۰ امتیاز به سختی کار کلیه کارکنان آموزش و پرورش اضافه شد.
علی رغم تذکرات مکرر دیوان محاسبات به وزیران دولت دهم و یازدهم، این بند بدون هیچگونه تغییری اجرا و حتی شامل کسور بازنشستگی نیز گردید.

در اولین سال صدور و اجرای احکام کارگزینی دولت دوازدهم، ۱۲۰ امتیاز اضافه شده با استناد به حکم دیوان عدالت اداری حذف شد.
با حذف این بند چند سئوال مطرح می شود که باید به آنها پاسخ داده شود:
۱)- دیوان عدالت اداری با دادخواست چه فرد یا دستگاهی حکم به حذف ۱۲۰ امتیاز از فوق العاده سختی کار کارمندان آموزش و پرورش داده است؟
۲)آیا امکان همیاری و همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر آموزش و پرورش برای عدم صدور چنین حکمی با دیوان عدالت اداری وجود نداشت؟

۳)- آیا وزیر نمی توانست با طرح موضوع و تصویب آن در هئیت وزیران پیشاپیش از صدور حکم جلوگیری کند؟
۴)- نحوه محاسبه فوق العاده سختی کار در کسورات بازنشستگی طی هفت سال گذشته چگونه خواهد بود؟ و چگونه در محاسبه پاداش و حقوق بازنشستگی مؤثر واقع خواهد شد؟

ب)حذف تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه از پاداش و حقوق بازنشستگی

مطابق با ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری ردیف های حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، تفاوت تطبیق، فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار، فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه جزو کسور بازنشستگی محسوب می شوند.

ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مصرح و بخشنامه های صندوق بازنشستگی، میانگین ۲ سال آخر بندهائی که شامل کسور بازنشستگی شده اند را ملاک محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی قرار داده است.

مطابق با اصلاحیه ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت ( مصوب ۱۳/ ۲/ ۷۹ ) برای محاسبه پاداش، می بایست بر اساس آخرین حکم کارگزینی، مجموع بندهائی را که شامل کسور بازنشستگی می شوند را در سنوات خدمت ( حداکثر ۳۰ ) ضرب کرد.‌

از این شیوه محاسبه، می توان چنین استنباط کرد که قانونگذار برای تعیین پاداش و حقوق بازنشستگی، ردیف هائی را شامل کسور بازنشستگی کرده تا در دوران بازنشستگی بازپرداخت نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مصوبه قانونی مغایرت دارد، بلکه با مر قانون و نظر کارشناسان نیز همخوانی ندارد.
با توجه به اعلام حذف تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه از پاداش و حقوق بازنشستگی چند سئوال مطرح می شود :

۱)مبنا و علت صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای حذف ردیف های تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه چه بوده است؟
ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار می دارد که :
تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

۲)- تکلیف پرداخت سهم بازنشستگی کارمندان طی سالیان اخیر چه خواهد شد و چگونه در تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد؟

۳)- با حذف فوق العاده ویژه، آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای جبران بی انگیزگی ناشی از حذف این بند در بین کارکنان اداری دارد؟
ج)حذف دوران تربیت معلم

شائبه حذف دوران تربیت معلم از سابقه خدمت مطابق با اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری، از اصلاحاتی است که بنظر می رسد با هدف تأمین نیروی انسانی و افزایش سن بازنشستگی در کشور و بالاخص آموزش و پرورش ارائه شده است.
از آنجا که فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم طی دوران تحصیل، سهم بازنشستگی حقوق خود را پرداخت کرده اند، حتی در صورت تصویب، این قانون نباید عطف به ماسبق شود.
ما پیشاپیش خواهان موضع گیری وزیر و نمایندگان مجلس برای رفع دغدغه ها در این زمینه هستیم.
آموزش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی می تواند از بسته های تشویقی برای بازنشستگی دیرهنگام استفاده کند.

د) مزایای انتقال یافته به بند سایر
در سال ۹۰ وزیر دولت دهم برای ترمیم حقوق فرهنگیان، تغییرات مثبتی در بند فوق العاده بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد کرد. این افزایش برخلاف ردیف سختی کار از مصوبه هئیت وزیران برخوردار بود و بدلیل پاره ای از اعتراضات، تغییرات ایجاد شده در این دو بند به اضافه مبلغ پانصد هزار ریال به ردیفی بنام سایر انتقال یافت. این بندشامل کسور بازنشستگی نمی شود ولی پیشنهاد می شود که وزیر با توجه به اهرم های قانونی و قول مساعد ریاست جمهوری مبنی بر اولویت آموزش و پرورش، برای ترمیم پاداش و حقوق بازنشسگی فرهنگیان این بند را نیز شامل کسور بازنشستگی کند.

و)هشدار سازمان معلمان ایران

سازمان معلمان ایران بر این باور است که تطبیق احکام کارگزینی مطابق با خواسته های سازمان برنامه و بودجه برای کاهش هزینه های پرسنلی به همان اندازه زیانبار است که عملکردهای بدون هماهنگی وزیر دولت دهم زیانبار بوده است.
مطابق با اظهارات اخیر ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، کشور مشکل ارزی ندارد بنابراین دارائی های ریالی کشور نه تنها نیازی به کاهش حقوق فرهنگیان نداشته بلکه می تواند تأمین کننده افزایش حداقلی نیازهای این قشر نیز باشد.

سازمان معلمان ایران در راستای وظایف و رسالت صنفی خود در دفاع از حقوق فرهنگیان عزیز برخود لازم می داند هشدارهای مربوطه را در خصوص تغییرات اعمال شده در احکام فرهنگیان بدهد و عدم اقناع آنان در خصوص این تغییرات( بنا به دلایل ذکر شده) را متذکر شود.
ما همچنین خواهان پاسخگویی شفاف مسوولان آموزش وپرورش تا حد اقناع فرهنگیان و اتخاذ تدابیر لازم برای تصحیح و ترمیم احکام می باشیم.

سازمان معلمان ایران

27 مرداد 1397

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *