Home دیدگاه برنامه ششم و آموزش وپرورش
برنامه ششم و آموزش وپرورش
0

برنامه ششم و آموزش وپرورش

0
0

دهه هاست که شعار آموزش محور توسعه برای جهانیان همگانی شده و دول خردگرا از این الگو برای توسعه همه جانبه استفاده می کنند. قریب به چهار دهه از انقلاب همراه با پنج برنامه توسعه پنج ساله می گذرد ولی هنوز مدیران ستادی سازمان برنامه و بودجه به نقش بنیادین آموزش پی نبرده اند. برنامه ششم توسعه آماده و در پیچ و خم راهروهای مجلس چکش کاری می شود. این برنامه اولویت لوایح بودجه سنوات آتی را تعیین می کند.

در ماده ۳ این برنامه؛ اولویت های برنامه ششم مشخص شده است. در هیچکدام از موضوعات مطروحه به آموزش بالاخص آموزش عمومی توجه نشده است.

اولویت اول این ماده؛ موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست است. بی شک برای نیل به اهداف این اولویت ؛ علاوه بر مکانیزم های کنترلی می بایبست از اهرم های اطلاعات؛ باور و تعهد نیز استفاده کرد. این اهرم ها تنها بر اثر آموزش دست یافتنی است. شوربختانه در مواد 11؛ 12 و 13 هرگز از مقوله آموزش برای این منظور استفاده نشده است. پر واضح است که تنها راه نهادینه کردن موضوعات در رفتارهای بشری از طریق آموزش بالاخص آموزش عمومی امکان پذیر می باشد.

در دیگر اولویت های ماده 3؛ جای خالی آموزش عمومی بوضوح مشهود است. نه تنها در اولویت ها؛ سخنی از آموزش نیست بلکه در مواد این برنامه؛ هیچ ماده ای بطور اختصاصی به بحث آموزش عمومی نپرداخته است. برنامه ششم توسعه تنها در یک بند از ماده 18؛ بدون توجه به ارزش آموزش؛ راهکاری برای کاهش هزینه های آموزش و پرورش ارائه می دهد.

علاوه بر نادیده گرفتن نقش آموزش عمومی در برنامه ششم توسعه؛ به متولیان و مجریان امر آموزش نیز توجه نشده است. ذر بهترین حالت مطابق بند 5 ماده 10؛ بدون توجه به جبران درآمدهای پایین تر از خط فقر به افزایش حقوق متناسب با تورم طی سنوات آتی اشاره کرده است. آموزش به آموزگاران توانمند نیاز دارد. برای ورود آموزگاران توانمند باید انگیزه های مادی و معنوی لازم را مهیا کرد. بی توجهی دولت به وضعیت فرهنگیان در برنامه ششم توسعه علاوه بر درآمد؛ در خدمات رفاهی و درمانی نیز قابل توجه است.

بسیاری از دستگاه های دولتی با استفاده از فصل ششم؛ خدمات رفاهی و کمک های درمانی شایسته ای را به پرسنل خود ارائه می دهند ولی بودجه ناچیز آموزش و پرورش امکان ارائه چنین خدماتی را نمی دهد. اعمال تغییرات لازم در ماده 18؛ برای موظف کردن برنامه ریزان بودجه بمنظور ارائه خدمات به فرهنگیان ضروری بنظر می رسد.

با اضافه نمودن یک یا چند بند به مواد 20؛ 24؛ 25؛ 26؛ 31 برنامه توسعه ششم می توان زمینه را برای ورود اولویت آموزش در برنامه های توسعه بعدی آماده نمود.

ارائه شده درنشست تشکلها با وزیر
شیراز 25 آذر 95

نویسنده : محمد تقی سبزواری

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *