Home انتخاب سردبیر اهمیت انتخابات آمریکا برای ایرانیان و سیستم انتخاباتی این کشور
اهمیت انتخابات آمریکا برای ایرانیان و سیستم انتخاباتی این کشور

اهمیت انتخابات آمریکا برای ایرانیان و سیستم انتخاباتی این کشور

0
0

عباس کاظمی

قائم مقام سازمان معلمان ایران

حاکمان آمریکا بدلیل اختلاف های سیاسی با ایران ، تحریم های گسترده ای بر کشور ما تحمیل کرده اند که البته دارای منشائی سیاسی می باشند که اثراتی بشدت منفی در کار و معیشت و زندگی مردم داشته ، و مشکلات عدیده ای هم برای ساختار سیاسی و هم برای مردم پدید آورده است .

برخی از تحلیل ها ،آینده اقتصادی و اجتماعی وسیاسی جامعه را متاثر از این انتخابات ارزیابی می کنند به همین علت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا و شکل پیچده آن ،برای مردم با اهمیت ارزیابی می شوند و اخبار آن را مورد تو جه قرار می دهند .

نظر سنجی ها از پیش گیری آرای بایدن از ترامپ حکایت دارند ، اما آراء الکترال ممکن است نتیجه دیگری را رقم زند و علی رغم رای مردم ، ترامپ را پیروز گرداند و یا بر عکس . برخی از تحلیل گران بر این باورند که سیاست گذاری در آمریکا مربوط به سیستم و ساختار از پیش تعریف شده است و افراد تنها به لحاظ ادبیات گفتمانی می توانند متفاوت باشند و برخی دیگر این تحلیل را درست نمی دانند .

آنچه مشاهده می شود رقابت بین دو حزب جمهوری خواه و دمکرات است که هر کدام برنامه و گفتمان متفاوتی را دنبال می کنند گرچه بطور کلی منافع ملی کشورشان را مد نظر دارند و برای آن اولویت قائلند ، اما تفاوت هایی به وضوح قابل مشاهده می باشند .

ترامپ از معاهده های حقوق بشری مانند معاهده های یونسکو و بهداشت جهانی و حقوق کار و محیط زیستی و…. خارج شد و نه مشارکت در هزینه آنان را پذیرفت و نه محدودیت قانونی آنان را برای سرمایه گذاری و فقط به سود و انباشت سرمایه حداکثری طبقه مسلط سرمایه داری اندیشید در حالی که حزب دمکرات منتقد اینگونه سیاست ها بود و در زمان ریاست جمهوری اوباما به این گونه معاهدات بین المللی و حقوق بشری حداقل در گفتمان احترا م می گذاشت . در هرحال چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزد مردم مورد سئوال است .
همواره شنیده می شود که نامزدی ممکن است اکثریت آراء مردم را داشته باشد اما حداکثر آراء الکتراال را کسب نکند و رقیب پیروز شود مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دوره پیش ، هیلاری کلینتون سه میلیون رای بیشتر داشت ولی ترامپ اکثریت آرای الکترا ل را کسب کرد و رئیس جمهور شد .

تفاوت در کجاست؟سئوالی است که برخی اذهان را بخود مشغول داشته است .سیستم انتخاباتی آمریکا به گونه ای است که تمامی احزاب کوچک را حذف می کند و همواره رقابت بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه می ماند و سپس طی دو مرحله نهایی از بین دو نامزد ریاست جمهوری یکی برگزیده می شود . در مرحله اول مردم با رای مستقیم خود ، افرادی را به نمایندگی از خود انتخاب می کنند که به آنان الکتور می گویند در واقع مردم نمایندگانی ر ابرای انتخاب رئیس جمهور بر می گزینند که به مجموع آنان « الکترال کالج » می گویند ،و در مرحله دوم این نمایندگان برگزیده ، رئیس جمهور را بر می گزینند . تعداد مجموع نمایندگان برگزیده مردم در الکترال کالج برابر مجموع نمایندگان مجلس سنا و کنگره است ، برابربا 438 نماینده کنگره و صد نماینده مجلس سنا یعنی 538 رای الکترال . برای هرایالت بدون توجه به جمعیت دو نماینده سنا در نظر گرفته شده است و به ازای هر هفتصد هزار نفر یک نماینده کنگره ، که تفاوت آراء از همین امر ناشی می شود مثلا ایالت فلوریدا که سی و نه ونیم میلیون نفر جمعیت دارد 53 نماینده کنگره دارد بعلاوه 2 نماینده سنا یعنی 55 رای الکترال و ایالتی که کمترین جمعیت را یعنی هفتصد هزار نفر را دارد 1 نماینده کنگره بعلاوه 2 نماینده سنا یعنی 3 رای الکترال دارد . اگر رقابت فشرده باشد ، میزان اختلاف آراء دو نامزد کم و هر نامزد بتواند بدون توجه به میزان آرائ مردم ، دویست و هفتاد رای الکترال را کسب کند به ریاست جمهوری امریکا، انتخاب می گردد. در صورتی میزان شرکت کنندگان زیاد باشند و اختلاف آراء مردم هم زیادتر باشند ، تناسب میزان آراء مردم و آراء الکترال بیشتر می گردد. و آراء مردم تعیین کننده می گردند .پیش بینی های تحلیل گران حکایت از مشارکت گسترده مردم امریکا در این انتخابات دارد و در صورت مشارکت گسترده ، نامزد حزب دمکرات ، جو بایدن را پیروز میدان این رقابت می دانند.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *