Home تشکل ها انتخابات و کنشگری فعالان و تشکل های معلمی
0

انتخابات و کنشگری فعالان و تشکل های معلمی

0
0


انتخابات وكنشگري فعالان و تشكل‌هاي معلمي
گروه مدرسه «اعتماد»| انتخابات اسفندماه براي معلمان و فعالان تشكل‌ها از چند ماه قبل مورد توجه جدي قرار گرفت. پس از گذشت يك سال از آخرين اعتراضات صنفي در اسفند ٩٣ كه تا چند ماه ادامه يافت و منجر به بازداشت و اجراي احكام چند تن از فعالان تشكل‌ها شد، در يك رويكرد صبورانه و تعامل‌محور ساير فعالان از تندروي و تقابل پرهيز كردند و ضمن تشكيل جلسات هماهنگ در ارتباط با مديران و مسوولان پيگير مطالبات خود بودند. دو رويكرد ميان فعالان وجود داشت كه يكي فشار و تهديد و تقابل را توصيه مي‌كرد و ديگري به آرامش، گفت‌وگو و تعامل تاكيد مي‌ورزيد، حاميان رويكرد اول حتي در تابستان ٩٤ هم بر تجمع و اعتراضات ميداني اصرار مي‌ورزيدند كه نتيجه آن بازداشت تعداد ديگري از فعالان بود، اما حاميان رويكرد تعاملي كه در مواجهه با خشم و اعتراض بدنه معلمان پاسخ كوتاه‌مدتي نداشتند به تعامل با يكديگر و ارتباط با مقام‌هاي مسوول ادامه دادند. در اين هياهوها گروهي ازمجلس نهم خواستند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و در يك اقدامي غيرصادقانه به استيضاح وزير آموزش و پرورش پرداختند، به اين اميد كه نمايندگان استيضاح‌كننده محبوبيتي ميان معلمان به دست آورند و انتخاب خود براي مجلس دهم را تضمين كنند. اما معلمان هوشيارتر از اين حرف‌ها بودند، فعالان معلمي هرچند از عملكرد فاني ناراضي بودند اما به خوبي مي‌دانستند كه نخست راه چاره در تغيير وزير نيست و دوم اينكه برخي از استيضاح‌كنندگان اهداف شخصي و سياسي دارند. هرچه به انتخابات نزديك‌تر شديم به‌رغم اختلاف نظرها ميان فعالان معلمي، بيشتر آنها به اين اشتراك رسيدند كه بايد از فرصت انتخابات براي حضور منسجم‌تر و موثر و هدفمند بهره برد؛ اشتراك نظري كه در نهايت منجر به تشكيل ستاد فراگير فرهنگيان ائتلاف اصلاح‌طلبان شد. تجربه حضور و كنشگري متشكل و منسجم براي معلمان يك تجربه جديد بود، هرچند معلمان به صورت فردي در عرصه سياسي و اجتماعي فعال هستند و در اكثر احزاب و تشكل‌ها حضور پررنگ و موثري دارند و هرچند هر دوره بيش از يك‌سوم نمايندگان مجلس فرهنگي هستند اما به دليل اينكه با صفت صنفي و متشكل وارد عرصه نمي‌شدند چندان نقش موثري در حوزه آموزش و پرورش ايفا نمي‌كردند. براي جبران اين موضوع و پر كردن اين خلأ اين بار فعالان تشكل‌ها تصميم گرفتند هم‌راستا با حمايت از جريان اصلاح‌طلبي به طور ويژه و با امضاي ميثاق‌نامه چند چهره فرهنگي را به عنوان كانديداهاي ملي صنف معلمان معرفي كنند و مورد حمايت قرار دهند تا به صورت ويژه در مجلس پيگير مطالبات فرهنگيان و مسائل آموزش و پرورش باشند. راهيابي چند نفر از اين افراد به مجلس در دور نخست و موفقيت چند تن ديگر براي ورود به مرحله دوم رقابت‌ها، دستاورد خوبي براي كنشگران صنفي و سياسي معلمان است، دستاوردي كه مي‌تواند آغازي باشد براي يك دوره جديد در حيات فعاليت‌هاي صنفي و سياسي تشكل‌هاي معلمي و زمينه‌ساز توسعه و تعميق رفتارهاي مدني در جامعه معلمان شود.به همين منظور در گروه صفحه مدرسه «اعتماد» به بررسي اين الگوي كنشگري پرداختيم تا پس از شور و حال انتخابات، زواياي اين نوع از حضور و مشاركت مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

معلمان از گام اول تا گام دوم
حضور پررنگ و منسجم معلمان و تشكل‌هاي معلمي در انتخابات اين پرسش را در افكار عمومي ايجاد كرد كه چه شد تا معلمان اين‌بار فعال‌تر و منسجم وارد عرصه انتخابات شدند و اين انسجام آيا يكباره و در آستانه انتخابات صورت گرفته يا اينكه از قبل و با برنامه قبلي بوده است؟
علي محمدمصلحي از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي معلمان و مسوول ستادفراگير فرهنگيان ائتلاف اصلاح‌طلبان در اين زمينه به «اعتماد» گفت: در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ برخي تشكل‌هاي اصلاح‌طلب معلمان در حمايت از دكتر روحاني انسجام يافتند و در ادامه در بحث معرفي گزينه‌هاي وزارت و پس‌ازآن ايجاد ارتباط حمايتي- انتقادي با مديران ارشد وزارتي و پيگيري مسائل آموزش‌وپرورش از ساير نهادهاي ذي‌ربط اين هماهنگي ادامه يافت و تشكل‌هاي ديگري هم به اين جمع اضافه شدند. طاهره نقي‌يي قائم‌مقام سابق سازمان معلمان ايران و مسوول كميته فرهنگيان ستاد ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان تهران هم در اين زمينه به «اعتماد» گفت: سابقه همكاري اين تشكل‌ها به قبل از انتخابات رياست‌جمهوري در سال ٩٢ بر مي‌گردد. در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ سازمان معلمان ايران، انجمن اسلامي معلمان، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي و تعدادي از فعالين صنفي اين تشكل‌ها با هم از كانديداتوري جناب روحاني در قالب بيانيه مشترك حمايت كردند و در تبليغات انتخاباتي براي جذب آرا تلاش زيادي كردند.
از آن به بعد نشست‌هاي منظمي داشتند و در زمينه‌هاي مشكلات آموزش و پرورش همفكري و تبادل نظر داشتند.
بعد از ثبت نام كانديداهاي نمايندگي و رد صلاحيت‌هاي گسترده، تشكل‌هاي معلمان بعد از مشورت‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيدند كه منسجم از ليست اصلاح‌طلبان حمايت كنند و از كانديداهاي فرهنگي ليست حمايت ويژه داشته باشند. در واقع فعالان صنفي و تشكل‌هاي معلمي از گام اول تا گام دوم با هم هماهنگ بودند و ارتباط و تعامل خود را حفظ كردند.

معلمان و رويكرد اصلاح‌طلبي
 شايد اين پرسش به ذهن متبادر شود چرا فعالان معلمي مطالبات خود و حل مسائل آموزش و پرورش را در ذيل رويكرد اصلاح‌طلبي جست‌وجو مي‌كنند؟ مصلحي به اين پرسش اين گونه پاسخ داده است كه: واضح است كه جناح‌هاي سياسي در هر جامعه‌اي پايگاه‌هاي اجتماعي مخصوص به خود را دارند. در ايران مهم‌ترين پايگاه‌هاي اجتماعي اصلاح‌طلبان، معلمان و دانشگاهيان هستند و روي كار آمدن هر جناح سياسي تاثير مهمي در جايگاه اجتماعي آنان دارد. براي مثال با روي كار آمدن اصولگرايان در دوره‌هاي گذشته تمركز برنامه‌ها و بودجه‌هاي فرهنگي در نهادهايي مانند حوزه‌هاي علميه و سازمان تبليغات و بسيج و امثال آنهاست اما با پيروزي اصلاح‌طلبان اين انتظار در جامعه شكل مي‌گيرد كه نقش معلمان و آموزش‌وپرورش در عرصه‌هاي فرهنگي پررنگ‌تر شود و معلمان جايگاه شايسته خود را بيابند.
نقي‌اي نيز در اين زمينه بر اين باور است كه: اصلاح‌طلبان معمولا با اهل دانش و فرهنگ ارتباط معقول‌تري برقرار مي‌كنند. از برخورد آمرانه با انسان‌ها پرهيز مي‌كنند و قايل به تساوي حقوق انسان‌ها هستند. اصلاح‌طلب‌ها مشاركت‌محور هستند و به جلب مشاركت انسان‌ها در تغيير و تحول وضعيت آنها باور دارند. اصلاح‌طلب‌ها به دموكراسي باور دارندوبرداشتي انساني‌تر از فرهنگ و دين ارايه مي‌دهند. اينها همه طبيعتا قرابت و هماهنگي بيشتري با تفكر فرهنگيان به عنوان يك قشر آگاه و آشنا بادانش و فرهنگ ايجاد مي‌كند.

مشاركت منسجم و پرهيز از توده‌گرايي
اينكه اين نوع از كنشگري به چه منظوري صورت گرفته و هدف فعالان چه بوده است در اين توضيح علي محمدمصلحي پاسخ داده مي‌شود: هدف مشاركت فعال، هدفمند و آگاهانه و منسجم در انتخابات بوده است تا
نقش آفريني معلمان از توده گرايي و پراكندگي به سمت مشاركت مدني جهت يابد تا به ارتقاي جايگاه آموزش وپرورش و تحقق مطالبات معلمان كمك كند.
نقي‌اي نيز مي‌گويد: حاميان اين گفتمان يعني اصلاحات بايد براي پيشبرد اهداف كلي منسجم عمل كنند. ما معتقديم تفكر جزيره‌اي به منافع ملي لطمه مي‌زند. علاوه بر اين هدف ملي و كلان، ما در مرحله نخست تلاش كرديم تا در ليست ائتلاف اصلاح‌طلب در تهران و شهرستان‌ها چند نامزد فرهنگي و صنفي داشته باشيم و از سويي تلاش كرديم تا چند مطالبه اصلي معلمان را در برنامه‌هاي نامزدها بگنجانيم.

نتايج رضايت‌‌بخش حضور منسجم و فعال معلمان
مصلحي در مورد اينكه آيا نتايج
به دست آمده، رضايت‌بخش است يا نه؟ گفت: انتظار ما آن بود كه با استقبال فرهنگيان و اعتمادي كه جامعه به اين گروه دارد شاهد حضور نمايندگاني از جرگه معلمان در مجلس باشيم و فراكسيون از معلمان با اهداف از پيش تعيين‌شده و باانگيزه و اراده قوي تشكيل شود كه بتواند برنامه‌ريزي‌هاي كلان و آموزش بنيان را مبناي توسعه پايدار كشور قرار دهد و خواسته‌هاي صنفي معلمان را پيگيري كند و اهل دانش قدر بينند و در صدرنشينند كه خوشبختانه سه تن از معلمان كه با ما ميثاق‌نامه امضا كردند از ليست تهران به مجلس راه يافتند و از چهار نفري هم كه در شهرستان‌ها ميثاق‌نامه امضا كرده بودند دو نفر به مرحله دوم راه پيدا كردند كه اميدواريم اين عزيزان هم وارد مجلس شوند در نتيجه دستاوردهاي اين حضور بيش از حد انتظار ما بوده است و ما خيلي خوشحال و سپاسگزاريم.
طاهره نقي‌اي هم گفت: انتظار كوتاه‌مدت ما كسب بيشترين كرسي‌هاي مجلس بوده براي آنكه بتوانيم با تصويب قوانين مناسب از دولتي كه ميراث‌دار ويرانه‌هاي زيادي است حمايت جدي داشته باشيم. هدف ميان مدت ما ارتقاي سطح جايگاه آموزش و پرورش است. هدف درازمدت ما استقرار نظام آموزشي است كه انسان‌هاي شايسته و متفكر و دانا به اوضاع زمانه با يك بازي قاعده‌مند و عقلايي بتوانند در موقعيت‌هايي قرار بگيرند كه توان درك و حل مسائل پيچيده امروز جامعه ما را داشته باشند لذا به نظر مي‌رسد تعداد قابل توجهي از كانديداهاي اصلاح‌طلب وارد مجلس شدند و اين مارا به هدف نخست نزديك‌تر مي‌كند و با توجه به ورود كانديداهاي صنفي انتظار داريم توجه به آموزش و پرورش در مجلس دهم بيشتر باشد و از سويي اين انسجام تشكل‌ها و فعالان معلمي استمرار يابد.

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *