Home دسته‌بندی نشده استراتژی انتخاباتی در جامعه ایران
استراتژی انتخاباتی در جامعه ایران

استراتژی انتخاباتی در جامعه ایران

0
0

محور کنشگری در هر جامعه اتکا به نقش مردم است به نحوی که در همین قانون اساسی فعلی نیز نقش مردم پر رنگ دیده شده و اصل ۵۶ که محور همه اصول قانون اساسی است حاکمیت را ذاتا متعلق به مردم می داند و براساس اصل ۶ هم تمام امور و قوانین مشروط به رای مردم است حتی اصل ۵ ولایت فقیه مشروط به رای مردم است.

لذا اگر هدف اصلی انقلاب را آزادی و عدالت و برابری و اخلاق و توسعه پایدار بدانیم که خواست اکثریت قاطعی از مردم ایران بود ، رای مردم و انتخابات دارای ارزش استراتژیک مهم است اگر هم هدف نازل از انتخاب داریم که حفظ وضع موجود را تاکید می کند باز هم انتخابات جهت وادار کردن به کنش است و باید نسبت به انتخابات موضع گیری کنند که موافق باشند یا تخطئه کنند بازهم انتخابات دارای کارکرد استراتژیک خواهد بود.

لذا چون شعار مردم در ۵۷ جمهوری اسلامی آری وحکومت خود کامگان هرگز بود، امر انتخاب را به عنوان یک استراتژی در این راستا باید تحلیل کرد چون در وضع فعلی جنبش های مردم در سطح معلمان و کار گران و زنان و جنبش فقرا و…. با موانع بسیار مواجه شده است باز هم باید انتخابات را به عنوان امر استرتژیک جهت تقویت این جنبش ها در سطح ملی باید پیگیر باشیم.

*برگرفته از سخنان هوشنگ گودرزی عضو شورای سازمان معلمان تهران در نشست فصلی زمستان این تشکل

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *