Home دیدگاه استاني شدن براي پوست‌اندازي انتخابات
استاني شدن براي پوست‌اندازي انتخابات
0

استاني شدن براي پوست‌اندازي انتخابات

0
0

محمد محمودي شاه‌نشين

اين روزها جوسازي عليه بحث استاني شدن انتخابات شدت و حدت بيشتري به خود مي‌گيرد. در اين رابطه بايد گفت استاني شدن انتخابات به تنهايي كه قابل طرح بحث نيست بلكه در كنار آن موضوع تناسب هم مطرح مي‌شود؛ به اين معنا كه همه اقشار مردم بتوانند نماينده‌اي در مجلس داشته باشند. حرف اين است كه در شرايط فعلي و قانون انتخاباتي كه در حال حاضر آن را اجرا مي‌كنيم باعث شده است بخش زيادي از مردم در مجلس نماينده نداشته باشند؛ نمونه عيني اين موضوع را اينگونه مي‌توان تشريح كرد كه نمايندگاني كه راهي مجلس مي‌شوند با انتخاب نزديك به 40 درصد از مردم صاحب كرسي شده‌اند؛ حال سوال اينجاست كه سهم آناني كه پاي صندوق نرفته‌اند چه مي‌شود؟! در اينجا پاسخ اين است كه ما بايد ساز وكاري ايجاد كنيم كه همه مردم با هر عقيده و فكري بتوانند نماينده‌اي در مجلس داشته باشند؛ راه‌حل اين موضوع هم در تناسبي شدن انتخابات است. در حال حاضر از افغانستان و عراق كه در همسايگي ما قرار دارد تا آلمان و كشورهاي توسعه‌يافته اين شيوه انتخابات را اجرا مي‌كنند. اين همان شيوه‌اي است كه اجازه مي‌دهد همه اقشار جامعه سهمي در مجلس داشته باشند و حتي افرادي كه به صورت مستقل وارد انتخابات شده‌اند و عضو حزب نيستند نيز مي‌توانند راي قابل توجهي را به دست بياورند. اين نكته‌اي است كه دوستان نمي‌خواهند به آن توجه كنند و همواره مي‌خواهند شرايطي ايجاد شود كه اين كرسي‌ها ميان افكار و عقايد مختلف تقسيم نشود.

نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود آن است كه نمايندگان ما به واسطه گرفتن آراي صورت به صورت، فردي و بدون برنامه وارد مجلس شده‌اند درحالي كه حرف اصلاح قانون انتخابات اين است كه اين شيوه بايد تغيير كند و احزاب به جاي آن پررنگ شوند. متاسفانه وقتي صحبت از پا گرفتن احزاب در انتخابات مي‌شود افراد مي‌گويند تا امروز احزاب چه كاري انجام داده است؟!‌ مشخص است كه ما تا امروز مجالي به نقش‌آفريني احزاب نداده‌ايم كه آنها بتوانند تاثير خود را داشته باشند. مسلم است اگر احزاب با برنامه‌هاي مشخص در عرصه اقتصاد، سياست خارجي و… ارايه كردند و شكست خوردند مسووليت اين شكست يا پيروزي مشخص باشد. درحالي كه نمايندگان به صورت فردي وارد انتخابات مي‌شوند برنامه‌اي را هم به صورت فردي ارايه مي‌كنند و در نهايت با مشكلات عديده‌اي هم كشور و هم نظام را زير سوال مي‌برند؛ لذا اين يك امر ضروري است كه بايد به سمت اصلاح اين ساز و كار قدم‌ برداريم. وقتي احزاب و گروه‌ها برنامه‌هاي خود را ارايه كنند مردم به جاي آنكه به فرد راي بدهند به برنامه راي مي‌دهند و اين مي‌تواند يك گام به سمت پيشرفت باشد. اين درحالي است كه امروز يك فردي در شهرستاني با آراي 80 هزار كمتر يا بيشتر وارد مجلس مي‌شود و اغلب اين آرا را در نتيجه شركت در مراسم و سر زدن به بزرگان شهرستان و به قول معروف مراجعه به تك‌تك خانه‌ها بگيرد؛ مضاف برآنكه آن شخص از يك شهر انتخاب شود، ديگر شهر‌ها هيچ سهمي ندارند. وقتي فردي با اين سازوكار وارد مجلس مي‌شود هيچ چاره‌اي ندارد جز آنكه منافع ملي را فداي منافع شهري كند؛ به عبارت ديگر وقتي كشور با مشكلات كلان از ركود اقتصادي تا اشتغال و تورم مواجه است به جاي آنكه به فكر راه‌حلي براي رفع اين مشكلات باشد مجبور است به عزل و نصب فرماندار و بخشدار و شهردار يا به موضوع آسفالت خيابان‌ها بپردازد. درواقع در چنين شرايطي است كه نماينده مجلس وظايفي را كه به گردن اعضاي شوراي شهر است، انجام مي‌دهد. متاسفانه بايد گفت اين ساز و كاري كه امروز در حال اجرا است موجب شده وقتي يك همايش علمي در حال برگزاري است و در همان زمان مراسم ختم يك بزرگي در آن شهر هم در حال برگزاري است، اين نماينده مراسم ختم را ترجيح بدهد چراكه در مراسم ختم راي وجود دارد اما در سمينار علمي هيچ رايي وجود ندارد؛ لذا نگاه‌ها نگاه‌هاي بخشي است و نه ملي؛ اصلاح انتخابات دقيقا به دنبال آن است كه اين نگاه را تغيير دهد.

اصلاح قانون انتخابات مي‌خواهد رويكرد مجلس را تغيير و به معناي واقعي در راس امور قرار دهد. اين قانون به دنبال آن است كه وقت نمايندگان ديگر صرف مراسم ختم و عروسي و متاسفانه اخيرا خريد و فروش راي نشود. هر كدام از مواد اين قانون مي‌تواند يكي از مشكلات انتخابات را مرتفع كند. براي مثال موضوع ممنوعيت شركت در انتخابات بيش از سه دوره يكي از مواردي است كه عده‌‌اي از نمايندگان با آن مخالف هستند؛ مشخص است در طول اين سال‌ها چه ‌كساني براي دوره‌هاي متمادي در انتخابات شركت كرده‌اند و در مجلس مانده‌اند و هيچگاه صلاحيت‌شان رد نمي‌شود و با همان سبك و سياق وارد مجلس مي‌شوند شايد هم در ظاهر با اين ماده موافقت كنند اما عملا از طريق دوستان‌شان براي مخالفت با اين موضوع تلاش مي‌كنند.

در همين اصلاح قانون‌ انتخابات است كه موضوع شفافيت‌هاي مالي مطرح مي‌شود؛ حال آنكه برخي با اين قانون مخالفت مي‌كنند گويا اين شفاف‌سازي‌ها به مذاق‌شان خوش نمي‌آيد و با اين شعار كه مي‌خواهند نمايندگان را از مردم جدا كنند تلاش مي‌كنند اين قانون راه به جايي نبرد در حالي كه اتفاقا اين قانون بيشتر از هر زمان ديگر به دنبال آن است كه راي و نظر مردم اعمال شود. اين قانون به دنبال پوست‌اندازي انتخابات است.

عضو كميسيون شوراهاي مجلس

منبع: روزنامه اعتماد 17 اردیبهشت 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *