Home تشکل ها «اتحاد» حزب است، نه حلقه رفقا
«اتحاد» حزب است، نه حلقه رفقا
0

«اتحاد» حزب است، نه حلقه رفقا

0
0
سخنگوي حزب اتحاد ملت ايران در گفت‌وگو با «اعتماد»:
«اتحاد» حزب است، نه حلقه رفقا

گروه سياسي

حزب اتحاد ملت ايران از سال ٩٤ كه تاسيس شد، توانست نام خود را به عنوان يك حزب مطرح ثبت كند. با اين حال همچون ديگر احزاب با مشكلات زيادي براي يك فعاليت حزبي تمام عيار در جامعه ايران در راستاي هدف اجتماعي شدن مواجه بود. تا به حال تحليلگران زيادي سخن از موانع رشد احزاب كشور گفته‌اند اما نمي‌توان ضعف احزاب ايران را تنها به همين عوامل خارجي نسبت داد. در واقع اين نوع تحليل در وجهي همان بايكوت كردن صورت مساله است. روزنامه اعتماد در تلاش است تا طي مصاحبه‌هايي با فعالان احزاب معروف كنوني از ضعف‌هاي دروني و ساختاري احزاب كشور بگويد. حسين نوراني نژاد، سخنگوي حزب اتحاد ملت ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» از سازوكار عضو‌گيري و ارتباط با سمپات‌ها در حزب و برنامه‌هاي تدوين‌شده حزب اتحاد مي‌گويد.

حزب اتحاد ملت ايران چگونه رابطه‌اي با اعضا و سمپات‌هايش دارد و عضو‌گيري حزب به چه نحوي است؟

حزب اتحاد ملت ايران اسلامي جزو احزابي است كه نوعي گفتمان و سبك و سياقي از سياست‌ورزي در كشور را نمايندگي مي‌كند. حزبي نيست كه صرفا با دور هم جمع شدن حلقه‌اي از دوستان و تعداد محدود مجوز فعاليت گرفته باشد. به همين دليل نيز اين حزب مورد توجه و نقد قرار دارد و فعاليت‌هايش زير ذره بين قرار گرفته است. طبيعي است كه چنين حزبي از سمت كساني كه تعلق فكري و سياسي به اين جريان دارند مورد اقبال قرار گرفته و با درخواست عضويت بخشي از اين جامعه مواجه باشد. عضوگيري‌هاي حزب معمولا از طريق مناطق و حوزه‌ها صورت مي‌گيرد. مناطق تقريبا معادل استان است و حوزه معادل شهرستان. كميته تشكيلات كساني را كه مايل هستند تا به حزب بپيوندند از اين طريق جذب مي‌كند اما ما به اين موضوع بسنده نمي‌كنيم. در واقع اين مدل عضوگيري است. اما ما براي جذب به خصوص نخبگان سراغ راهكار عضويابي هم مي‌رويم. يعني برخي افراد را در خود حزب تشخيص مي‌دهيم كه به خاطر سوابق و تجربيات و دانش ايشان و نيز همسويي فكري كه با آنها داريم، دعوت به عضويت كنيم.

حزب اتحاد ملت به عنوان حزبي كه سعي كرده نگاه جامعه محور در سياست را در حد خودش دنبال مي‌كند، نسبت به اعضا و هواداران و جامعه بي‌تفاوت نباشد. سرمايه اصلي حزب اتحاد ملت اعضا و هوادارانش هستند و اين سرمايه انساني در خدمت اصلاحات و منافع ملي قرار دارد. ما سعي در تقويت اين سرمايه اجتماعي داريم. ما هرچند فكر مي‌كنيم كه نسبت به معدل فعاليت حزبي در كشور وضعيت خوبي داريم اما نسبت به آنچه كه شايسته گفتمان اتحاد و بضاعت‌هاي تشكيلاتي آن است، هنوز فاصله داريم. در واقع مي‌پذيريم ضعف‌هايي وجود دارد اما اراده براي كاهش ضعف‌ها و رفع آنها به صورت جدي وجود دارد.

حزب اتحاد چقدر تلاش مي‌كند تا برنامه‌اي حزبي در مقاطع مختلف در خصوص مشكلات كشور ارايه كند؟

حزب اتحاد تجربه‌اي جديد در فعاليت حزبي در ايران به كار گرفته است. دوستاني كه حزب اتحاد ملت را تاسيس كردند، تصميم گرفتند تا با استفاده از تجارب جهاني در حوزه احزاب و برخي مطالعات و آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي حزبي پيشين اصلاح‌طلبان به نحوي كار كنند كه حزب را به سمت برنامه دادن براي اداره مملكت ببرند و اين برنامه هم مبتني بر اصول حكمراني خوب است. به همين دليل صرفا به حوزه سياست نپرداخته‌ايم و تمام شقوق حكومتداري را مد نظر داريم. ما با ساختاري كه در حزب داريم، كميسيون‌هايي ذيل دفتر سياسي تعريف شده كه يكي از آنها كميسيون سياسي است اما هم عرض كميسيون سياسي، كميسيون‌هاي اجتماعي، علمي-فرهنگي-آموزشي، اقتصادي، امور زيربنايي و محيط زيست، مطالعه توسعه مناطق و مطالعات زنان در حزب وجود دارد. در ذيل كميسيون‌ها هم گروه‌هاي تخصصي وجود دارد.

اين كميسيون‌ها شامل چه افرادي است؟

از كارشناسان نخبه در اين حوزه‌ها كمك مي‌گيريم. در حال حاضر رييس كميسيون سياسي آقاي مبلغ، رييس كميسيون اجتماعي آقاي حميدرضا جلايي‌پور، رييس كميسيون امور زيربنايي و محيط زيست آقاي محمود ميرلوحي، رييس كميسيون علمي- فرهنگي آقاي هادي خانيكي، رييس كميسيون مطالعات توسعه مناطق آقاي سيد‌محمود حسيني و رييس كميسيون مطالعات زنان خانم صديقه شكوري‌راد هستند. رييس كميسيون اقتصادي البته هنوز مشخص نشده هرچند شوراي آن فعال است. در اين كميسيون‌ها علاوه بر افراد مجرب، از تعدادي از جواناني كه به اين حوزه‌ها تعلق فكري و مطالعاتي دارند، استفاده مي‌كنيم تا پرورش نيروي نخبه هم انجام پذيرد. با اين توضيح، يكي از كارهاي ما جذب نيروهاي نخبه براي اين كميسيون‌ها است. حتي اگر عضو نباشند به عنوان مشاور فعاليت مي‌كنند تا بتوانيم در هر يك از كميسيون‌ها برنامه‌هاي كشور براي اداره مملكت را مبتني بر نگاه و رويكردهاي حزب احصا كنيم.

شوراي مركزي چه رابطه‌اي با اين كميسيون‌ها دارد؟

ممكن است اعضاي شوراي مركزي عضو يا رييس كميسيون‌ها باشند. مشكلي در اين باره وجود ندارد. شوراي مركزي امور كلان حزب را پيش مي‌برد. دفتر سياسي امور مربوط به كميسيون‌ها و بحث‌هاي سياسي را دنبال مي‌كند. در هر يك از كميسيون‌ها بحث‌هاي تخصصي مي‌شود. بنابراين ما دو گونه جذب نيرو داريم. يكي نيروهايي كه به صورت عام در بخش‌هاي اجرايي مشغول به فعاليت هستند. يكسري هم نيروهاي كارشناس هستند كه ذيل دفتر سياسي فعال هستند. برخي از نيروها هم هستند كه در هر دو بخش فعاليت مي‌كنند.

خروجي اين كميسيون‌ها چيست؟

تهيه برنامه پيشنهادي حزب براي اداره كشور، رصد فعاليت‌هاي جاري كشور و تصميم‌سازي براي مواضع حزب.

اين برنامه فرضا در انتخابات ٩٦ ارايه شد؟

بيانيه‌هايي كه ما مي‌دهيم، غالبا به اين صورت است كه كميسيون مربوطه نظر كارشناسي خود را به دفتر سياسي ارايه مي‌كند. حتي مواردي بوده است كه كاملا نظر يك كميسيون به صورت بيانيه منتشر شده است. مثلا براي انتخاب وزير علوم، كميسيون علمي- فرهنگي- آموزشي حزب بيانيه ارايه كرد و به دفتر سياسي ارايه داد و از طريق دفتر سياسي به عنوان بيانيه حزب منتشر شد.

چند نمونه ديگر از اين موارد را مي‌گوييد؟ در دي‌ماه شاهد بوديم كه حزب مواضع و تحليل‌هايي را منتشر كرد.

بيانيه مربوط به اعتراضات دي ماه متفاوت بود. در اعتراضات دي‌ماه بحث مفصلي شد كه در آن كليه اعضاي شوراي مركزي و دفتر سياسي به صورت مشترك طي چهار جلسه مفصل كه هر كدام تا ٤ ساعت به طول انجاميد بحث كردند. لذا آن بيانيه خروجي يك كميسيون خاص نبود. اما آنچه الان به خاطر دارم مثلا كميسيون اقتصادي ما يك بار در مورد يك لايحه دولت در مورد قانون كار در سال گذشته اظهارنظري كرد و خواستار مسكوت ماندن آن شد كه با تاييد در دفتر سياسي به عنوان موضع حزب منتشر شد. يا اخيرا كميسيون سياسي در مورد فيلترينگ تلگرام نظري داد كه پس از تاييد دفتر سياسي منتشر شد. البته كميسيون‌ها قرار نيست به صورت مستقل نظر دهند. نظرات كميسيون‌ها به دفتر سياسي مي‌رود و پس از تاييد دفتر سياسي به عنوان موضع حزب منتشر مي‌شود. نكته مهم اين است كه ما در حوزه‌هاي مربوط حكومت‌داري كه مستقيما سياسي هم نيستند نيز كميسيون داريم و براي آنها به اندازه سياست بها داده‌ايم.

صرف موضع گرفتن و بيانيه دادن در حزب اكتفا مي‌كنيد يا برنامه حزبي براي حل مشكلات نيز ارايه مي‌كنيد و با مسوولان مذاكره هم مي‌كنيد؟

افراد نزديك به حزب اتحاد در شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي حضور دارند. ما سعي مي‌كنيم تا نتايج بحث‌ها را به آنان برسانيم. مثلا در موضوع انتخاب شهردار بسياري تاييد كردند كه جامع‌ترين و دقيق‌ترين برنامه بين كانديداهاي شهرداري را آقاي سيدمحمود حسيني داشت. اين كاري بود كه به صورت تيمي در حزب انجام شد و خود آقاي حسيني هم بر آن مديريت و اشراف داشت. ان‌شاء‌الله نمي‌گذاريم كه نظرات و بحث‌ها در آرشيو حزب خاك بخورند. ممكن است زماني لازم ببينيم و بيانيه بدهيم. زماني هم برنامه‌ها را به افراد موثر در قدرت به عنوان نظر حزب منتقل كنيم.

از صحبت‌هاي شما چنين برمي‌آيد كه حزب براي عضوگيري و جذب افراد برنامه و سازوكار مشخصي ندارد. صرف برند بودن و اعتبار حزب اتحاد براي عضو‌گيري كافي است؟ برنامه و سازوكار جذب اعضا وجود ندارد؟

نه. عرض كردم كه ما در بخش نخبگان به جاي اينكه منتظر باشيم تا اعضا به ما مراجعه كنند، خودمان به افراد مراجعه مي‌كنيم و درخواست مي‌كنيم تا عضويت حزب را بپذيرند. يعني در كنار عضوگيري، عضويابي هم داريم. براي متقاضيان عضويت هم كميته تشكيلات در تمام مناطق و حوزه‌ها فعال هستند و امور تشكيلاتي عضويت را پيگيري مي‌كنند.

عضو‌يابي حزب به چه صورت است؟ اصلا مسووليت عضو‌يابي به عنوان كارويژه‌اي در حزب تعريف شده تا اعضايي از حزب مسوول جذب افراد بشوند؟

عمده عضويابي‌ها معطوف به دفتر سياسي و زير‌مجموعه آنها در كميسيون‌ها است. كميسيون‌ها بحث مي‌كنند بر سر اينكه فرضا خوب است فلان فرد را جذب كنيم تا از دانش و تجربه فرد استفاده كنيم. اگر فرد نپذيرد به عنوان عضو كار كند، به عنوان مشاور فعاليت مي‌كند.

حوزه‌ها و مناطق حزب در كدام استان‌ها و شهرستان‌ها فعال شده است؟

ما در تمام استان‌ها به جز كرمانشاه شوراهاي مناطق‌مان را تشكيل داده‌ايم. در اين استان هم البته مراحل مقدماتي طي شده و به زودي شورا تشكيل خواهد شد.

همه دفاتر استاني حزبي فعال هستند يا در حد داشتن يك دفتر بوده است؟

نخير، فعالند. البته نمي‌توان گفت كه همه دفاتر استاني به يك اندازه فعال هستند اما ما دفتري كه فعال نباشد، تشكيل نمي‌دهيم.

كدام مناطق بيشتر فعال هستند؟

عموما فعال هستند و دفتر غيرفعال نداريم. به اين دليل كه گفتماني كه حزب اتحاد ملت نمايندگي مي‌كند بالاخره در هر استان و شهرستاني تعدادي هوادار دارد كه آنها نگذارند چراغ تشكيلاتي اين گفتمان خاموش شود.

حزب شما بيشتر اعضاي جوان دارد؟

تعداد جوانان بالاست و در مجموع ميانگين حزب ما تعادل خوبي دارد. در واقع تلفيق خوبي از عنصر جواني و تجربه داريم.

از وضعيت كنوني كشور هم تحليلي داريد؟ بالاخره مشكلات اقتصادي و سياست خارجي كشور به نقطه بحراني رسيده است.

حزب اتحاد در حال كاري است كه بر اساس مدل SWOT انجام شده كه شامل چهار مولفه قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي پيش روي كشور است. ممكن است كه نتيجه اين كار به صورت بيانيه منتشر شود. اين يك بحث كلان است. اما قرار است كه همه كميسيون‌ها درباره حوزه تخصصي خود استراتژي و برنامه‌هاي خود را ارايه كنند و به علاوه در واكنش به مسائل روز هم مرتبا در حزب و اركان مرتبط بحث و گفت‌وگو شده و به صورت موردي و اقتضايي موضع‌گيري مي‌شود. با توجه به فضاي اخير كشور و التهاباتي كه وجود دارد اين نظر در حزب هست كه به نحوي نظرات حزب با جامعه و مسوولان در ميان گذاشته شود. شكل اين كار كه بيانيه باشد يا مصاحبه دبيركل و سخنگو يا شيوه‌هاي ديگر هنوز معلوم نيست اما تقريبا اين اجماع وجود دارد كه در شرايط فعلي نيروهاي سياسي بايد مسوولانه وارد شده و نظرات خود را براي صيانت از كشور و بهبود اوضاع بيان كنند. حزب اتحاد هم به عنوان يك جريان فعال سياسي به اين موضوع توجه دارد.

آخرين جلسه شوراي مركزي‌تان درباره چه موضوعي بود؟

دوشنبه‌شب و سه‌شنبه‌شب دو جلسه فوق‌العاده مشترك بين دفتر سياسي و شوراي مركزي حزب و با دعوت از برخي كارشناسان و صاحبنظران ديگر برگزار كرده‌ايم تا به تحليل جامعي از شرايط كشور برسيم. نتيجه اين مباحث به زودي در قالب يك بيانيه جامع و تحليلي منتشر خواهد شد.

اين بيانيه قرار است در باب مسائل و بحران‌هاي اخير كشور، فشارهاي خارجي، تحولات داخلي و تهديدات باشد. درباره چگونگي استفاده از نقاط قوت و فرصت‌هايي كه در اختيار كشور و نظام قرار دارد، نيز بحث خواهيم كرد.

شما يك‌بار بر سر مسائل دي‌ماه بيانيه داديد و مشكلات را بررسي كرديد. اعضاي حزب سعي كردند با دولت مذاكره كنند تا راهكار به دولت بدهند؟

ما هر فرصتي پيش بيايد كه بتوانيم مسائل را با دولت و مسوولان مطرح كنيم، اين كار را انجام مي‌دهيم. به خصوص از طريق نماينده‌هاي نزديك به خود در مجلس و شوراي شهر اين كار را مي‌كنيم. اگر ديدار و گفت‌وگويي هم دست دهد حتما به عنوان يك شيوه سياست‌ورزي آن را دنبال مي‌كنيم. اما فرض ما بر اين است كه بيان عمومي مواضع حزب به گوش مسوولان هم مي‌رسد و همين، نوعي مشاركت سياسي است كه حزب مي‌تواند انجام دهد.

منبع : روزنامه اعتماد 3 تير 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *