Home یادداشت آمریکا به کدامین ساز شما برقصد؟
آمریکا به کدامین ساز شما برقصد؟
0

آمریکا به کدامین ساز شما برقصد؟

0
0

 بوسف اصغری 

مسئول کمیته اجتماعی و سیاسی سازمان معلمان ایران

پس از فروکش کردن شادی های پوشالی صداوسیما ، از ناکامی ترامپ، و برگشتن به حال عادی و تامل حضرات بر عوارض رای آوری بایدن ، اظهار فضل ها این بار شکل دیگر به خود گرفته است و برای تبین گفتار الکن خود ، ضرب المثل مشهور ” #سگ_زرد برادر #شغال است”  به تکرار در مواضع آقایان مورد تاکید و استناد قرار می گیرد .

در فقره ی آخر آقای قالیباف ، افاضه فرموده اند که؛
“بایدن بدتر از ترامپ است و ما مذاکره نمی کنیم !”
ظاهرا برخی حضرات به خوبی فهمیده اند که اگر بهانه ی آمریکا ستیزی از آنها گرفته شود ، چیزی برای توجیه ناکامی ها و تکرار شعارهای آنچنانی نخواهند داشت!

کاش آقایان به روشنی پاسخ دهند که؛ اگر مسئولین آمریکا  اعم از دموکرات و جمهوری خواه ، دسته جمعی به زیارت شما ها بیایند و به آئین شما درآیند، و مُشرف گردند، گره از کلاف سردرگم مذاکره خواهد گشود؟!
یا همچنان مرغ یک پا خواهد داشت!؟

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *