دیدگاه

دهه 40، طرح «داك» سياست

سخن معلم 0
0

عباس عبدي در دهه 60 خورشيدي در مدارس كشور طرحي را به اجرا گذاشتند به نام طرح «كاد» كه دانش‌آموزان هفته‌اي پنج روز درس مي‌خواندند و يك روز هم به كارآموزي مي‌رفتند تا با محيط كار و مسائل آن آشنا شوند. در واقع محور آموزش بود و در كنارش كارورزي محدودي هم وجود داشت. در […]

گفتگوها

بنيادگرايان روشنفكر

سخن معلم 0
0

آن 55 نفر؛ شكل‌گيري و كنش حزب ملل اسلامي در ميزگردي با حضور كاظم موسوي‌بجنوردي و اسماعيل شمس بنيادگرايان روشنفكر محسن آزموده «در ساعت 3 نيمه شب 23/7/1344 يكي از مامورين مخصوص شهرباني كل كشور كه در حال تعقيب يكي از اين جوانان بود، نسبت به كيف دستي او مشكوك مي‌شود و تصميم به بازرسي […]


گزارش

نگاهي به رساله«ايران مدرن و نظام آموزشي آن» نوشته عيسي‌خان صديق

«كالج» به جاي «يونيورسيتي» رضا منصوري محسن آزموده|عيسي خان صديق از رجال سياسي و فرهنگي برجسته معاصر، از پايه‎گذاران دانشگاه ايراني و طرفه آنكه از نخستين نويسندگاني است كه درباره آموزش عالي مدرن در ايران نوشته است. انتشار ترجمه رساله دكتراي در دانشگاه كلمبيا (1310) او با عنوان «ايران مدرن و نظام آموزشي آن» از […]