دیدگاه

خدمت بي‌هياهو

سخن معلم 0
0

عباسعلي منصوري‌آراني از بدو ورود به دانشكده افسري مي‌آموزند كه خود را كنار گذاشته و يك‌سره به خدمت به مردم، اين آب و خاك و انقلاب بپردازند. اوج آرزوي يك ارتشي اين است كه در مقابل زني سالخورده زانو بزند و نقش نردبان را ايفا كند. هيچ متاعي نمي‌تواند خدمات يك ارتشي كه در سيل […]

گفتگوها

مي‌خواهم كتابم حقيقي ديدن را نشان بدهد

سخن معلم 0
0

گفت‌وگو با عطيه عطارزاده، نويسنده رمان «راهنماي مردن با گياهان دارويي» مي‌خواهم كتابم حقيقي ديدن را نشان بدهد منيره زينلي «راهنماي مردن با گياهان دارويي» كتابي ويژه است، اثري درباره خويشتني كه در خاموشي و تاريكي ظاهري، شكل تازه‌اي از شناخت را به مخاطب ارايه مي‌دهد. اين رمان در فضايي بي‌وزن و بي‌زمان، خواننده را […]

پرهيز از مرده پرستي

سخن معلم 0
0


گزارش

برابري زنان و مردان را قبول داريم، اما…

نمايندگان با قرار دادن سهميه براي زنان در ليست‌هاي انتخاباتي مخالفت كردند برابري زنان و مردان را قبول داريم، اما… فائزه عباسي صداي چهار چهار نمايندگان تمام فضاي مجلس را پر كرده بود و اين صدا تنها از سمت صندلي‌هاي نمايندگان زن به گوش نمي‌رسيد، شايد به جرات مي‌توان گفت بيشتر از 150 نماينده فرياد […]