دیدگاه

تغييرات اساسي براي مهر

سخن معلم 0
0

تغييرات اساسي براي مهر رضوانه حكيم‌زاده سخت است كه بخواهيم بگوييم اول مهرهاي ما تغيير داشته يا نه. در برخي از زمينه‌ها ما تغييراتي را شاهد هستيم و امكانات و فناوري‌هاي جديد مدارس اين امكان را به وجود آورده است كه ما تغييراتي را در مدارس داشته باشيم. اما به نظر مي‌رسد كه به‌طور كلي […]

گفتگوها

چشم انداز نظام آموزشي در گفت و گوي سخن معلم با دبيركل سازمان معلمان ايران

سخن معلم 0
0

گفت و گفت با طاهره نقي يي دبيركل سازمان معلمان ايران مهر كه فرا مي رسد احساس چند گانه اي معلمان، دانش آموزان و والدين را فرا مي گيرد حس هاي متضاد و گاهي اميد بخش و گاهي تاسف بار ، از شوق كلاس اولي ها تا چشم اميد پدران و مادران جوان تا بيزاري از […]


گزارش

مدرسه رفتن امسال متفاوت است

بررسي وضعيت قيمت لوازم‌التحرير و چالش خانواده در خريد اقلام سال تحصيلي مدرسه رفتن امسال متفاوت است حميدرضا خالدي اين روزها، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خانواده‌هايي كه دانش‌آموزي در خانه دارند، تهيه نوشت‌افزار و كيف و كفش و لباس براي آنهاست. آن هم در شرايطي كه قيمت‌ها نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي پيدا […]