دیدگاه

مهر 99 ،مهري متفاوت

سخن معلم 0
0

محمودرضا اسفنديار سال تحصيلي 99-۹8 با فراز و فرودهايي منحصر به فرد با تعطيلي‌هاي مكرر از پي سيل، زلزله و آلودگي هوا آغاز و با بازگشايي نيم‌بند در اريبهشت ماه به انجام خود رسيده است كه مي‌تواند در صورت اتخاذ تصميمات يك‌سويه يا خلق‌الساعه در حوزه ستادي، فاقد بارش فكري كارشناسان حوزه‌هاي استاني، مناطق و […]

گفتگوها

شيفت‌ بندي حضوري و نيمه‌ حضوري

سخن معلم 0
0

سناريوهاي سال آينده مدارس در صورت ادامه شيوع كرونا در گفت‌وگو با معاونت ابتدايي آموزش و پرورش: زهرا چوپانكاره بچه‌ها به مدرسه بروند يا نروند؟ آموزش از راه دور تاثيري در روند پيشرفت تحصيلي داشته است يا نه؟ اينها از جمله سوالاتي بودند كه در دو ماهه ابتدايي شيوع كرونا بارها تكرار شدند اما ابتدا […]


گزارش

هيچ‌كس صداي رومينا را نشنيد

روايت قتل رومينا، دختر چهارده ساله تالشي در گفت‌وگو با بستگانش نيلوفر رسولي ساعت سه بعدازظهر روز يك خرداد، كفش‌ها پشت در خانه تازه از پا كنده شده‌اند و هنوز يك ساعتي نمي‌شود كه پدر از دادگاه به خانه بازگشته است، صبح همان روز پدر براي بازگرداندن دختر چهارده ساله به دادگاه رفته بود، با […]